Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană

Referat
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2605
Mărime: 18.67KB (arhivat)
Publicat de: Teresa Dragomir
Puncte necesare: 7
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Materie: Dreptul European Al Afacerilor

Cuprins

 1. 1. Notiuni introductive privind Uniunea Europeana
 2. 1.1 . Premisele aparitiei Uniunea Europeana
 3. 1.2 . Evolutia
 4. 2.Instituirea Uniunii Europene
 5. 2.1. Tratatul de la Mastricht
 6. 2.2. Obiectivele fundamentale ale Tratatului de la Mastricht
 7. 2.3. Legislatie
 8. 3. Libertatile Fundamentale ale Uniunii Europene
 9. 3.1. Uniunea Vamală. Interzicerea taxelor vamale la import și export.
 10. 3.2. Interzicerea taxelor cu efect echivalent taxelor vamale
 11. 3.3. Interzicerea restrictiilor cantitative
 12. 3.4. Interzicerea impunerii taxei fiscale discriminatorii
 13. 3.5. Exceptii de la libera circulatie a mărfurilor

Extras din referat

1.Notiuni introductive privind Uniunea Europeana

1.1Premisele apariției Uniunii Europene

Uniunea Europeană a fost creată in decembrie 1945, cu scopul de a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, propunându-și să asigure o pace durabilă.

1.2.Evolutii ulterioare

În 1957, Tratatul de la Roma pune bazele Comunității Economice Europene (CEE), cunoscută și sub denumirea de „Piața comună”.

În noiembrie 1993, Pieței unice i se adaugă Tratatul privind Uniunea Europeană sau Tratatul de la Maastricht, și Tratatul de la Amsterdam, în 1999.Tratatul privind Economia Europeana ( C.E.E.) - prevede următoarele libertăți ; libertatea de circulație a mărfurilor; libertatea de circulație a capitalurilor; libertatea de circulație a capitalurilor; libertatea de circulație a serviciilor.

Tratatul de la Nisa care modifică Tratatul asupra Uniunii Europene, Tratatele constituind Comunitățile europene și anumite acte conexe”, semnat în 2001 și intrat în vigoare în 2003 aduce o revizuire a prevederilor politicii comerciale comune de la întemeiere. Tratatul face referire directă la necesitatea asigurării compatibilității între acțiunile externe și regulile și politicile interne,

responsabilitatea revenind, în acest sens, Comisiei și Consiliului.

Modificările aduse de Tratatul de la Nisa au lărgit considerabil aria de reglementare a politicii comerciale comune, incluzând astfel nu numai comerțul cu mărfuri ci și cel cu servicii.

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene”, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 definește politica comercială comună a Uniunii .

2.Instituirea Uniunii Europene.

2.1.Tratatul de la Mastricht.

O faza decisiva a procesului de integrare a început odată cu semnarea de către cei 12 membrii al Comunitatii Europene la 7 februarie 1992 a Tratatului de la Maastricht privind instituirea unei Uniuni Europene. Prin Tratatul de la Maastricht se creează o Uniune Europeana fondata pe comunitățile europene si completată prin formele de cooperare si politicile prevăzute in Tratat. Potrivit Tratatului noua construcție europeana se sprijină pe trei piloni :

I.Comunitatile Europene : CECO, CEE, CEEA;

II.Politica externa si securitatea comuna;

III.Cooperarea in domeniul justiției si al afacerilor interne. Tratatul de la Maastricht a consacrat importante evoluții in domeniul politicii economice si monetare care constituie instrumentul principal al acțiunilor statelor membre.

Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a Comunitătilor Europene si a anumitor acte conexe, semnat la Amsterdam la 2 octombrie 1997, a intrat în vigoare la 1 mai 1999.

2.2 Obiectivele fundamentale ale Tratatului de la Maastricht

Obiectivele fundamentale ale Tratatului de la Mastricht au fost:

a)lărgirea obiectivelor integrării;

b)realizarea unei identitati internaționale ale Uniunii;

c)uniune politica si militara;

d)politica comuna in domeniul relațiilor internaționale de securitate;

e)cooperare in materie de politie, justiție si afaceri interne;

f)coeziune economica si sociala;

g)cetățenie europeana;

h)unificarea reglementarilor si rezolvarea comuna a unor aspecte sociale, cum ar fi : protecție sociala, șomaj, sănătate, protecția consumatorului, mediu, cultura, sport, etc;

i)uniune economica si monetara si moneda unica europeana.

2.3 Legislatie

1. Baza legala a liberei circulații a mărfurilor este reglementata de dispozițiile Tratatului de la Maastricht modificat prin Tratatul de la Amsterdam

Articolul 23 si 24 (domeniul de aplicare a regulilor privind libera circulație a mărfurilor)

Articolul 25 - 27 (interzicerea taxelor vamale si a tuturor taxelor cu efect echivalent)

Art. 28 - 31 (interzicerea restricțiilor cantitative în operațiunile comerciale)

Art. 90 - 93 (prevederi privind impozitele)

Art. 131-135( prevede stabilirea unei politici comerciale comune (PCC)

2. Directiva Comisiei din 22 decembrie 1969 privind eliminarea masurilor cu efect echivalent cu cel al restrictiilor cantitative la import care nu sunt acoperite de alte dispozitii adoptate în temeiul Tratatul CEE.

