Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3402
Mărime: 219.72KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Tudor
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hamuraru Maria
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. I. BUGETUL-VERIGA DE BAZĂ A SISTEMULUI FINANCIAR AL TĂRII ..4
  3. II. SPECIFICUL BUGETAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 12
  4. CONCLUZII ... ..16
  5. REFERINȚE LA SURSELE BIBLIOGRAFICE .17

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei abordate. Bugetul statului este un element al finanțelor, de o importanță aparte, având semnificații multiple: un element component al finanțelor publice; ca o multitudine de operații și fluxuri financiare specifice; ca cea mai important lege dezbătută anual de către forul legislativ;ca o sinteză a diferitelor opțiuni economicosociale și politice; ca mijloc de manifestare al constrângerii financiare bugetare; instrument de negociere cu diversele organisme financiare și altele.

Gradul de studiere a temei. Analiza literaturii economice de specialitate a demonstrat că cercetătorii în domeniu nu prezintă o părere unică despre bugetul de stat. Astfel, actualitate și necesitatea studierii științifice profunde a rolului executării bugetului public național, în Republica Moldova,sunt generate de trăsăturile specifice ale economiei naționale, precum și de experiența pozitivă a existenței organelor de stat.

Scopul lucrarii constau în elaborarea măsurilor de monitorizare și determinare a gradului de lichiditate a resurselor bugetare, precum și limitele acestuia pentru a fi monitorizată și asigurată suficiența capitalului la nivelul sistemului bugetar, cât și redistribuirea resurselor financiare prin sistemul trezorerial în Republica Moldova.

Obiectivul il constituie noțiunea de sistem bugetar si rolul economic cercetate sub aspect teoretico-metodologic si practic, in baza exemplului Republicii Moldova.

Metodologia de cercetare. Lucrarea propusa a fost elaborată utilizind urmatoarele metode de cercetare: metoda observatiei, sinteză si comparație, inductie si deductia, analiza logica, gruparea si selectarea.

Cuvintele cheie: Bugetul de stat, Sistem bugetar, structura bugetara, Principiile bugetare, Elemente ale bugetului de stat, Executie bugetara, Sold bugetar si altele.

I. BUGETUL-VERIGA DE BAZĂ A SISTEMULUI FINANCIAR AL TĂRII

Definiții privind Bugetul de stat al Republicii Moldova

Din punct de vedere economic, bugetul de stat exprimă relații economice, care iau naștere în procesul repartiției produsului intern brut, în legătură cu îndeplinirea funcțiilor statului. Aceste relații se manifestă în dublu sens: pe de o parte ca relații prin care se prelevează resurse bănești la dispoziția statului, pe de altă parte, ca relații prin care se repartizează aceste resurse.

Din punct de vedere material, bugetul de stat poate fi definit ca un fond centralizat de mijloace bănești pus la dispoziția statului, în care se încasează veniturile și din care se efectuiază cheltuieli din partea statului.

Rolul fundamental al bugetului de stat în cadrul finanțelor publice și al economiei naționale este susținut și de următoarele considerente:

- bugetul participăin mod direct la îndeplinirea funcțiilor și a sarcinilor statului;

- bugetul asigură autonomia reală a colectivităților locale constituite în cadrul unităților administrativ-teritoriale;

- bugetul garantează realizarea efectivă a protecției sociale a unor categorii importante în rândul populației;

- bugetul asigură echilibrul financiar, monetar și valutar la statului;

- bugetul are un însemnat rol stabilizator al economiei naționale.

În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei țări, fiind expresia unui tip specific de relații financiare - relațiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizării și utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale la nivel național și local.

În teoria și practica economică, bugetul public este privit, de obicei, din două puncte de vedere - ca o componentă obiectivă, de bază, a sistemului financiar și ca document de previzionare și de autorizare, ca principala balanță financiară cu caracter operativ și obligatoriu a statului.

Ca verigă centrală a sistemului financiar, bugetul public reprezintă expresia sintetizată a relațiilor economice ce se manifestă în procesele formării și utilizării principalului fond centralizat de mijloace bănești al statului și a fondurilor unităților administrativ - teritoriale ,

în vederea finanțării activităților destinate creșterii calității vieții, a unor activități privind dezvoltarea economică a țării, cercetarea științifică, amplificarea și perfecționarea infrastructurii,

constituirea rezervelor de stat, apărarea națională, ordinea publică și de drept.

Ca principala balanță financiară, bugetul public este documentul de bază, cu putere de lege, care stabilește, pe de o parte, natura și mărimea veniturilor ce se mobilizează la dispoziția statului, iar pe de altă parte, felul și volumul alocațiilor bugetare ce se vor dirija de către stat pentru finanțarea diverselor activități în cursul unui an.

Adoptat de către Parlament, bugetul este actul cel mai important din viața publică, deoarece el este expresia financiară a programului de acțiune a statului pe perioada de un an.

Din punct de vedere economic, se poate remarca faptul ca fondurile care trec prin contul bugetar repreziintă o pondere semnificativă din PIB și ca prin impozitele prelevate și cheltuielile efectuate statul dispune de instrumente privilegiate de intervenție în viața economică și socială.

Bibliografie

1. Teorie Economica 2 (Macroeconomie) - Hamuraru M., Turcanu O.

2. http://www.stiucum.com/finante/finate-publice/Cheltuielile-bugetului-de-stat35146.php

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Bugetul_Republicii_Moldova

4. http://lex.justice.md/md/351191/

5. https://conspecte.com/Finante-Publice/bugetul-de-stat.html

6. https://referat-referate.blogspot.md/2016/08/bugetul-de-stat-si-structura-lui.html

7. http://lex.justice.md/md/311518/

8. http://mf.gov.md/ro/buget

9. https://ru.scribd.com/doc/16951671/Bugetul-Si-Sistemul-Bugetar

Preview document

Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 1
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 2
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 3
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 4
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 5
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 6
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 7
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 8
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 9
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 10
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 11
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 12
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 13
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 14
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 15
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 16
Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Bugetul de stat si specificul lui in Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Bugetul de stat și specificul lui în Republica Moldova

INTRODUCERE În Republica Moldova, ca de fapt, în numeroase țări ale lumii, sistemul bugetar reprezintă o componetă de o semnificație greu de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Impozite și Taxe

Introducere Sistemul fiscal proces al Republicii Moldova, având o istorie relativ scurtă, este în evoluţie şi perfecţionare. Restructurările de...

Taxe și Impozite

În perioada de tranzitie la economia de piata, prin masuri politice în domeniul fiscal, s-au asigurat resursele bugetare si extrabugetare care...

Bugetul statului

Introducere Raporturile stat economie şi la începutul secolului XXI constituie încă obiectul unor dezbateri publice aprinse. Probleme ca...

Ai nevoie de altceva?