Analiza fondului european al dezvoltării durabile

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2731
Mărime: 37.18KB (arhivat)
Publicat de: Ionelia N.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Zaman

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Delimitări conceptuale și teorii economice privind dezvoltarea durabilă
 3. 1.1. Teoria dezvoltării durabile - aspecte conceptuale
 4. 1.2. Multidimensionalitatea dezvoltării durabile
 5. 1.3. Practica dezvoltării durabile în Uniunea Europeană
 6. Capitolul II. Particularități ale dezvoltării durabile
 7. 2.1. Noi repere în strategia privind dezvoltarea durabilă a UE
 8. 2.2. Politica de dezvoltarea durabilă a României
 9. Capitolul III. Indicatori folosiți în analiza dezvoltarii durabile
 10. Concluzii
 11. Bibliografie

Extras din referat

INTRODUCERE

"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface nevoile prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi" (World Commission on Environment & Development, 1987). Summit-ul mondial 2005 asupra dezvoltării sociale a identificat obiectivele de dezvoltare durabilă: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și protecția mediului. Dezvoltarea durabilă constă în eforturile locale și globale pentru satisfacerea nevoilor de bază fără distrugerea sau degradarea mediului natural.

Dezvoltarea durabilă implică un consum de resurse cu impact negativ intern sau extern minim. Un sistem sau un proces este durabil (sustenabil) dacă intrările și ieșirile sale au impact negativ minim asupra mediului său. Un sistem care nu este sustenabil duce adesea la eșecul (uneori catastrofal) al sistemului în sine sau al altor sisteme din mediul său.

Abordările de mediu iau în considerare faptul că ecosistemele sănătoase oferă bunuri și servicii vitale pentru oameni și alte organisme. Există două moduri principale de reducere a impactului negativ asupra omului și de îmbunătățire a serviciilor legate de ecosistem: managementul de mediu (atmosfera, apa - dulce și oceanele- și utilizarea terenului) și gestionarea consumului uman (energie, apă, alimente, materiale, substanțe toxice și deșeuri).

Abordările inginerești măsoară procesele tehnice în locuri diverse, distribuite, pentru a reduce la minim consumul de resurse. Pe lângă cantitatea mare de date și distribuția lor, procesul de măsurare trebuie să fie înțeles, administrat și controlat. Colecțiile de date din abordările de mediu și cele inginerești referitoare la sustenabilitate sunt provocări pentru prelucrările de tip data mining (minerit de date) prin diverse aspecte: scalabilitatea, integrarea, distribuția, predicția în timp real, date spațio-temporale, inteligibilitatea (Morik et al., 2012).

O economie verde este definită ca una care duce la creșterea bunăstării umane și a echității sociale, în timp ce reduce semnificativ riscurile de mediu și problemele ecologice.

Capitolul I.Delimitări conceptuale și teorii economice privind dezvoltarea durabilă

1.1. Teoria dezvoltării durabile - aspecte conceptuale

Teoria privind dezvoltarea durabilă (sustenabilă) a apărut pe parcursul unor cercetări profunde și dezbateri științifice care s-au cristalizat într-o abordare cu conotații internaționale și politice în contextul globalizării.

Crearea unui mediu durabil construit în țările în curs de dezvoltare necesită o abordare diferită de cea adoptată de țările dezvoltate și acest lucru nu este adesea clar înțeles și discutat. Diferențele rezidă din problemele de mediu și amploarea lor, din identificarea priorităților, capacitatea industriei locale și a guvernelor, precum și din nivelurile de competențe deseori radical diferite, diferențele culturale și globale între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare influențând înțelegerea și implementarea dezvoltării durabile.

Specialiștii în domeniu au făcut o analiză a modului în care este abordat conceputul de dezvoltare durabilă de către țările dezvoltate, comparativ cu cele în curs de dezvoltare, formulând o serie de concluzii:

- Pentru că principalele surse de venit pentru cele mai multe dintre țările în curs de dezvoltare rămân produsele agricole și materiile prime, scăderea lor cantitativă și calitativă poate provoca adevărate dezastre.

