Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996

Referat
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6540
Mărime: 41.12KB (arhivat)
Publicat de: Sofia Cornea
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. dr. Dan C. TUDURACHE
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA „STIINTE JURIDICE”

Cuprins

 1. I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE 3
 2. II. SISTEMUL REGISTRULUI DE TRANSCRIPTIUNI SI INSCRIPTIUNI 5
 3. III. SISTEMUL CARTII FUNCIARE POTRIVIT LEGII NR. 115/1938 7
 4. IV. SISTEMUL CARTII FUNCIARE POTRIVIT LEGII NR. 7/1996 8
 5. A. LEGEA CADASTRULUI SI A PUBLICITATII IMOBILIARE 8
 6. B. CADASTRUL GENERAL 9
 7. 1. Originea termenului de „cadastru” 9
 8. 2. Functiile cadastrului 10
 9. 3. Organizarea cadastrului general 11
 10. 4. Atributiile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara 13
 11. 5. Atributiile principale ale Oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara 15
 12. 6. Atributiile principale ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie 17
 13. C. CADASTRELE DE SPECIALITATE 18
 14. D. CADASTRELE LOCALE 20
 15. E. PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII 21
 16. F. NOTIUNEA DE IMOBIL 21
 17. G. PUBLICITATEA IMOBILIARA 22
 18. H. ALCATUIREA CARTII FUNCIARE 23
 19. I. EFECTELE ÎNSCRIERII 24
 20. J. FELURILE ÎNSCRIERILOR 25
 21. K. RECTIFICAREA SI MODIFICAREA CARTII FUNCIARE 26
 22. L. PROCEDURA ÎNSCRIERII 27
 23. V. BIBLIOGRAFIE 29

Extras din referat

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE

Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care se evidentiaza situatia materiala si juridica a imobilelor, în mod public, pentru a ocroti securitatea statica si securitatea dinamica a circuitului civil referitor la asemenea bunuri.

Prin securitate statica se întelege ocrotirea drepturilor existente în prezent asupra unui bun, iar prin securitate statica se întelege ocrotirea drepturilor ce se vor dobândi în viitor, în conformitate cu legea, asupra unui bun.

Prin organizarea publicitatii imobiliare se urmaresc urmatoarele scopuri sau obiective:

a) de a da o cât mai mare siguranta drepturilor reale existente, precum si transmisiunilor imobiliare prin aducerea situatiei juridice a acestor bunuri la cunostinta tertilor interesati;

b) de a constitui o evidenta cât mai clara si cuprinzatoare a tuturor bunurilor mobile în scopul utilizarii si exploatarii lor cât mai eficiente, în acord cu legea si interesele întregii societati;

c) de a permite organelor competente ale statului sa exercite un control riguros si permanent referitor la schimbarile care se produc în situatia materiala (împarteli, schimbari de destinatie, transformari, adaugiri etc.) si în situatia juridica a imobilelor (transmisiuni, grevari etc.).

De-a lungul timpului, în România, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe sisteme de publicitate imobiliara:

a) sistemul registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni;

b) sistemul cartilor funciare;

c) sistemul intermediar al cartilor de publicitate funciara;

d) sistemul carti de evidenta financiara.

Codul civil si Codul de procedura civila reglementeaza modalitatea de evidenta prin registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, în Muntenia, Moldova, Oltenia si Dobrogea. Sistemul de publicitate imobiliara întemeiat pe registrele de transcriptiuni si inscriptiuni are un caracter personal, criteriul principal de evidenta fiind persoana si nu imobilul.

Legea nr. 115/1938 si Decretul nr. 241/1947, aplicabile în Transilvania, Banat si nordul Moldovei a consacrat sistemul de publicitate imobiliara bazat pe cartile funciare. Acesta este un sistem real de evidenta, avându-se în vedere imobilul precum si modul cât mai precis de identificare al acestuia. Prin acest sistem se realizeaza o publicitate integrala în sensul ca impune înscrierea obligatorie în cartea funciara a tuturor actelor si faptelor juridice privitoare la bunurile imobile.

Preview document

Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 1
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 2
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 3
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 4
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 5
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 6
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 7
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 8
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 9
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 10
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 11
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 12
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 13
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 14
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 15
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 16
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 17
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 18
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 19
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 20
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 21
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 22
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 23
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 24
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 25
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 26
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 27
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 28
Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996 - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Sistemul de Publicitate Imobiliara potrivit Legii nr. 7 din 1996.doc

Alții au mai descărcat și

Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești

Efectuarea înscrierilor în cartea funciară În temeiul hotărârilor judecătoreşti 1. Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al...

Efectele Înscrierilor în Cartea Funciară din Perspectiva Noului Cod Civil

Ce este înscrierea în cartea funciară? În sens larg, prin înscrierile de carte funciară se înţelege orice menţiune cuprinsă în cartea funciară sau...

Acțiunile de Carte Funciară

§ 1. Scurt istoric Începuturile cărţilor funciare (numite în trecut funduare ) se găsesc în toate ţările din Apus încă din secolul XI-XIV d. H....

Drept Funciar

1.Consideraţii preliminare Publicitatea imobiliară desemnează totalitatea mijloacelor juridice prin care se aduce la cunoştinţă terţilor situaţia...

Principiile Noilor Cărți Funciare

Cărțile funciare sunt menite să arate întotdeauna și cu exactitate totalitatea raporturilor juridice privitoare la fiecare bun imobiliar și sa...

Procedura de înscriere în cartea funciară

Analiza strictă a deschiderii cărţilor funciare ocupă un singur paragraf din secţiunea procedurilor concomitente înscrierilor în cartea funciară,...

Apariția și Evoluția Sistemelor de Publicitate Imobiliară în România

1. Scurt istoric al sistemelor de publicitate imobiliară Originea cuvântului cadastru nu este stabilită cu certitudine, existând mai multe ipoteze...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Dezlipirea unui Imobil

1.1. Importanţa cadastrului „Pământul este sursa oricărei bogăţii materiale. De la el luăm tot ce folosim sau preţuim, fie că este vorba de...

Publicitatea imobiliară

SCURT ISTORIC Publicitatea Imobiliara De-a lungul timpului, in Romania, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe modalitati,...

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Garanțiile Reale

Lucrarea analizeaza dintr-un punct de vedere original, garantiile obligatiilor în dreptul civil si în dreptul comercial. Mijloacele juridice...

Contractul de vânzare-cumpărare

Notiuni Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte...

Publicitate imobiliară

1. Consideratii generale Prin notiunea de publicitate imobiliara se intelege totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care se...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul I - Noţiuni generale Publcitatea imobiliară reprezintă un ansamblu de mijloace prevăzute de lege, prin care se asigură evidenţa,...

Dreptul Familiei

Noţiunea juridică de familie are la bază fenomenul social complex care este familia. Din perspectivă socială, familia este universală şi...

Ai nevoie de altceva?