Transplantul de țesuturi și organe

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2021
Mărime: 9.65KB (arhivat)
Publicat de: Axenia Morar
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Calina Jugastru
referatul a fost predat lafacultatea de drept "Simion Barnutiu"din Sibiu

Extras din referat

In Romania , prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se fac in scop terapeutic , in conformitate cu prevederile legii 95 din 28 aprilie 2006 Coordonarea, supravegherea, aprobarea si implementarea oricaror dispozitii privind activitatea de transplant revin Agentiei Nationale de Transplant

Inainte de a putea intelege procesul de prelevare si transplant de organe si de tesuturi ,trebuie mai inatai sa analizam semnificatia acestor termini ; incepem prin definirea prelevarii ca fiind actiunea de recoltare de organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana sanatoase morfologic si functional, cu exceptia autotransplantului de celule stem hematopoietice cand celulele sunt recoltate de la pacient, in vederea realizarii unui transplant. In continuare definim tansplantului ca fiind acea activitate medicala prin care, in scop terapeutic, in organismul unui pacient este implantat sau grefat un organ, tesut ori celula Prin termenul de organ intelegem partea diferentiata in structura unui organism, adaptata la o functie definita, alcatuita din mai multe tesuturi sau tipuri celulare, prezentand vascularizatie si inervatie proprii Prin termenul de tesut definim gruparea de celule diferentiata, unite prin substanta intercelulara amorfa, care formeaza impreuna o asociere topografica si functionala

Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se efectueaza de catre medici de specialitate, in unitati sanitare publice sau private autorizate de Ministerul Sanatatii Publice si acreditate, la propunerea Agentiei Nationale de Transplant

Prelevarea de tesuturi si organe dela personae in viata

Pentru a evita orice fel de atingeri ale drepturilor omului, in dreptul romanesc, prin intermediul unor organisme de specialitate s-au adoptat norme care stabilesc principiile generale in conformitate cu care donarea de organe trebuie realizata, printre care cele mai importante sunt: principiul respectarii demnitatii umane, al interzicerii oricaror atingeri aduse acesteia, principiul anonimatului donatorilor, al gratuitatii etc.Orice act prin care se efectueaza prelevarea unor organe din corpul uman viu, aducand o grava atingere vietii si integritatii corporale omului, este sanctionat de Codul penal. Pentru a se evita aceste consecinte, transplantul de organe trebuie conceput si realizat ca un gest suprem de daruire a omului catre om, un act al unui om care, desi cu drepturi inalienabile asupra corpului sau, este un membru al societatii si, prin aceasta, poate aduce un serviciu semenului sau, dar in conditiile unei generozitati sanatoase si rezonabile.

In acest sens , conform legilor aflate in vigoare , prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana de la donatorul in viata se face in urmatoarele conditii :

1 prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana, in scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore in viata, avand capacitate de exercitiu deplina, dupa obtinerea consimtamantului informat, scris, liber, prealabil si expres al acestora. Se interzice prelevarea de organe, tesuturi si celule de la persoane fara capacitate de exercitiu;

2 consimtamantul se semneaza numai dupa ce donatorul a fost informat de medic, asistentul social sau alte persoane cu pregatire de specialitate asupra eventualelor riscuri si consecinte pe plan fizic, psihic, familial si profesional, rezultate din actul prelevarii ;

3 donatorul poate reveni asupra consimtamantului dat, pana in momentul prelevarii ;

4 prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana ca urmare a exercitarii unei constrangeri de natura fizica sau morala asupra unei persoane sunt interzise ;

5 donarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana nu pot face obiectul unor acte si fapte juridice, in scopul obtinerii unui folos material sau de alta natura ;

6 donatorul si primitorul vor semna un act legalizat prin care declara ca donarea se face in scop umanitar, are caracter altruist si nu constituie obiectul unor acte si fapte juridice in scopul obtinerii unui folos material sau de alta natura

Prelevarea de organe, tesuturi sau celule de la donatorul viu se va efectua cu avizul comisiei de avizare a donarii de la donatorul viu, constituita in cadrul spitalului in care se efectueaza transplantul ; aceasta comisie va evalua motivatia donarii si va controla respectarea drepturilor pacientilor

Comisia de avizare a donarii de la donatorul viu va avea urmatoarea componenta:

- un medic cu pregatire in bioetica din partea colegiului medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti ;

- un psiholog sau un medic psihiatru ;

- un medic primar, angajat al spitalului si avand atributii de conducere in cadrul acestuia, neimplicat in echipa de transplant.

