Onorariile avocațiale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 3059
Mărime: 32.33KB (arhivat)
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Etica ca sistem de principii și valori influențează numeroase domenii de activitate , fiind de netăgăduit importanța respectării principiilor sistematizate de aceasta. Plecând de la premisa încorporării acestor noțiuni de etică în exercitarea unor domenii de activitate putem afirma că la baza exercitării profesiilor juridice se găsesc numeroase principii de valoare.

În prezenta lucrare vom proceda la o analiză punctuală a aplicării principiilor eticiiîn exercitarea profesiei de avocat , anume cum influențează aceste principii și reguli morale conduita avocatului în raport cu clientul său. Nu este de ignorat faptul că , pe lângă interesele specifice cazului , există și o serie de interese patrimoniale . În acest raport patrimonial fiecare parte își dorește să obțină un câștig. Câștigul urmărit de către avocat este reprezentat de onorariu, care face obiectul unor reglementări specifice redate și dezvoltate în cuprinsul legislației în Statutul profesiei de avocat și legislația incidentă.

La fel ca și în cazul conflictului de interese , se crede adesea, în mod eronat, că plângerile legate de onorariile avocațiale constituie unele dintre cele mai frecvente cauze ce fac obiectul anchetelor si sancțiunilor disciplinare . Într-adevăr , rapoartele anuale ale Comisiei de disciplină vin în sprijinul acestei informații arătând că acuzațiile cu privire la onorarii reprezintă doar un procent destul de mic din totalul plângerilor înregistrate . Ca regulă generală cazurile cu privire la onorarii nerezonabile sunt doar ... simple onorarii nerezonabile , așa cum a arătat și jurisprudența.

Conform Legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat , Statutului și Codului deontologic al avocaților orice avocat are dreptul la un onorariu precum și la acoperirea acelor cheltuieli făcute în interesul persoanei pe care o reprezintă . Onorariul este așadar forma prin care un avocat este recompensat pentru munca și strădania sa. Când intră pe ușa biroului avocatului ales, vrea să știe cât va costa rezolvarea problemei sale . El dorește o "estimare" ca aceea pe care orice persoană o cere mecanicului atunci când își aduce mașina pentru reparații.

Libertatea de a alege guvernează relația dintre avocat și clientul său. Orice om este liber să-și aleagă apărătorul, care este de asemenea liber să accepte sau să refuze serviciul solicitat. Prin urmare , și onorariile avocațiale poartă de asemenea amprenta acestei libertăți. Aceste onorarii se stabilesc în mod liber , în limitele legii și a statutului , fiind expres interzisă fixarea unor onorarii minime , recomandate sau chiar maxime .

Conduita avocatului trebuie să respecte o serie de principii și obligații prevăzute de statutul profesiei. Modalitatea în care avocatul interacționează cu clienții trebuie să se subscrie unor valori morale și sociale , iar cel mai important aspect este acela de a respecta legea incidentă în materie . În acest sens, o conduită aparent legală , dar care nu respectă etica profesiei de avocat poate conduce la consecințe inevitabile în raportul dintre avocat și clientul său, inclusiv în cazul mai grav la fraudarea intereselor clientului.

Față de obligația legală prevăzută de articolul 117 din Statutul profesiei de avocat care impune avocatului să se abțină de la a se ocupa de cauzele tuturor clienților implicați, atunci când se ivește un conflict de interese, când avocatul apreciază că nu poate asigura apărarea drepturilor și intereselor legitime ale fiecărui client în parte, când secretul profesional riscă să fie violat sau când independența sa riscă să fie lezată , în etapa încheierii contractului de asistență juridică avocatul trebuie să interacționeze cu clientul în virtutea bunei credințe și să ofere clientului totalitatea informațiilor necesare astfel încât negocierea să puncteze toate aspectele esențiale și să respecte interesele ambelor părți .

Un criteriu de bază care valorifică munca avocatului este stabilirea onorariului . Acest criteriu are la bază un set de indici care pot conduce la o evaluare corectă a sa . În legislația incidentă , se precizează că onorariul avocatului se poate stabili în funcție de dificultatea , durata sau amploarea procesului. Astfel avocatul are posibilitatea să negocieze un onorariu suficient dar acest aspect trebuie obligatoriu să conțină acceptul necondiționat al clientului .

În situația în care clientul recurge la serviciul unui avocat și convine cu acesta un anumit nivel al onorariului , acest nivel nu poate fi modificat în mod unilateral de către avocat fără consimțământul clientului , încercând ca prin această metodă avocatul să obțină niște foloase injuste in raport cu munca depusă . Etapa precontractuală a contractului de asistență juridică și reprezentare este esențială în lămurirea tuturor elementelor esențiale ale acestuia . Onorariul este fără îndoială un element definitoriu în acest procedeu.

Bibliografie

Legislație:

1. Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană

2. Hotărârea nr. 268/17 iunie 2017 prin care Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 17 iunie 2017, a aprobat Codul Deontologic al Avocatului Român

3. LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Articole de specialitate :

1. Martin , J. C. , Article: The Ethics of Attorney’s Fees: The Rules for Charging and Collecting Payment, 2017, Access MCLE,

2. McGoff, K., The top ten - a summary of recent professional liability cases, Kevin McGoff, Bingham Greenebaum Doll LLP

Tratate , cursuri , monografii

1. Cătuna L., Bedrosian N., Blidariu T. și alții -Organizarea profesiei de avocat - , ediția a 3-a revizuită și adăugită , Editura Universul Juridic , București , 2015

Preview document

Onorariile avocațiale - Pagina 1
Onorariile avocațiale - Pagina 2
Onorariile avocațiale - Pagina 3
Onorariile avocațiale - Pagina 4
Onorariile avocațiale - Pagina 5
Onorariile avocațiale - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Onorariile avocatiale.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind activitatea de creditare în practica BT

NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Descrierea sistemului bancar în perioada anterioară reformei, sistemul...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ

Capitolul I. DAUNE COMINATORII 1.1.Contract de leasing imobiliar, cu clauză irevocabilă de vânzare-cumpărare contractuală. Contractul de leasing...

Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA

INTRODUCERE Am încercat în această lucrare abordarea de la teoretic la aplicaţii a unui subiect interesant în această perioadă de criză şi anume...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Specii ale Contractului de Cesiune - Contractul de Editare

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE CESIUNE A DREPTULUI PATRIMONIAL DE AUTOR Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de...

Contractul de asistență juridică

NOTIUNI GENERALE PRIVIND STATUTUL AVOCATULUI Dreptul la aparare este un drept fundamental constitutional garantat oricarei persoane fizice sau...

Ai nevoie de altceva?