Etapele analizei economice succesiune și

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3082
Mărime: 212.53KB (arhivat)
Publicat de: Doinita B.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Balînschi
Materie: Științe Economice
Balti, R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. 1. Bazele analizei economice 4
  3. 2. Esența, scopul și obiectivele analizei economice 5
  4. 3. Conținutul procesului de analiză economico-financiară 7
  5. 4. Etapele activității practice de analiză economico-financiară 9
  6. Concluzie 11
  7. Bibliografie 12

Extras din referat

Introducere

Într-un mediu economic al cărui tendință principală este transformarea din complicat în complex, analiza economică are rolul de a explica fenomenele economice și financiare prin intermediul relațiilor delimitate în cadrul unui ansamblu de elemente (analiză structurală) și prin intermediul factorilor de influență (analiză factorială).

De asemenea, analiza se poate efectua sub diverse forme (tipuri) cu scopul de a răspunde cât mai bine obiectivelor stabilite, iar etapele de realizare se pot adapta condițiilor economice concrete. Prin scopul său, această disciplină va contribui la însușirea procedeelor metodice de analiză, sistemelor factoriale, concluziilor textuale și la elaborarea măsurilor concrete cu privire la mobilizarea rezervelor interne în practică, surselor informaționale utilizate în procesul analizei, cât și etapelor de efectuare a lucrului analitic la entitate.

Cu ajutorul analizei economice se cercetează lucrurile și fenomenele, se descoperă structura lor internă, se stabilesc relațiile de cauzalitate și evident, legile formării și desfășurării lor, fapt ce permite nu numai evaluarea situației la un moment dat, ci și mișcarea în viitor ca urmare a condițiilor și a acțiunii umane colective.

Analiza economică cercetează activitățile din punct de vedere economic, esențialul constituindu-l sesizarea relațiilor cauză-efect. Interpretarea rezultatelor analizei economice se realizează prin intermediul relației cauză-efect și oferă suportul unor concluzii necesare elaborării uni diagnostic financiar de evaluare a punctelor tari și a punctelor slabe ale activității entității.

Pentru viitorii contabili cunoașterea aprofundată a acestei discipline devine o necesitate obiectivă în formarea lor ca specialiști calificați.

1. Bazele analizei economice

Bazele analizei economice studiază mecanismul de formare și modificare a fenomenelor economice prin descompunerea lor în elemente componente, în părți simple și prin identificarea factorilor de influență. Drumul pe care îl parcurge analiza reprezintă inversul evoluției reale a fenomenului, în sensul că ea pornește de la rezultatele obținute către elemente și factori.

Însușirea disciplinei „Bazele analizei economice” va permite studenților să înțeleagă mai profund rolul analizei activității economico-financiare, obiectul și metoda ei, să studieze procedeele metodice de analiză a indicatorilor rezultativi și să-și clarifice sursele de informație necesare pentru a efectua analiza economică.

Pornind de la faptul că analiza este o metodă a cunoașterii se poate spune ca în procesul de conducere, analiza economică reprezintă un instrument operațional care permite cunoașterea stării sistemului și luarea măsurilor de reglare a disfuncționalităților. Procesul de conducere se caracterizează printr-un ansamblu de intervenții prin care se prevede, se organizează și se coordonează activitatea firmei, se iau decizii și se controlează activitatea acesteia în vederea realizării obiectivelor curente și de perspectivă cu respectarea principiilor de eficiență economică și utilitate socială. Analiza economică are un rol deosebit în cunoașterea și comensurarea influenței diverșilor factori ce conduc la creșterea eficienței întregii activități economice. Realizarea obiectului de activitate al entității se desfășoară și se realizează sub acțiunea unei multitudini de factori endogeni și exogeni, iar rolul analizei economico-financiare este de a determina cauzele acțiunii acestor factori, de a cerceta fenomenele economico-financiare ce rezultă din acțiunea acestora și nu în ultimul rând să elaboreze soluții de prevenire și înlăturare a cauzelor cu acțiune negativă și să creeze condiții pentru cauzele cu efecte pozitive, dorite de conducerea entității.

Analiza economico-financiară are un loc bine definit în structurile funcționale ale conducerii; ea intră sub incidența perfecționării transformându-se într-un instrument al centrelor de decizie în amplul proces de sporire a eficienței oricărei activități.

În concluzie, analiza economică oferă informații cheie necesare oricărei entități în obținerea celor mai bune performanțe economico-financiare. Îndeplinind o dublă funcție de diagnoză și reglare, analiza economică constituie un instrument indispensabil al conducerii eficiente a activității entității.

Bibliografie

1. BAKANOV, M.I. Teoria analizei economice: un manual / M.I. Bakanov, A. D. Sheremet. - ediția a 4-a, ext. și rescrie. - M.: Finanțe și statistici, 2001. - 416 p

2. DONTSOVA L.V. Analiza situațiilor financiare: manual. indemnizație / L.V. Dontsova, N. A. Nikiforova. - ediția a II-a. - M.: Editura „Delo și service”, 2004.

3. CĂRUNTU C. Lăpăduși, M.L. Analiza economico - financiară la nivel microeconomic. Metode. Concepte. Tehnici. Editura Universitaria, Craiova, 2010

4. RĂBOACĂ, Gheorghe, CIUCUR, Dumitru. Metodologia cercetării științifice, Ed. Fundației România de mâine, București, 2004

5. AL. GHEORGHIU, Analiza economică la nivel microeconomic, Ed. Economică, Bucuresti, 2004;

6. https://nt-csm.ru/ro/ekonomicheskii-analiz-vidy-ekonomicheskogo-analiza-i-ih-rol-v-upravlenii.html

Preview document

Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 1
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 2
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 3
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 4
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 5
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 6
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 7
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 8
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 9
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 10
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 11
Etapele analizei economice succesiune și - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Etapele analizei economice succesiune si particularitati.docx

Alții au mai descărcat și

Modele și Metode de Analiză Financiară Utilizate pentru Fundamentarea Deciziilor în Domeniul financiar-contabil

MODELE ŞI METODE DE ANALIZĂ FINANCIARĂ UTILIZATE PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ÎN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL Realizarea unui sistem informatic...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la SC Petal SA

INTRODUCERE În pragul mileniului trei este incontestabil nu numai faptul că lumea se află într-un proces continuu de schimbare, dar şi că ritmul...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Administrarea Resurselor Umane

Concepte 1. Noţiunea de gestiunea previzională a resurselor umane a. O sarcină a administrării resurselor umane - asigurarea cu personal, atât...

Gestiunea întreprinderii

1.1. Analiza financiara Analiza financiara este activitatea de diagnosticare a starii de performanta financiara a intreprinderii la incheierea...

Managementul producției

Sa se organizeze procesul de productie al reperului “carcasa” din ansamblul “pompa cu pistonase radiale”,in conditiile realizarii unui volum de...

Analiza economico financiară

1.1. Analiza economico- financiară Analiza economico-financiară face obiectul preocupărilor externe ale partenerilor economici şi...

Test grilă

1. PENTRU INREGISTRAREA CORECTA IN CONTURI a operatiunilor economice se procedeaza la efectuarea analizei contabile care presupune parcurgerea...

Ai nevoie de altceva?