Uniunea vamală a Uniunii Europene

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5083
Mărime: 64.36KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Marinescu
Puncte necesare: 8
Specializare: Studii Europene

Cuprins

 1. Capitolul I. Uniunea Vamală a Uniunii Europene şi Politicile Vamale
 2. I.1. Introducere
 3. I.2. Legislație
 4. I.3. Obiective strategice și de politică
 5. Capitolul II. Uniunea vamală în serviciul Uniunii Europene
 6. II.1. Serviciile aduse mediului de afaceri și societății
 7. II.2. Uniunea vamală în cifre
 8. II.3. O abordare europeană de succes
 9. Capitolul III. Organizarea şi funcţionarea Uniunii Vamale
 10. III.1. Guvernanță și funcționare
 11. III.2. Activități și procese
 12. III.3. Mijloace
 13. III.4. Guvernanță
 14. III.5. Presiuni externe
 15. III.6. Presiuni interne
 16. Capitolul IV Uniunea Vamală 2020
 17. IV.1. Finalizarea procesului de modernizare
 18. IV.2. Evaluarea lacunelor și stabilirea priorităților
 19. IV.3. Îmbunătățirea eficienței și a eficacității prin reformarea guvernanței uniunii vamale
 20. Capitolul V Concluzii
 21. Anexe
 22. Bibliografie

Extras din referat

Capitolul I. Uniunea Vamală a Uniunii Europene şi Politicile Vamale

I.1. Introducere

Într-o perioadă în care umanitatea, în majoritatea ei, se străduieşte să lase în urmă conflictele militare şi politice competiţia s-a transferat în domeniul economic şi în cel comercial. Toate aceste transformări au condus, printre altele, la regruparea puterii economice pe principii, printre altele, geografice.

Născută din dorinţa de a concentra puterea economică şi dezvoltată mai apoi, după cum opinează mulţi analişti politici şi economici, ca o contrabalansare a influenţei dolarului american, Uniunea Europeană şi-a dovedit şi menţinut un statut de organism coerent, eficient, democratic şi, poate mai presus de toate acestea, etic. Dorinţa de a conferi pieţei unice europene o forţă economică de prim rang nu a afectat negativ nici un stat membru.

Deciziile adoptate de Comisia Europeană, legislaţia europeană şi politicile Uniunii Europene au fost concepute astfel încât să determine dezvoltarea generală a Uniunii şi nu adâncirea discrepanţelor. Liderii europeni au dovedit, prin măsurile adoptate chiar şi în perioadă de criză economică, că recunosc importanţa unui principiu pe cât de simplu pe atât de important: puterea Uniunii Europene stă în puterea fiecărui stat membru şi în armozarea acestora.

Uniunea vamală a Uniunii Europene (UE) reprezintă unul dintre cele mai bune exemple de succes în ceea ce privește integrarea și politica europeană, care a constituit un fundament solid al creșterii și integrării economice în Europa timp de mai mult de patru decenii.

I.2. Legislație

Temeiul său juridic s-a dovedit robust și flexibil în ceea ce privește extinderea zonei geografice și domeniul de aplicare a sarcinilor.

În cadrul sectorului public, a fost unul dintre precursorii procesului de modernizare totală în vederea oferirii unor servicii de e-guvernare la nivel paneuropean. În clasamentele internaționale, unele administrații vamale din cadrul UE se înscriu în mod regulat printre cele mai bune la nivel mondial

Uniunea vamală intră în competența exclusivă a UE , iar responsabilitatea punerii în aplicare a legislației vamale revine în primul rând statelor membre . Cu toate acestea, unele dintre provocările cu care se confruntă uniunea vamală derivă în mod clar din globalizarea tot mai accentuată a comerțului, a modelelor de afaceri și a logisticii, precum și din globalizarea infracționalității și a altor amenințări.

Aplicabilitatea legislației privind politica vamală este uniformă și cuprinde: Codul vamal comunitar și prevederile de aplicare a Codului Vamal, Tariful vamal comun precum și și legislația aferentă ce depășește sfera codului vamal ( legislația privind bunurile contrafăcute sai piratate, exportul de bunuri culturale, comerțul preferențial, controalele sanitare și de mediu, politicile comune în domeniul pescuitului ți a agriculturii, protejarea intereselor economice prin aplicarea instrumentelor netarifare sau măsurile de securitate și politică externă ), Nomenclatura combinată.

