Migrația

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2560
Mărime: 19.24KB (arhivat)
Publicat de: Dxn D.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emanuel Tăvală
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

  1. 1. Aspecte istorice ale fenomenului migrației
  2. 2. Terminologia referitoare la fenomenul migrației
  3. 3. Migrația în contextul globalizării
  4. 4. Legislația europeană față de migrațiune
  5. 5. Drepturile omului în contextul migrației
  6. 6. Perspectiva sociologică asupra migrației
  7. 7. Perspectiva filosofică asupra migrației
  8. 8. Scurte concluzii
  9. 9. Biliografie

Extras din referat

1. Aspecte istorice ale fenomenului migrației

Fenomenul migrației nu reprezintă o noutate pentru nimeni. Este arhicunoscut faptul că, la baza formării majorității popoarelor pe actualele teritorii stă migrația. Cea mai celebră este migrația evreilor menționată în Biblie și care s-a întins pe o perioadă lungă de ani, când căutau „pământul făgăduinței” sau migrarea lor odată cu distrugerea templului din Ierusalim de către romani în secolul I d.Hr. când au plecat în toate colțurile lumii. Amintind de istorie, încă din clasele primare am învățat despre invaziile barbare, despre perioadele de migrație masivă ale unor populații de origine germanică, slavă sau asiatică în Europa între secolele III-XI, în tranziția de la Antichitatea Târzie la Evul Mediu Timpuriu. De fapt, toate continentele s-au confruntat cu fenomenul acesta al migrației.

După unii autori, istoria migrației a apărut odată cu apariția omului pe acest pământ, așa se explică cum Homo erectus și Homo sapiens au populat Europa și celelalte continente, deci reprezintă un fenomen la fel de vechi ca omenirea1.

2. Terminologia referitoare la fenomenul migrației

Pentru a înțelege fenomenul migrației este important să începem cu explicarea cuvântului „migrație”. Conform Dicționarului explicativ al limbii române, migrație sau migrațiune provine de la cuvântul migratio din limba latină și înseamnă „Deplasare în masă a unor triburi sau a unor populații de pe un teritoriu pe altul, determinată de factori economici, sociali, politici sau naturali”2

În literatura de specialitate, migrația este considerată un factor al dinamicii populației și una din cele trei variabile demografice fundamentale, alături de fertilitate și mortalitate.3

1Emanuel Tăvală, “Migration and the New Chalenges for Nation States” în New Challenges for Nation States and New Opportunities for Regional and Global Development. International Private Law Stances, Symphologic Publishing, Canada Cataloguing in Publication, 2015, p.1

2*** Dictionarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, editura Univers Enciclopedic, București, 1998, p.632

3 Mircea Agabrian, Sociologie generală, editura Institutul European, Iași, 2003, p.270

Întâlnim imigrație și emigrație. Imigrația se referă la numărul oamenilor care intră în țară într-o perioadă fixă de timp, și emigrația reprezintă numărul oamenilor care se mută în afara granițelor unei țări într-un timp dat.4

În raport cu granițele oficiale ale unei țări, întâlnim migrație internă, care se referă la mișcarea populației de la o zonă la alta în interiorul unei țări și migrație externă sau internațională, care reprezintă totalitatea deplasărilor, însoțite de schimbarea definitivă a domiciliului între două țări.

Este necesar să facem o distincție clară între termeni ca refugiați, deportați sau migranți. Refugiații sunt persoane care au obținut dreptul de stabilire temporară și/sau definitivă într-o țară gazdă. Potrivit Convenției privind statutul refugiatului din 1951, documentul de bază al protecției internaționale a refugiaților de șase decenii, refugiatul este o persoană care “în urma unei temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara țării a cărei cetățenie o are și care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu dorește protecția acestei țări.” Pentru guverne, această diferență este importantă. Țările se ocupă de migranți conform propriilor legi și procese de imigrație, iar de refugiați se ocupă prin norme de protecție a refugiaților și proceduri de azil care sunt definite în legislația națională și în dreptul internațional. Toate statele au anumite responsabilități față de oricine solicită azil pe teritoriul lor sau la granițele lor. Amestecarea termenilor de ”refugiat” și ”migrant” poate avea consecințe grave pentru viețile și siguranța refugiaților. Confundarea celor doi termeni distrage atenția de la măsurile de protecție legale, specifice de care refugiații au nevoie. Acest lucru poate submina suportul public pentru refugiați și instituția azilului într-un moment în care refugiații au nevoie de această protecție.5 În schimb, deportații sunt persoane care sunt mutate în mod forțat împotriva voinței lor și cărora li se iau

4 Idem, p.273

5http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/stiri/2015/refugiat-sau-migrant-cum-este-corect-punctul-nostru-de-vedere.html

drepturile civile și bunurile de care dispun. În țară la noi, au fost deportati evreii în perioada 1937-1944, germanii în 1945 și bănățenii în Dobrogea în 1951. Exilul reprezintă mutarea forțată a unei persoane în altă parte, dar care beneficiază de toate drepturile cu excepția celui legat de libera circulație.

