Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5174
Mărime: 57.80KB (arhivat)
Publicat de: Romulus Vișan
Puncte necesare: 7
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

Cuprins

 1. Capitolul I. Consideraţii introductive privind invenţiile p.4
 2. 1.1.Evoluţia istorică a drepturilor asupra invenţiei p.4
 3. 1.2.Perioada internaţionalizării p.4-5
 4. 1.3.Evoluţia legiferării brevetelor de invenţie în România p.5-6
 5. Capitolul II. Brevetul de invenţie p.6-8
 6. 2.1Dreptul la brevetul de invenţie p.6-8
 7. Capitolul III. Procedura de brevetare la oficiul de stat pentru invenţii şi mărci p.8
 8. 3.1.Cererea de brevet de invenţie p.8-10
 9. 3.2.Publicarea cererii de brevet de invenţie p.10-11 3.3.Întocmirea documentaţiei tehnice p.11-12
 10. 3.4.Taxele de brevetare p.12
 11. 3.4.1 Reduceri de taxe p.12-13
 12. 3.5.Examinarea cererilor de brevet de invenţie p.14
 13. 3.5.1.Examinarea preliminară a cererii de brevetare a unei invenţii p.14
 14. 3.5.2.Examinarea în fond a cererii de brevetare a unei invenţii..p.14-15
 15. 3.6.Eliberarea brevetului de invenţie p.15-16
 16. Capitolul IV. Concluzii p.16
 17. Bibliografie

Extras din referat

Procedura de obţinere a unui brevet de invenţie

Capitolul I. Consideraţii introductive privind invenţiile

1.1.Evoluţia istorică a drepturilor asupra invenţiei

Din punct de vedere istoric, prima menţionare a unui drept de brevet este făcută în 500 î.e.n. de scriitorul grec, Atheneus, care descrie o competitie culinară petrecută în oraşul Sybaros (sudul Italiei de astăzi). Câştigătorul acestei competiţii beneficia de un drept exclusiv de a-şi prepara felul de mâncare pe perioada unui an.

Arhitectul Filioop Brunelleschi primeşte în anul 1449 un brevet pentru o perioadă de 3 ani pentru inveţia sa care constă în construirea unei bărci menite să transporte marmură de-a lungul râului Arno.

În anul 1449, regele Henric al VI-lea ii acordă un brevet cu o valabilitate de 20 de ani lui John Utynam pentru aducerea tehnicii de a face sticlă colorată în Anglia.

Brevetul de invenţie, în sensul contemporan al sintagmei, a fost introdus în anul 1474 în Veneţia când s-a prevăzut că dispozitivele nou inventate trebuie să fie comunicate Republicii pentru ca inventatorul să dobândească dreptul de a interzice altora folosirea tehnicii sale.

În evoluţia istoriei brevetelor se remarcă trei perioade importante. Prima este perioada privilegiilor, situată între secolul al XV-lea şi secolul al XVIII-lea, în cursul căreia suveranul acorda monopolul de exploatare doar dacă i se părea oportun. Era un sistem condus de conceptul de utilitate si cel de favoritism. Cea de-a doua este perioada brevetelor naţionale (1790 – 1883), în cursul căreia inventatorii aveau dreptul de a solicita obţinerea unui brevet de invenţie şi acordarea acestuia depindea de factori obiectivi. Invenţiile erau însă protejate numai pe teritoriul unde se eliberase brevetul. Cea de-a treia perioadă – perioada internaţionalizării brevetelor de invenţie, a început în anul 1883 şi continuă până în prezent.

1.2.Perioada internaţionalizării

La Paris, un congres internaţional a început să schiţeze o soluţie pentru protecţia internaţională a proprietăţii industriale. Organizarea unei conferinţe diplomatice a condus la semnarea, la 20 martie 1883, a convenţiei ce a avut ca urmare înfiinţarea Uniunii pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. De la această dată începe perioada internaţionalizării proprietăţii industriale şi, de asemenea, a sistemului de brevetare.

În anul 1967, în cadrul Conferinţei Diplomatice de la Stockholm, se încheie acordul pentru înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Industriale şi sunt prevăzute uniunile pentru proprietate industrială şi pentru drept de autor ca structuri permanente.

1.3.Evoluţia legiferării brevetelor de invenţie în România

În România, primele legi în materia protecţiei invenţiile, sau „născocirilor”, cum erau denumite la vremea respecitivă au fost Regulamentele Organice, intrate în vigoare la 1 iulie 1831 în Ţara Românească şi la 1 ianuare 1832 în Moldova. Pe baza acestora, domnitorii acordau privilegii pentru invenţii precum : maşini de treierat, diverse maşini agricole, chibrite chimice, fabricarea hârtiei, fabricarea lumânărilor, producere cafelei, ambarcaţiuni din pânză impermeabilă.