3. Regulamentul Consiliului (CE) 2658/87 din 23 iulie 1987 referitor la nomenclatura tarifara si statistica si la Tarifele Vamale.

4. Regulamentul Consiliului (CE) 2913/92 din 12 octombrie 1992, prin care se stabileste Codul Vamal al Comunitatii. Aceasta reglementare a suferit numeroase modificari.

5. Regulamentul Comisiei (CE) 2454/93 din 2 iulie 1993, care prevede implementarea Codului Vamal al Comunitatii. Aceasta reglementare a suferit numeroase modificari.

3. Libertățile Fundamentale ale Uniunii Europene

3.1 Uniunea Vamală. Interzicerea taxelor vamale la import și export.

Libera circulație a mărfurilor se aplica tuturor produselor originare din statele membre si tuturor produselor din terte tari cu drept de libera circulatie în spatiul comunitar. La început, libera circulatie a marfurilor a fost vazuta ca parte integranta a uniunii vamale a statelor membre, implicând eliminarea taxelor vamale, a restrictiilor comerciale cantitative si a masurilor echivalente, precum si stabilirea unor tarife externe comune pentru Comunitate. Ulterior, accentul a fost mutat pe eliminarea obstacolelor înca existente în calea liberei circulatii în vederea crearii unei Piete Interne - o zona fara frontiere interne în care bunurile pot circula la fel de liber ca pe o piata nationala. Daca acceptam ca Piata Interna înseamna locul de întâlnire al cererii si ofertei în ceea ce priveste un produs, rezulta ca nu trebuie impuse limite sau conditionari la intrarea produsului pe piata nationala a unui stat membru. Practic eliminarea taxelor vamale si a restrictiilor cantitative între statele membre s-a realizat la 1 iulie 1985, când s-a definitivat uniunea vamala.

Bibliografie

Iordan Gheorghe Barbulescu, „Procesul decizional in Uniunea Europeana”, Ed. Polirom, Bucuresti, 2008

Tudorel Stefan si Beatrice Andresan Grigoriu, „Drept comunitar”, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007

Dacian Cosmin Dragos, Uniunea Europeana. Institutii. Mecanisme, Editia 3, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007

www. europarl.europa.eu

www.anr.gov.eu

Preview document

Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 1
Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 2
Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 3
Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 4
Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 5
Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 6
Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 7
Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană - Pagina 8

Conținut arhivă zip

 • Libera circulatie a marfurilor in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Caracteristicile contractului de transport în comerțul internațional

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric Din cele mai vechi timpuri, transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale...

Libera circulație a mărfurilor

1. Aspecte generale Regulile esentiale privind aceasta libertate sunt prevazute la art. 23-24 CE din Tratat, fiind dezvoltate, în dispozitiile...

Istorie și Actualitate în Domeniul Operațiunilor de Menținere a Păcii

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea „Istorie şi actualitate în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii” este alcătuită din două mari capitole,...

Politică Europeană de Securitate și Apărare

POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE ŞI APĂRARE 1. Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI 1.1. Repere generale ale stării...

Uniunea vamală a Uniunii Europene

Capitolul I. Uniunea Vamală a Uniunii Europene şi Politicile Vamale I.1. Introducere Într-o perioadă în care umanitatea, în majoritatea ei, se...

Curtea de Conturi a Uniunii Europene

I. Istoric asupra institutiei Efectele destabilizatoare a doua razboaie sangeroase si slabirea pozitiei Europei in lume au dus la constientizarea,...

Accesul la libera circulație a persoanelor fizice în statele membre UE

Introducere În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluție constantă,...

Instituțiile Uniunii Europene

I. NOTIUNI DESPRE UNIUNEA EUROPEANA § Preliminarii despre Uniunea Europeana. In zilele de 18 si 19 octombrie 2007, liderii celor 27 de tari ale...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Analiza mediului internațional de afaceri din UE

Cap.1. Introducere În lucrarea noastra “Studiul Privind Mediul Internaţional al Afacerilor în Uniunea Europeana”, am dorit să analizăm toate...

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

INTRODUCERE Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii...

România și Acceptarea ei în UE

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind...

Corelații macroeconomice ale integrării

Toate lucrurile din lume au un scop. Şi această lucrare de diplomă s-a născut cu un scop anume. Scopul era Diploma de licenţă, obţinerea acesteia...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Taxele Vamale

Unul dintre cele mai importante instrumente ale politicii monetare este taxa vamala. Prin introducerea taxelor vamale, o tara isi poate influenta...

Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

INTRODUCERE Piaţa unică este componenta esenţială a integrării economice internaţionale şi totodată mijlocul principal de realizare a scopurilor...

Ai nevoie de altceva?