Bibliografie

1. *** Declaratia universala a drepturilor omului din 10 decembrie 1948, ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE PUBLICAT IN: Brosura din 10 decembrie 1948;

2. ***Decretul nr. 342, Buletinul Oficial, partea I, nr. 94 din 28 noiembrie 1981;

16http://grupuldestudiidesecuritate.ro/fenomenul-migratiei-nu-ca-problema-de-securitate-ci-ca-trasatura-umana/

3. *** Dictionarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, editura Univers Enciclopedic, București, 1998;

4. ***Legea nr. 19, publicată în Buletinul Oficial, partea I, nr. 112 din 10 octombrie 1990;

5. ***Legea nr. 18, publicată în Buletinul Oficial, partea I, nr. 109 din 28 septembrie 1990, republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.314 din 13 iuni2001;

6. AGABRIAN, Mircea, Sociologie generală, editura Institutul European, Iași, 2003;

7. CONSTANTINESCU, Monica,Teorii ale migrației internaționale, Introducere în sociologia românească, nr.3-4, 2002;

8. JUGASTRU, Călina, TĂVALĂ, Emanuel, ANIȚEI, Nadia-Cerasela, New Challenges for Nation States and New Opportunities for Regional and Global Development. International Private Law Stances, Symphologic Publishing, Canada Cataloguing in Publication, 2015;

9. TUDORACHE, Carmenm “Evoluția fenomenului migrației în Europa” în Economie teoretică și aplicată, nr.6/2006, AGER, 2006, p.95;

10. http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/stiri/2015/refugiat-sau-migrant-cum-este-corect-punctul-nostru-de-vedere.html

11. http://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf

12. http://www.migrantsrights.org/documents/SCRatificationGuideROJune2012_000.pdf

13. https://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f-029b6f607426/Trad%20Rezol%20Com%202Geneva.htm

14. http://grupuldestudiidesecuritate.ro/fenomenul-migratiei-nu-ca-problema-de-securitate-ci-ca-trasatura-umana/

Preview document

Migrația - Pagina 1
Migrația - Pagina 2
Migrația - Pagina 3
Migrația - Pagina 4
Migrația - Pagina 5
Migrația - Pagina 6
Migrația - Pagina 7
Migrația - Pagina 8
Migrația - Pagina 9
Migrația - Pagina 10

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Imigranții

CAPITOLUL I. INTEGRAREA IMIGRANȚILOR Secţiunea I CONCEPTUL DE INTEGRARE Conceptul de integrare este folosit ȋn multe discipline academice,...

Criminalitatea Transfrontalieră

CONSIDERAŢII GENERALE Amplificarea şi diversificarea fenomenului infracţional transfrontalier, dobândirea unui caracter tot mai bine organizat,...

Consiliul Europei

Primii pași Consiliul Europei a fost creat în urmă cu 57 de ani ca rezultat al acțiunii și strădaniei câtorva ”părinți fondatori” susținuți de...

Dreptul de Azil

DREPTUL DE AZIL I.Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene I.i Scurt istoric Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)...

Orgaziarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

DISPOZITII GENERALE Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata...

Evoluția Dreptului de Proprietate în Istoria Dreptului Românesc

Dreptul de proprietate este acel drept real în virtutea căruia titularul dreptului, persoana fizică sau juridică, este îndreptăţit să posede, să...

Drepturile sociale și regimul juridic al lucrătorilor migranți în UE

Introducere Cei 60 de ani care ne despart de începuturile creării spațiului european al drepturilor omului au marcat profund dezvoltarea...

Criminalitatea

§1. Noţiunea criminalităţii Este cert faptul, că criminalitatea întotdeauna a fost şi continuă să fie cel mai periculos fenomen din societate. Din...

Te-ar putea interesa și

Migrația Forței de Muncă din România și Nevoia Reglementării Sale de Către Stat

INTRODUCERE Decizia românilor de a se îndrepta spre piaţa muncii din Europa în special este influenţatӑ de o serie de factori. În primul rând,...

Fenomenul migrației internaționale

INTRODUCЕRЕ Migraţia pеntru munca în străinătatе s-a intеnsificat din cauza instabilităţii socio-еconomicе şi a tranziţiеi intеrminabilе cееa cе a...

Migrația forței de muncă în UE

I. INTRODUCERE 1.1 Contextul internaţional Migraţia reprezintă o realitate care va continua să existe atât timp cât vor exista discrepanţe din...

Migrația forței de muncă din România

Cap. I Introducere 1.1 Ce inseamna conceptul de migratie? Termenul de migratie poate fi definit prin prisma mai multor autori dupa cum...

Analiza Factorilor care Favorizeaza Migrația Forței de Muncă

I. ACQUIS-UL COMUNITAR SI INSTITUŢIILE COMPETENTE PRIVIND FENOMENUL MIGRAŢIONIST LA NIVELUL UE 1. Aspecte generale privind legislaţia şi...

Evoluția și structurile populației totale - structura pe grupe de varstă, sexe, medii în România - Migrația internă a populației (2000-2006)

Capitolul 1. Date generale privind pouplaţia toală şi migraţia În abordarea problemelor unei populaţii este necesar să se ţină cont de cele două...

Fenomenul migrației în România - migrația cercetătorilor români

I. Preambul Fenomenul migratiei a existat dintotdeauna, concretizat prin transhumanta, invazii, colonizari si cruciade, sau provocate, în general,...

Comunismul - colectivizarea și migrația de la sat la oraș

COMUNISMUL Comunismul-este un termen care se poate referi la una sau mai multe notiuni:un anume sistem social,o ideologie sau o miscare politica...

Ai nevoie de altceva?