I.3. Obiective strategice și de politică

În anul 2008, Strategia privind evoluția uniunii vamal a stabilit că obiectivele strategice ale uniunii vamale sunt: 1) protejarea UE; și 2) susținerea competitivității UE. Aceste obiective sunt valabile și în prezent și vor rămâne valabile și în viitor. Ele ar trebuie să fie realizate într-un mod uniform și eficient, prin aplicarea unui control eficient și eficace și prin colaborarea strânsă a administrațiilor vamale atât între ele, cât și cu alte autorități, cu mediul de afaceri și cu partenerii internaționali.

Cooperarea internațională reprezintă un element strategic esențial în cadrul politicii vamale a UE. În context multilateral, de exemplu în contextul Organizației Mondiale a Vămilor și al Organizației Mondiale a Comerțului, Uniunea Europeană susține elaborarea și aplicarea de standarde internaționale, cu precădere în ceea ce privește securitatea, facilitarea schimburilor comerciale și simplificarea vamală. În context bilateral, scopul UE a fost mereu conlucrarea activă cu principalii parteneri comerciali în vederea soluționării problemelor vamale, de exemplu în ceea ce privește facilitarea schimburilor comerciale, regulile de origine, asigurarea respectării DPI, securitatea lanțului de aprovizionare și combaterea fraudelor.

Ţelurile sistemului vamal al Uniunii Europene sunt:

1. sa lărgească comerţul mondial

2. sa promoveze un comerţ onest

3. sa crească gradul de atracţie pentru UE ca un amplasament favorabil pentru industrie si comerţ si sa contribuie la crearea de noi locuri de munca

4. sa promoveze dezvoltarea generala

5. sa ajute tarile candidate

6. sa asigure protecţia cetăţenilor si afacerilor din UE în toate domeniile care implica importul sau exportul, într-un mod clar, uniform, simplu si eficient

7. sa uşureze un sistem practic de colectare a veniturilor, taxelor vamale, TVA si accizelor

8. sa obţină datele esenţiale pentru statisticile referitoare la comerţ

Bibliografie

Tratate, monografii:

1. Marius Profiroiu, Irina Popescu, Politici europene, Editura Economică, Bucureşti,2003

2. Florica Ştefănescu, Politici economice europene, Editura Universităţii din Oradea,2005

3. Berinde, M. (2009),Uniunea Europeană şi integrarea economică regională, Editura Tribuna Economică, Bucureşti

4. Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie, Elena SiminaTănăsescu, Aurel Ciobanu Dordea, Uniunea vamală, Editura Dacris, Bucureşti, 2004

Resurse web:

1. http://athenian-legacy.com

2. http://ec.europa.eu

3. http://athenian-legacy.comhttp://ec.europa.eu6

Preview document

Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 1
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 2
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 3
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 4
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 5
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 6
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 7
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 8
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 9
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 10
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 11
Uniunea vamală a Uniunii Europene - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Uniunea vamala a Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Istorie și Actualitate în Domeniul Operațiunilor de Menținere a Păcii

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea „Istorie şi actualitate în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii” este alcătuită din două mari capitole,...

Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană

1.Notiuni introductive privind Uniunea Europeana 1.1Premisele apariției Uniunii Europene Uniunea Europeană a fost creată in decembrie 1945, cu...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

România și Acceptarea ei în UE

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind...

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Sistemul vamal al Uniunii Europene

Introducere Lucrarea de față reprezintă o soluție a problematicii vamale ce tratează sistemul vamal românesc în raport cu experiența europeană din...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Politica Comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comercială este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Înca prin Tratatul de la Roma,...

Politica comercială a României în conextul aderării la UE

INTRODUCERE Politica comercială determină în general un impact semnificativ asupra nivelului competitivităţii, aspect care stă la baza majorităţii...

Interzicerea taxelor vamale la nivelul Uniunii Europene

1. Noțiunea de mărfuri Noțiunea de marfă nu este explicată de tratatul constitutiv al Uniunii Europene, astfel încât a fost definită de Curtea de...

Ai nevoie de altceva?