Căile de sporire a eficienții în asigurări

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4031
Mărime: 1.58MB (arhivat)
Publicat de: Bernik R.
Puncte necesare: 7
Materie: Bazele asigurărilor și reasigurărilor
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere ...3
  2. I. Conceptul de eficiență în domeniul activității de asigurare .4
  3. II. Căile de sporire a eficienței în asigurări . .8
  4. III. Concluzii și recomandări ...12
  5. Bibliografie 13

Extras din referat

Actualitatea temei și obiectul studiului : În cadrul studiului efectuat mi-am propus să analizez mai profund conceptul de eficiență în asigurări , precum și căile de sporire a acesteia. Pentru a stabili cele mai eficiente metode de sporire a eficienței este nevoie de a efectua o evaluare a performantelor de asigurare ce ia în considerare atât rezultatele financiare cat si raportul dintre rezultate (efecte) și eforturile depuse pentru obținerea acestor efecte, precum și evaluarea succesului asigurătorului în scopul de a îndeplini nevoile clienților săi in conditii de eficiență. O activitate de asigurare eficienta exprimă raportul dintre rezultatele procesului de asigurare și cheltuielilor făcute pentru recuperarea bunurilor avariate sau plăți sumei asigurate, precum și rezultatele financiare obținute de către asigurător.

Scopul lucrării: În lucrarea dată mi-am propus să examinez problematica abordării conceptului de eficiență în asigurări ca fiind un component esențial și firesc în cadrul funcționării și dezvoltării pieții asigurărilor. Astfel, scopul lucrării este identificarea celor mai moderne și de bază căi de sprorire a eficienții în asiurări și determinarea rolului acestora în consolidarea pieții asigurărilor.

Sarcinile referatului: Analiza conceptului de eficiență în asigurări și stabilirea principalelor căi de sprorire a acestei eficiențe precum și impactul ei asupra activității în acest domeniu.

Obiectivele stabilite în acest sens sunt:

-definirea conceptului de eficiență în asigurări și determinarea metodelor de sporire aeficienței în asigurări ;

-analiza importanței conceptului abordat ;

-formularea concluziilor precum și a unor propuneri în cadrul temei abordate .

Metode de cercetare: În scopul realizării acestei cercetări am utilizat următoarele metode de cercetare cum ar fi: abordarea teoretică din materialul studiat, metoda analizei și sintezei surselor monografice, studierea evoluției istorice a fenomenului studiat și cercetarea modificărilor produse în timp prin intermediul analizei bazelor de date statistice; analiza grafică a datelor.

Monografii utilizate: Văcărel I., Bercea F., ,, Asigurări și reasigurări’’, Constantinescu D.A., Dobrin M., ,, Asigurarea și managementul riscului’’, Bente, C., Economia asigurarilor.

Capitolul I: Conceptul de eficiență în domeniul activității de asigurare

Asigurările constitue un sistem de relații menite să protejeze interesele personale sau patrimoniale ale asiguraților prin formarea de fonduri bănești din contul primelor de asigurare plătite de asigurat în schimbul cărora asigurătorul își asumă obligația că la producerea riscului asigurat să-i plătească asiguratului suma de asigurare sau despăgubirea de asigurare.

Asigurările reprezintă un sector semnificativ al pieței financiare nebancare. Funcția principală a asigurărilor constă în gestionarea riscurilor, iar gestionarea corectă a riscurilor contribuie la dezvoltarea economică, menținerea stabilității financiare și creșterea bunăstării populației.

În aprecierea eficienței activității de asigurare este necesar să avem în vedere atât raportul dintre efectul obținut și efortul depus în legătură cu această activitate, cât și rezultatele financiare nemijlocite obținute de asigurător.

Efectul obținut de pe urma activității de asigurare, prin acordarea de despăgubiri și sume asigurate, se concretizează în crearea condițiilor care permit continuitatea proceselor economice din diferite ramuri și sectoare, menținerea integrității proprietății aparținând unor persoane juridice sau fizice și realizarea de către populație a unor măsuri suplimentare de prevedere și de economisire. Totodată, prin asigurările și reasigurările în valută se creează premisele pentru desfășurarea continuă a comerțului exterior și a cooperării economice internaționale.

