Poluarea Mediului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13308
Mărime: 2.40MB (arhivat)
Publicat de: Corvin Turcu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. DESCRIEREA GENERALĂ A FACTORILOR DE MEDIU (AER, APA, SOL, ZGOMOT)
 4. 1.1. Noţiuni privind poluarea aerului
 5. 1.2. Noţiuni privind poluarea apelor
 6. 1.3. Noţiuni privind poluarea solului
 7. 1.4. Noţiuni privind poluarea sonoră
 8. CAPITOLUL 2
 9. SITUAŢIA ACTUALĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE A PROTECŢIEI MEDIULUI
 10. 2.1. Directive europene transpuse în legislaţia românească
 11. 2.2. Valori limită de emisie. Standarde
 12. CAPITOLUL 3
 13. POLUAREA AERULUI/APEI/SOLULUI/SONORĂ
 14. 3.1. Poluarea naturală
 15. 3.2. Poluarea artificială
 16. 3.2.1 Poluarea fizică
 17. 3.2.2.Poluarea chimică
 18. 3.2.3. Poluarea biologică
 19. 3.2.4. Poluarea prin accidente tehnologice
 20. 3.3. Poluarea în România
 21. CAPITOLUL 4
 22. MODALITATI DE EVALUARE A POLUĂRII MEDIULUI (IPG, API). APLICAREA MODELULUI ÎN EXCEL.
 23. 4.1. Evaluarea gradului de poluare a mediului prin indicele de poluarea globală (IPG)
 24. 4.2. Indice agregat de poluare (API)
 25. 4.3. Aplicaţia in Excel
 26. CAPITOLUL 5
 27. METODE/TEHNICI/TEHNOLOGII DE DEPOLUARE AER/APA/SOL/ZGOMOT
 28. 5.1. Procese naturale de epurare
 29. 5.2. Metode de depoluare
 30. 5.3. Tehnicii şi tehnologii de depoluare
 31. CONCLUZII
 32. Concluzii generale
 33. Concluzii în urma aplicării indicelui IPG , API
 34. BIBLIOGRAFIE
 35. ANEXE

Extras din referat

INTRODUCERE

Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător.

Astfel de proiecte bazate pe fapte reala sunt foarte utile deoarece simulează producerea unor catastrofe si efectele acestora, ajutând astfel la aflarea concentraţiilor pe suprafeţe mari .

Astfel pot fii luate masuri de protecţie si reducere asupra poluării in cazul unor inteprinderi care poluează.

In cazul deschiderii unor noi firme cu potenţial mare de poluare sunt indicate astfel de proiecte pentru a vedea daca acestea se încadrează in limitele admisibile.

Prezenta lucrare se încadrează în actualitate tratând aspecte de care se leagă poluarea şi protecţia factorilor de mediu.

Proiectul este structurată pe 5 capitole precedate de introducere şi se încheie cu bibliografia utilizată.

În Capitolul 1 se găsesc informaţii privind indicatorii de calitate, susele de poluare şi prevenirea poluarii.

Legislaţia în vigoare la ora actuală privind protecţia mediului este cuprinsă în Capitolul 2 şi conţine prezentarea Directivelor Europene şi transpunerea lor în ţara noastră, şi de asemenea tabelar valori limită de emisie.

Poluarea naturala şi antropică a mediului înconjurător este descrisă în Capitolul 3, sub aspect fizic, chimic şi biologic.

Capitolul 4 are ca obiect de studiu modalitatile de evaluare a poluării mediului (IPG, API) şi aplicarea unui model în Excel.

În Capitolul 5 se face o prezentare a metodelor/tehnicilor/tehnologiilor de depoluare a factorilor de mediu.

Proiectul se încheie cu o serie de concluzii generale şi evidenţierea rezultatelor proprii pentru evaluarea poluarii mediului.

Bibliografia utilizată la elaborarea proiectului de semestru cuprinde un număr de xx note bibliografice.

