Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4089
Mărime: 31.67KB (arhivat)
Publicat de: Ion V.
Puncte necesare: 5

Cuprins

  1. . Condițiile și temeiurile punerii sub învinuire și înaintare a acuzării în contextul legislației RM 3
  2. II. Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării din perspectiva experienței statelor străine 6
  3. Bibliografie 10

Extras din referat

I. Condițiile și temeiurile punerii sub învinuire și înaintare a acuzării în contextul legislației RM

Întrebarea referitoare la condițiile și temeiurile punerii sub învinuire și înaintare a acuzării este cercetată insuficient în literatura de specialitate. În mare parte, chestiunea privind condițiile învinuirii s-a aflat în vizorul cercetătorului I. Ia. Foinițchi, el atribuindu-le un sens larg. Acesta le diviza în condiții generale și speciale (referitoare la anumite categorii de dosare), în faptice și juridice. Condițiile faptice reprezintă temeiul învinuirii (probele suficiente).

Condițiile juridice se referă la reglementările normative necesare pentru cercetarea și examinarea învinuirii în ordine judiciară. Ele se divizează în materiale și procesuale. Cele materiale se referă la prezența dreptului de a pedepsei și de a învinui. La rândul său, la condițiile procesuale (formale) ale învinuirii, I. Ia. Foinițchi atribuie competența instanței de judecată, competența acuzatorului și îndeplinirea cerințelor formale prevăzute de lege în latura învinuirii .

Analiza legii de procedură penală, a doctrinei și practicii judiciare face posibilă evidențierea a patru condiții ale punerii persoanei sub învinuire. Prima condiție se referă la pornirea corectă a urmăririi penale. Învinuirea inițială trebuie înaintată doar în privința faptelor, evenimentelor identice, din punct de vedere al conținutului său, cu cele în privința cărora a fost pornită urmărirea penală.

A doua condiție are în vedere subiectul corespunzător al înaintării învinuirii (competența acuzatorului). Înaintarea învinuirii inițiale (primare) are loc sub forma dării ordonanței privind punerea sub învinuire. Această activitate reprezintă prerogative acelui organ de urmărire penală care a primit dosarul în procedură conform regulilor referitoare la competență. A treia condiție a punerii sub învinuire se axează pe lipsa imunității de serviciu la potențialul învinuit. Pentru punerea sub învinuire a acestor persoane este prevăzută o ordine specifică. Nu pot fi atrase la răspundere penală și persoanele care beneficiază de inviolabilitate diplomatică. Cea de a patra condiție, care trebuie respectată în cazul înaintării învinuirii inițiale, privește lipsa temeiurilor pentru încetarea procesului penal sau a urmăririi penale.

Temeiurile punerii sub învinuire. Temeiurile necesare pentru luarea oricărei hotărâri procesuale pot fi reflectate sub forma unui sistem din trei nivele. În primul rând, nivelul faptic (căruia îi corespund temeiurile faptice) - reprezintă circumstanțele realității obiective, fixate în ipotezele normelor juridice aplicate. Cu alte cuvinte, acesta este obiectul probatoriului, spectru împrejurărilor care urmează a fi stabilit pentru luarea unor anumite hotărâri sau care justifică efectuarea anumitor acțiuni procesuale. În al doilea rând, se evidențiază nivelul informațional al justificării hotărârilor (temeiurile informaționale). Aici sunt atribuite informațiile, datele care stabilesc împrejurările faptice ale cauzei. Temeinicia, justificarea informațională poate fi constituită din probe, alte informații, prezumții, fapte notorii, unanim recunoscute și acceptate .

În al treilea rând, remarcăm și prezența temeiurilor juridice ale hotărârilor procesuale (nivelul juridic al temeiniciei). Prin ele subînțelegem însuși normele dreptului material și procesual, care reglementează temeiurile și procedura luării hotărârilor corespunzătoare.

Temeiurile faptice sunt acelea prin care subînțelegem cercul circumstanțelor ce urmează a fi stabilite și cercetate la momentul emiterii acestei ordonanțe. Determinarea corectă a circumstanțelor care urmează a fi dovedite la momentul punerii persoanei sub învinuire are o importanță deosebită, deoarece pot surveni anumite consecințe negative atât în caz de restrângere nejustificată a obiectului probatoriului, cât și în situația extinderii excesive a acestuia. În cazul îngustării cercului de circumstanțe care urmează a fi dovedite, o parte dintre acestea nu este cercetată, iar insuficiența și unilateralitatea pot duce la luarea hotărârilor ilegale. În situația lărgirii nejustificate a obiectului probatoriului se complică procesul de verificare și apreciere a informațiilor acumulate, apare tărăgănarea în procesul de cercetare.