Urmează o succesiune de proiecte legislative nefinalizate în 1860, 1861, 1865, 1873, 1880, 1885 din cauza opoziţiei industriaşilor neinteresaţi de reglementarea problemei.

Prima cerere pentru obţinerea unui brevet de invenţie a fost depusă de Constantin Stefanide în anul 1862 pentru o ramă de lemn, prevăzută cu geam pentru înrămarea tablourilor şi icoanelor. Acesta nu a primit însă un răspuns favorabil.

Primul brevet de invenţie românesc i-a fost acordat lui Paul Iacovenco la 11 octombrie 1865 printr-un decret-lege pentru inventarea unui „rezervor de exploatare şi conservare a păcurei”. Există însă cazuri de inventatori români care si-au brevetat invenţiile în alte ţări. Este cazul lui Petrache Poenaru, posesor al unui brevet francez pentru invenţia „condeiului portrăt fără sfârşit, alimentându-se el însuşi”- stiloul de astăzi.

Următorul brevet de invenţie au fost acordate abia în anul 1890 pentru invenţia locotenentului Rudolf Kopetzki. Acesta a obţinut „dreptul de fabricare şi importare în România a lampelor felinarelor şi maşinelor de lampe stingătoare”. În 1891 se eliberează un brevet pentru soneria căpitanului Kiricută iar în 1990 unul pentru plugul-sapă inventat de G. Daniilescu.

Se resimţe însă necesitatea unei legi cu caracter general în domeniu. Astfel, în ianuarie 1906 este promulgată prima lege asupra brevetelor de invenţie. Ea se aplică până în 1967. În anul 1991 este promulgată Legea nr. 64 privind brevetele de invenţie în România, lege care se aplică şi în prezent.

Capitolul II. Brevetul de invenţie

2.1 Dreptul la brevetul de invenţie

Convenția Brevetului European statuează în art. 60 că dreptul la brevetul european aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi. Invenția creată independent de mai multe persoane conferă drept de brevetare acelei persoane care a înregistrat cererea cu dată de depozit mai veche.

Preview document

Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 1
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 2
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 3
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 4
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 5
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 6
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 7
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 8
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 9
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 10
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 11
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 12
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 13
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 14
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 15
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 16
Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Procedura de Obtinere a Unui Brevet de Inventie.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al medicamentelor

SECŢIUNEA I MEDICAMENTELE ŞI INDUSTRIA FARMACEUTICĂ 1.1. Scurtă prezentare pe categorii de medicamente Medicamentele ocupă un loc important în...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Înecul

I. ELEMENTE DIN EVOLUŢIA MEDICINEI LEGALE Disciplină de graniţă prin excelenţă, medicina legală, în decursul timpurilor, a avut o evoluţie legată...

Criminalitatea Informatică

I.Introducere Internetul reprezintă un mediu extrem de favorabil pentru infractori. Deplasarea criminalității informatice pe terenul Internetului...

Obligația de Informare și Sfătuire a Consumatorului de Către Comerciant în Contractul de Credit Destinat Consumatorilor

1. Sediul materiei La nivel comunitar obligaţia de informare şi sfătuire a consumatorului este reglementată de următoarele acte: - Directiva...

Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție

O invenție este un produs sau un procedeu care oferă o nouă modalitate de a realiza ceva, sau oferă o nouă soluție tehnică pentru o problemă....

Drepturile și Obligațiile Născute în Legătură cu Invenția

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA Crearea şi brevetarea invenţiei dă naştere la drepturi şi obligaţii atât pentru persoana...

Te-ar putea interesa și

Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională

Introducere Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin...

Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală - acord multilateral important al OMC

INTRODUCERE Pentru început este extrem de important de afirmat faptul ca lucrarea de fata nu îsi propune o abordare juridica a proprietatii...

Protejarea Proprietății Intelectuale în Europa

Introducere “ Procesul constructiei europene-sub aspect institutional, economic, social, dar mai ales, din punct de vedere filosofic- reprezinta...

Management intercultural- țările

Austria Economia Austria are o eeconomie de piata foarte dezvoltata cu un standard de viata ridicat in care guvernul a jucat un rol important....

Analiza economico-financiară în cadrul unei firme

C A P I T O L U L I Prezentarea generala a S.C ARTEGO S.A 1.1.Scurt istoric Societatea comerciala S.C.ARTEGO S.A. Tg-Jiu afost infiintata in...

Grile la mangagement - tehnologiei și inovării anul 3

1 Evolutia managementului calitatii produselor tehnologice s -a produs in mai multe etape, dupa cum urmeaza: 1 – managementul calitatii totale;...

Ai nevoie de altceva?