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA GENERALĂ A FACTORILOR DE MEDIU(AER, APA, SOL, ZGOMOT )

1.1 NOŢIUNI PRIVIND POLUAREA AERULUI

Poluarea atmosferei prin impactul ei asupra biosferei, dar şi asupra apei şi solului constituie una dintre problemele majore ale societăţii umane ale acestui început de mileniu. Cunoaşterea condiţiilor de viaţă din cadrul fiecărui factor de mediu (sol, aer, apă) conduce la o protecţie eficientă a mediului. Pentru aceasta este însă necesar că se cunoască sursele de poluare, respectiv poluanţii care ar putea prejudicia dezvoltarea vieţii, şi impactul lor asupra mediului. Toate aceste cunoştinţe conduc în final la luarea de măsuri de prevenire şi combatere a poluării factorilor de mediu şi a creării de condiţii propice vieţii pe pământ.

Aerul atmosferic este unul dintre factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluanţii odată ajunşi în atmosferă se disipează rapid şi nu mai pot fi practic captaţi pentru a fi epuraţi/ trataţi. Învelişul gazos reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii esenţiali ai existenţei vieţii pe pământ. Dintre componenţii aerului, oxigenul este indispensabil respiraţiei vegetale şi animale, fenomenul de oxidare reprezentând principala sursă de energie în procesele vitale. Bioxidul de carbon din aer intervine în asimilaţia clorofiliană, iar azotul atmosferic reprezintă una dintre verigile circuitului azotului în natură.

Compoziţia normală a aerului cuprinde (în vol. % atmosferă uscată): azot 78,09 %, oxigen 20,95 %, argon 0,92, bioxid de carbon 0,03 %. Acest amestec de gaze reprezintă peste 99,99 % din compoziţia aerului. Restul de circa 0,01 % este alcătuit din alte gaze, ca neon, heliu, metan, kripton, xenon, ozon, hidrogen, radon. La acestea se adaugă proporţii variabile de vapori de apă ( în medie 0,2-3%).

Din punct de vedere sanitar, prezintă importanţă oscilaţiile în concentraţie ale oxigenului şi bioxidului de carbon, substanţe cu rol deosebit în schimbul de gaze de la nivelul pământului. Înţelegem prin poluarea aerului¹ prezenţa în atmosferă a unor substanţe străine de componenţa normală a aerului, care în funcţie de concentraţie şi/sau timpul de acţiune provoacă tulburări ale sănătăţii omului, creează disconfort populaţiei dintr-un teritoriu, afectează flora şi fauna sau alterează mediul de viaţă al omului. Rezultă din această definiţie că, pentru a putea fi consideraţi poluanţi, substanţele prezente în atmosferă trebuie să exercite un efect nociv asupra omului sau a mediului său de viaţă

1.2 NOŢIUNI PRIVIND POLUAREA APELOR

Substanţa cu cea mai mare stabilitate în mediul natural al Terrei, apa este un solvent ideal şi constituie nu doar locul de naştere al vieţii, ci şi locul de conservare al acesteia. Apa reprezintă de asemenea un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problema actuală, cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei.

Din punct de vedere fizico-chimic, în natură nu există "ape pure" ele conţinând întotdeauna diferite impurităţi. O apă este impurificată, murdară sau poluată atunci când aceasta şi-a modificat anumite caracteristici naturale ce pot fi percepute cu ajutorul simţurilor, de exemplu când a devenit tulbure sau când a căpătat o anumită culoare, un anumit gust sau miros.¹ Alături de termenii arătaţi, se folosesc expresii ca "apa contaminată", intoxicată sau otrăvită, care se referă la impurificări prin bacterii patogene sau substanţe toxice, impurificări care prezintă un pericol direct pentru viaţa umană.

Apele naturale de suprafaţa posedă o stabilitate relativă a condiţiilor fizico-chimice şi biologice, prezentând o stare de echilibru dinamic. Când însă condiţiile de mediu dintr-o apă suferă modificări de mai mare intensitate şi care se menţin pe o oarecare durată de timp, ele se răsfrâng asupra organismelor ce o populează, producându-se tulburări ale acestui echilibru.