Lista concretă a temeiurilor faptice ale punerii sub învinuire determină polemicile științifice. Astfel, unii autori consideră că locul, timpul și modul comiterii infracțiunii reprezintă componentele necesare ale laturii obiective a infracțiunii și că este imposibil de a formula correct învinuirea în lipsa acestora (indiferent de faptul dacă ele sunt menționate special în norma corespunzătoare a legii penale). Aceasta se referă și la motivul comiterii faptei infracționale.

Luând în calcul obiectul general al probatoriului (art. 96 CPP al RM), în calitate de temeiuri faptice ale înaintării învinuirii inițiale (primare) urmează a fi recunoscute următoarele circumstanțe: 1) faptele referitoare la existența elementelor infracțiunii, precum și cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; 2) circumstanțele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea penală a făptuitorului; 3) datele personale care caracterizează inculpatul și victima; 4) caracterul și mărimea daunei cauzate prin infracțiune; 5) existența bunurilor destinate sau utilizate pentru săvârșirea infracțiunii sau dobândite prin infracțiune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise; 6) toate circumstanțele relevante la stabilirea pedepsei. În acest fel, ca temeiuri faptice ale înaintării învinuirii inițiale sunt recunoscute circumstanțele necesare pentru aprecierea juridică a faptei ca fiind infracțională.

Bibliografie

1. Buneci P. Martorul pe tărâmul justiției, București: Editura Pinguin Book, 2004, p. 122

2. Codul de procedură penală german. Bufalo Criminal Center, Criminal Law Resources on the Internet wings.bufalo. edu/bclc/resource (vizitat la 29.01.2021)

3. Constituția Statelor Unite ale Americii, INTERNET, www.uni.wuerzburg/law/home (vizitat la 12.01.2017)

4. Deysanne A. Justiția în Statele Unite ale Americii, traducere Cristiana Crăciunescu, București: Editura Rosetti, 2012, p. 339

5. Pucheanu M. Dicționar juridic englez/român, București: Editura All Beck, 2000, p. 108

6. Tatu M. A. Funcția de învinuire în procesul penal. Ed. Risoprint. Cluj-Napoca, 2009, p. 124

7. Udroiu M., Andone Bontaș A., Bodoroncea G. et. al. Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. București: Editura C. H. Beck, 2015, p. 840

8. Volonciu N. Tratat de procedură penală, partea generală, partea specială, vol. I, II, București: Editura Paideia, 2010, p. 35

9. Еникeeв З. Д. Угoлoвнoe пpecлeдoвaниe. Учeбнoe пocoбиe. Уфa: 2000, p. 74

10. Обopин Д. Е. Пpивлeчeниe в кaчecтвe oбвиняeмoгo в poccийcкoм yгoлoвнoм пpoцecce. Диccepтaция нa coиcкaниe yчeнoй cтeпeни кaндидaтa юpидичecкиx нayк. СПб: 2005, p. 69

11. Пaнькинa И. Ю. Рeaлизaция пpинципa пpeзyмпции нeвинoвнocти нa дocyдeбныx cтaтияx yгoлoвнoгo пpoцecca. Aвтopeфepaт диccepтaции кaндидaтa юpидичecкиx нayк. Кaлинингpaд: 2001, p. 98

12. Фoйницкий И. Я. Кypc yгoлoвнoгo пpoизвoдcтвa. T. 2. СПб: 1996, p. 37.

Preview document

Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 1
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 2
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 3
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 4
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 5
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 6
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 7
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 8
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Punerea sub invinuire si inaintarea acuzarii.doc

Te-ar putea interesa și

Tragerea la răspundere penală a unei persoane nevinovate în reglementarea legii penale a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Înfăptuirea calitativă a justiţiei este rezultatul corelaţiilor dintre calitatea legilor, respectarea...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Problemele actuale ale realizării principiului contradictorialității în procesul penal

INTRODUCERE Problema consolidării legității în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecționarea teoriei...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Rolul Procuraturii în Asigurarea Dreptului Fundamental la Proprietate

INTRODUCERE Actualitatea temei. Proprietatea, ca fenomen social obiectiv, este indisolubil legată de personalitatea umană. Coexistența indivizilor...

Problemele realizării principiului contradictorialității în procesul penal al Republicii Moldova

Introducere Problema consolidării legităţii în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecţionarea teoriei...

Asigurarea

Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURAREA DREPTULUI LA APĂRARE CA PRINCIPIU GENERAL DE DREPT PROCESUAL PENAL Încă din timpurile vechi, s-a...

Ai nevoie de altceva?