Efortul pentru obținerea efectului amintit mai sus este făcut atât de asigurați, care plătesc prime de asigurare, cât și de asigurător, care organizează, conduce și participă direct la realizarea asigurărilor de bunuri, persoane și răspundere civilă, precum și a asigurărilor și reasigurărilor în valută. Prin urmare, eficiența activității de asigurare este necesar să fie privită atât din punctul de vedere al intereselor asigurătorului, care își conduce activitatea pe baza principiului gestiunii financiare, cât și din punctul de vedere al intereselor asiguraților. Pentru asigurător (în condițiile unui nivel al primelor științific determinat), asigurările sunt cu atât mai eficiente cu cât cheltuielile ocazionate de plata despăgubirilor, a sumelor asigurate și cele privind formarea și administrarea fondului de asigurare sunt mai reduse. Pentru asigurați, eficiența asigurărilor este cu atât mai mare, cu cât despăgubirile pe care ei le primesc la producerea riscului asigurat sunt mai apropiate de valoarea daunei înregistrate, iar timpul care trece de la data producerii fenomenului sau evenimentului asigurat, până la încasarea despăgubirilor, respectiv a sumei asigurate, este cât mai redus. În aprecierea eficienței activității de asigurare și a dimensiunii rezultatelor financiare obținute de un asigurător, este necesar să avem în vedere și faptul că în acest domeniu se întâlnește un fenomen specific - unic în activitatea economică - respectiv inversarea ciclului de producție. Este vorba de faptul că asigurătorul “vinde” înainte de a fi “produs”, deci înainte de a cunoaște costul “produsului vândut”. Prin încasarea primei de asigurare, societatea de asigurări se obligă să plătească asiguratului eventualele daune a căror mărime nu se cunoaște, aceasta putând fi doar doar aproximată pe baza unor calcule probabilistice. Din cele menționate mai sus, se desprinde cu ușurință importanța deosebită pe care o reprezintă calcularea primelor de asigurare pe baza unor criterii științifice, respectiv folosindu-se metode statistico-matematice. Numai în acest fel, o societate de asigurări va reuși să-și formeze, din primele de asigurare încasate, un fond de asigurare care să-i permită acoperirea cheltuielilor pe care le are de efectuat. Particularitățile activității de asigurare impun ca, analiza eficienței acesteia, să se țină cont și de acțiunea unor factori specifici.

Bibliografie

1. Văcărel I., Bercea F., ,, Asigurări și reasigurări’’, Ed. Expert, București, 2006;

2. Constantinescu D.A., Dobrin M., ,, Asigurarea și managementul riscului’’, Ed. Tehnică, București, 2005;

3. Bente, C., Economia asigurarilor, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2002

4. CRISTINA UNGUR, GHEORGHE CUCIUREANU - Sectorul de asigurări din Republica Moldova , consolidarea pieții și tendințe de digitalizare , INTELLECTUS 2017

5. Văduva M., ,, Asigurări’’, Ed. Mirton, Timișoara, 2006

6. http://www.statistica.md/

7. https://www.bizlaw.md/2017/08/11/sectorul-de-asigurari-din-republica-moldova-consolidarea-pietei-si-tendinte-de-digitalizare/

8. http://www.creeaza.com/afaceri/asigurari/Conceptul-de-eficienta-in-asig843.php3

Preview document

Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 1
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 2
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 3
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 4
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 5
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 6
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 7
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 8
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 9
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 10
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 11
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 12
Căile de sporire a eficienții în asigurări - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Caile de sporire a eficientii in asigurari.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Rolul Firmelor Multinaționale în Procesul Globalizării

INTRODUCERE Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Managmentul companiilor de asigurări

INTRODUCERE Din vremuri imemoriale, vieţile şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii. După...

Modelul Românesc de Prevenire a Criminalității

Introducere În literatura de specialitate întâlnim, pentru desemnarea preocupărilor practice legate de fenomenul criminal, formulări diverse, cum...

Influențe ale Mobilității asupra Operațiilor Forțelor Terestre

INTRODUCERE În noul context al revoluţiei tehnologice, s-au putut şterge limitele geografice ale luptei armate, s-au creat mijloace moderne de...

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Finanțarea și creditarea activelor curente

INTRODUCERE Întreprinderea ca verigă importantă a unei economii presupune desfăşurarea unui şir de operaţiuni ce vor duce la atingerea scopului...

Reforma administrație publice

INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea...

Ai nevoie de altceva?