Preview document

Poluarea Mediului - Pagina 1
Poluarea Mediului - Pagina 2
Poluarea Mediului - Pagina 3
Poluarea Mediului - Pagina 4
Poluarea Mediului - Pagina 5
Poluarea Mediului - Pagina 6
Poluarea Mediului - Pagina 7
Poluarea Mediului - Pagina 8
Poluarea Mediului - Pagina 9
Poluarea Mediului - Pagina 10
Poluarea Mediului - Pagina 11
Poluarea Mediului - Pagina 12
Poluarea Mediului - Pagina 13
Poluarea Mediului - Pagina 14
Poluarea Mediului - Pagina 15
Poluarea Mediului - Pagina 16
Poluarea Mediului - Pagina 17
Poluarea Mediului - Pagina 18
Poluarea Mediului - Pagina 19
Poluarea Mediului - Pagina 20
Poluarea Mediului - Pagina 21
Poluarea Mediului - Pagina 22
Poluarea Mediului - Pagina 23
Poluarea Mediului - Pagina 24
Poluarea Mediului - Pagina 25
Poluarea Mediului - Pagina 26
Poluarea Mediului - Pagina 27
Poluarea Mediului - Pagina 28
Poluarea Mediului - Pagina 29
Poluarea Mediului - Pagina 30
Poluarea Mediului - Pagina 31
Poluarea Mediului - Pagina 32
Poluarea Mediului - Pagina 33
Poluarea Mediului - Pagina 34
Poluarea Mediului - Pagina 35
Poluarea Mediului - Pagina 36
Poluarea Mediului - Pagina 37
Poluarea Mediului - Pagina 38
Poluarea Mediului - Pagina 39
Poluarea Mediului - Pagina 40
Poluarea Mediului - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Poluarea Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea cu Metale Grele

Protecţia mediului ambiant constituie problema majoră a societăţii contemporane. Odată cu apariţia civilizaţiei umane a apărut şi intervenţia...

Poluarea mediului și sănătatea umană

POLUAREA MEDIULUI SI SANATATEA UMANA In cadrul interrelatiilor intre om si mediul sau ambiant, acesta din urma exercita asupra omului influente...

Poluarea și poluanții mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Poluarea Industrială

1. Poluanţi şi poluare Pentru a trăi în condiţii cât mai bune, omul a utilizat permanent resursele naturale: animale, plante, arbori, minereuri,...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Poluarea reprezintă contaminarea mediului inconjurător al Pământului cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea...

București - o capitală cu probleme

1. BUCURESTI. LIPSA UNEI STATII DE EPURARE A APEI PUNE ÎN PERICOL SANATATEA POPULATIEI Bucureştiul este singura capitală europeană care nu are...

Surse de Poluare ale Aerului

POLUAREA ATMOSFEREI. CLASIFICARE Poluarea atmosferei se defineşte ca prezenţa în atmosferă a unor substanţe care în funcţie de natura,...

Poluarea

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a...

Te-ar putea interesa și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Tehnologia Monomerilor și Polimerilor

Capitolul I: Tema de proiectare Sa se proiecteze o instalatie tehnologica de obtinere a poli(metacrilatului de metil) prin procedeul polimerizarii...

Metode indirecte de combatere a poluării chimice generată de către traficul rutier

INTRODUCERE De-a lungul secolelor, PÎmântul a fost profund modificat de activitÎtile oamenilor. Constienti de pericolul ,care amenintÎ viitorul,...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Poluarea datorată transporturilor aeriene

Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor...

Riscurile poluării asupra sănătătii umane

1. ARGUMENT Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneității și una de prim ordin pentru conducerea...

Poluarea și poluanții mediului

Introducere Planeta noastra, Pamantul, s-a nascut in urma cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa si...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Ai nevoie de altceva?