Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3860
Mărime: 54.31KB (arhivat)
Publicat de: Ludovic Tudorache
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Barcari Igor
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Marketing şi Relaţii Economice Internaţional

Extras din referat

Introducere

Studiul de faţă tratează pe plan primordial şi cât mai actualizat importanţa asigurării şi menţinerii cu personal de către o organizaţie, cât şi paşii necesari de urmat în efectuarea unei analize cât mai detaliate şi corecte a resurselor umane. Asigurarea la timp a întreprinderilor cu forţa de muncă necesară sub aspect cantitativ, calitativ şi structural, precum şi folosirea raţională a acesteia, influenţează în mod hotărâtor îndeplinirea sarcinilor de plan în cele mai bune condiţii, cât şi rezultatele economico-financiare obţinute de fiecare întreprindere. Lucrarea realizată este structurată pe trei capitole unde in I capitol sunt relatati indicatorii privind asigurarea cu forta de munca,in al II-lea capitol este relatata asigurarea stabilitatii personalului, iar in al III-lea capitol este prezentata circulatia fortei de munca.

Introduction

This study deals the ensuring of personal importance by an organization and the steps that are required to follow in making a more accurate analysis of human resources. Insurance company with workforce and the rational use of its decisively influence the performance of the plan in the best conditions and economic and financial results achieved by each company. The work is structured in three chapters where in the first chapter found providing indicators of workforce, In the second chapter is related staff to ensure stability and in the third chapter is presented the labor movement.

I.Analiza asigurarii cu forta de munca din punct de vedere cantitativ,calitativ, structural.

Necesarul de personal al întreprinderii se stabileşte în funcţie de obiectivele pe care aceasta le urmăreşte, de strategia pe care o aplică, cunoscut fiind faptul că previziunea resurselor trebuie să fie în concordanţă cu strategia de ansamblu al firmei. Dimensionarea raţională al numărului de salariaţi constituie o problemă deosebit de importantă în utilizarea eficientă şi crearea condiţiilor materiale pentru acţiunea întregului complex de factori motivaţionali.

Cerinţa este ca dinamica numărului de salariaţi să se realizeze în conformitate cu următoarea corelaţie:

>

În condiţiile în care această corelaţie este respectată, managerii pot avea certitudinea că numărul de salarialţi contribuie la creşterea ofertei întreprinderii concomitent cu creştere productivităţii muncii.

Pentru ca entitatea economică, să poată determina în ce măsură dispune de forţa de muncă necesară realizării obiectivelor sale este necesară o analiză concomitentă şi cumulativă a urmatoarelor aspecte:

- cantitativ sau numărul persoanelor existente în cadrul întreprinderii;

- structural;

- calitativ sau nivelul de calificare al personalului existent.

1.1.Analiza gradului de asigurare cu forta de munca din punct de vedere cantitativ

Pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii optime, una din cerinţele de bază este asigurarea numărului de personal necesar în conformintate cu volumul previzionat al producţiei, structura acesteia, resurse tehnice şi tehnologice disponibile.

Analiza cantitativă al personalului se realizează prin utilizarea următoarelor informaţii:

a) Numărul total de salariaţi (N) care include totalitatea personalului existent în cadrul organizaţiei, indiferent de tipul contractului incheiat (pe perioada nedeterminată sau determinată ). Acest indicator oferă informaţii referitoare la întregul disponibil de personal ce poate participa la activitatea întreprinderii, neţinând cont dacă au fost prezenţi la lucru sau au absentat în perioada de calcul. Din aceste motive se apreciază că fiind un indicator de „stoc” al resurselor umane;

b) Numărul mediu al salariaţilor( )(cu contract de muncă şi convenţie civilă), reprezintă disponibilul mediu de personal existent pentru o perioadă determinată (lună, trimestru, an). Neţinând cont dacă aceştia participă sau nu la activitatea întreprinderii. Se calculează diferenţa, în funcţie de categoria de personal ( muncitori sau personal de conducere şi administraţie) şi de lungimea perioadei astfel:

- pentru muncitori, se utilizează relaţia:

m =

unde: m = număr mediu de muncitori;

nzc = număr de zile calendaristice ale perioadei.

În calcul se cuprind toate zilele aferente perioadei pentru zilele de sărbătoare fiind preluat efectivul din ultima zi lucrătoare.

- pentru personalul de conducere şi administraţie:

c =

unde: c = numărul mediu al personalului de conducere şi administraţie

c) Numărul permanent de salariaţi (Np) se referă doar la personalul care lucrează în cadrul întreprinderii pe baza unui contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată.

d) Numărul temporar de salariaţi (Nt) cuprinde titularii unui contract de muncă încheiat pe o perioadă nedeterminată.

e) Numărul efectiv de salariaţi prezenţi la lucru (Ne) exprimând numărul personalului prezent la lucru într-o anumită zi indiferent de timpul de lucru efectiv.

f) Numărul efectiv mediu de salariaţi prezenţi la lucru ( e) reprezintă disponibilul de pesonal prezent în medie pe zi la lucru în cadrul prioadei luate în calcul. Indicatorul se calculează astfel

e =

unde nzl = numărul de zile lucrătoare aferente perioadei de calcul.

g) Numărul maxim de salariaţi (Nmax), evidenţiază limita superioară în care se poate încadra întreprinderea, în funcţie de volumul de activitate şi productivitatea muncii.

Preview document

Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 1
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 2
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 3
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 4
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 5
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 6
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 7
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 8
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 9
Analiza asigurării întreprinderii cu forță de muncă și circulația ei - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Analiza Asigurarii Intreprinderii cu Forta de Munca si Circulatia Ei.doc

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui flux informațional financiar-contabil

Cap.1 Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului contabil 1.1 Conceptia dualista a actualului sistem contabil Sistemul contabil poate fi...

Analiza diagnostic a SC Arcada Company SRL

Introducere SC Arcada SRL este o firmă românească, cu o echipă tânară şi cu experienţă, un partener competent şi de încredere pentru clienţii săi....

Particularitățile asigurărilor de viață

1. Necesitatea asigurarilor de viata Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata reiese din nevoia de protectie a oamenilor. Pe lânga toate...

Analiza indicatorilor volumului de transport

Argument Transportul este una din cele mai mari şi complicate sisteme, cu care ne ciocnim la organizarea vieţii social-economice. Numărul mare de...

Calculația costurilor la întreprinderea Secom Onix

Definirea calculaţiei costului Necesitatea cunoaşterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitate consumatoare de factori de...

Analiza economico financiară

2.6.2. Analiza diagnostic a structurii producţiei Prin structura producţiei sau asortiment, se înţelege ponderea deţinută de fiecare sortiment din...

Analiza economico-financiară

Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză...

Analiza Fconomico-Financiara

Conţinutul capitolului Acest capitol abordează aspecte privind cheltuielile de circulaţie în comerţ, şi anume: - conţinutul, structura,...

Ai nevoie de altceva?