Aceasta comisie va functiona conform unui regulament emis de

Agentia Nationala de Transplant, cu consultarea Comisiei de bioetica a Ministerului Sanatatii Publice. Regulamentul va fi aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice Comisia va evalua atat donatorul, cat si primitorul care vor fi supusi unui examen psihologic si/sau psihiatric, avand ca scop testarea capacitatii de exercitiu, precum si stabilirea motivatiei donarii. Examenul psihologic/psihiatric va fi efectuat de un specialist, psiholog sau psihiatru, independent atat de echipa care efectueaza transplantul, cat si de familiile donatorului si primitorului Prelevarea, de la donatori vii, de sange, piele, sperma, cap femural, placenta, sange din cordonul ombilical, membrane amniotice, ce vor fi utilizate in scop terapeutic, se face cu respectarea regulilor de bioetica cuprinse in regulamentul comisiei de avizare a donarii de la donatorul viu, fara a fi necesar avizul acestei comisii Datele privind

Preview document

Transplantul de țesuturi și organe - Pagina 1
Transplantul de țesuturi și organe - Pagina 2
Transplantul de țesuturi și organe - Pagina 3
Transplantul de țesuturi și organe - Pagina 4
Transplantul de țesuturi și organe - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Transplantul de Tesuturi si Organe.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Delicte contra proprietății intelectuale

I. Consideratii generale Rezultat al folosirii creatoare a intelectului, creatia mintii, creatia intelecuala este deopotriva masura dimensiunilor...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Dreptul Proprietății Industriale

Dreptul proprietăţii industriale-apărarea dreptului de proprietate intelectuală prin acţiunea în contrafacere 1. Mijloacele de apărare a dreptului...

Protecția Invențiilor în Spațiul European

1. Introducere în studiul proprietății intelectuale - invențiile Prin prezenta lucrare se aduc la cunoștință modalitățile de protecție a dreptului...

Transplantul de organe și țesuturi

Stabilirea necesitatii si oportunitatii înlocuirii unui organ. De regula, la o prima aproximare, atentia este cu deosebire concentrata asupra...

Protecția corpului uman prin prisma legii nr 95 / 2006

Din cele mai vechi timpuri corpului uman i s-a acordat o mare importanta Chiar daca de-a lungul anilor a existat o disociere intre persoana si...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea...

Imunitatea în Transplantul de Țesuturi și Organe

Transplantul de organ sau grefa de organ înseamnă înlocuirea totală sau parţială a unui organ sau ţesut bolnav cu un organ sau ţesut sănătos, sau...

Conflict SUA și Cuba

INTRODUCERE Conflictul istoric care a caracterizat relatiile dintre Statele Unite si Cuba timp de peste 200 de ani, îsi are origina în pretentia...

Despre Transplantul de Organe din Punct de Vedere Ortodox

Suferinţa este o realitate pe care nu o putem nega, nu o putem sub¬aprecia şi nici nu o putem înlătura lăsând impresia că nu o luăm în seamă, după...

Drepturile Omului - Problemă Fundamentală a Gândirii politico-juridice a Sfârșitului de Mileniu

1.1 Scurt istoric privind apariţia şi afirmarea drepturilor omului Problema drepturilor omului rămâne alături de cea a păcii, ale cărei contururi...

Transplantul de organe și țesuturi

Stabilirea necesitatii si oportunitatii înlocuirii unui organ. De regula, la o prima aproximare, atentia este cu deosebire concentrata asupra...

Transplantul de țesuturi și organe

Din textele tuturor documentelor internationale referitoare la drepturile omului se desprind cateva idei calauzitoare, cum ar fi: corpul omenesc...

Ai nevoie de altceva?