- Resursele financiare limitate împiedică dezvoltarea industriei și a economiei bazate pe cunoaștere.

- Există niveluri înalte de inechitate în statele care se află în curs de dezvoltare, multe dintre acestea promovând o economie duală, caracterizată de o elită bogată și populația obișnuită care trăiește în sărăcie.

- Statele în curs de dezvoltare consumă mult mai puține resurse și eliberează în mediu mult mai puține gaze cu efect de seră comparativ cu țările dezvoltate.

- Printre cele mai importante resurse de care beneficiază statele în curs de dezvoltare se regăsește capacitatea de bază pentru inovare în utilizarea materialelor de construcție, dezvoltarea așezărilor și structurarea instituțională.

În modelele ecosistemice , infrastructura socio-economică este îmbrăcată în construcția super-elaborată a sistemului natural. Aceasta stabilește limite clar definite privind creșterea populației umane și utilizarea resurselor energetice și naturale. Aceasta necesită, de asemenea, o reajustare completă a designului și gestionării peisajelor culturale pentru a minimiza pierderea complexității, structurii și biodiversității ecosistemului, precum și maximizează eficienței economice. O astfel de strategie necesită sincronizare cu sistemele naturale de feed-back, regimurile de perturbare și eterogenitatea spațiu-timp. Practicile de management trebuie să adopte strategii adaptive și proactive care să contribuie la incertitudinea de mediu. În conservare, acest lucru necesită o trecere de la activitățile și sistemele umane care promovează status quo-ul și starea de echilibru la cele care creează flexibilitate și rezistență adaptivă.

Esența conceptului de dezvoltare durabilă înseamnă de fapt păstrarea și transmiterea către generațiile viitoare a capacității de a-și manifesta opțiunile în domeniul economic, social, cultural sau politic.

Bibliografie

- Ailenei D., Mosora L.C., (2011), Economia dezvoltării sustenabile. Competitivitate și creștere economică. Economie Teoretică și aplicat

- Bejan M., Rusu T., (2007), Exploatarea resurselor naturale și conceptul de dezvoltare durabilă. Buletinul AGIR

- Benedek J., Kurko I. (2010), Evoluția și caracteristicile disparităților teritoriale din România, în Politicile regionale în România, Editura Polirom, Iași

- Brăilean T., (2001), Noua Economie. Sfârșitul certitudinilor, Institutul European, Iași.

- Stoica Maricica. Investițiile și Dezvoltarea Durabilă. București: Editura Universitară, 2005,

- Ciupac-Ulici M.L., (2014), Aspecte teoretice privind indicele de dezvoltare umană,

- https://mecc.gov.md/sites/default/files/obiectivele_de_dezvoltare_durabila.pdf

- https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Indicators_ONU_RO.pdf

Preview document

Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 1
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 2
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 3
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 4
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 5
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 6
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 7
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 8
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 9
Analiza fondului european al dezvoltării durabile - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Analiza fondului european al dezvoltarii durabile.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Muntele Sfintei Treimi de la Nușfalău

Argument Am ales ca temă pentru lucrarea de licenţă „Muntele Sfintei Treimi de la Nuşfalău.Tu- rismul de pelerinaj” din mai multe motive. Trăim...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Impactul infrastructuriii asupra dezvoltării turismului rural

Introducere Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru deplasarea în mediul rural a început să crească începând...

Performanță Randamentală și Gestiunea Eșecurilor Pieței în Modelul European

1.1. Performanţă randamentală şi gestiunea eşecurilor pieţei în modelul european Uniunea Europeană iși are rădăcinile ȋncă din timpul Imperiului...

Practică de Specialitate Desfășurată la Primăria Municipiului Iași

I. Scurt istoric al Oraşului Iaşi Din punct de vedere geografic, oraşul este situat în nord-estul României, la 47010'24" latitudine nordică şi...

Dezvoltarea Ecoturismului pe Plan Internațional

Introducere Turismul are mai multe forme, printre care ecoturismul. Acesta a apărut odată cu nevoia omului de a se retrage în natură şi de a...

Ai nevoie de altceva?