Etapele procesului bugetar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3720
Mărime: 89.28KB (arhivat)
Publicat de: Alii P.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Iacob Doina
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

 1. Procesul bugetar - conținut și aspecte generale 3
 2. Caracteristicile procesului bugetar 4
 3. Etapele procesului bugetar 5
 4. 1. Elaborarea proiectului de buget 5
 5. 2. Aprobarea bugetului 6
 6. 3. Execuția bugetului 7
 7. 4. Încheierea exercițiului bugetului 7
 8. 5. Controlul execuției bugetului 8
 9. Concluzii 11
 10. Bibliografie 12

Extras din referat

Procesul bugetar - conținut și aspecte generale

Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea, executarea, încheierea, controlul și raportarea rezultatelor execuției bugetului. Procesul bugetar al fiecărui an se încheie cu aprobarea contului general de execuție a acestuia. Toate aceste activități se desfășoară în faze succesive, cu excepția controlului, care este prezent în toate etapele.

Procesul bugetar reprezintă mulțimea structurată a acțiunilor și măsurilor inițiate și derulate de instituțiile statale competente în scopul realizării politicii financiare promovate de autoritatea guvernamentală în domeniul bugetar .

Într-o abordare formală, procesul bugetar este definit în literatura de specialitate, din puncte de vedere diferite, iar ca și conținut, și în special, al descrierii etapelor parcurse, nu se constată deosebiri esențiale. Aceasta pentru ca regulile după care se desfășoară procesul bugetar sunt precis definite prin lege (Constituție, Legea pentru finanțele publice, Legea administrației publice locale, etc.). Deosebirile care există de la o țară la alta sunt determinate de forma organizațional-administrativă(stat federal sau unitar), perioada pentru care se realizează bugetul (coincide sau nu cu anul calendaristic), organizarea Parlamentului (unicameral sau bicameral).

Prin conținutul său, procesul bugetar exercită importante influențe în domeniul economico-social, datorită faptului ca modul de elaborare, aprobare și execuție a unui anumit tip de buget se repercutează asupra cererii și ofertei agregate din economie, asupra gradului de satisfacere cu bunuri și servicii publice.

În derularea procesului bugetar, reponsabilitățile revin Parlamentului, Guvernului, Ministerului Economiei și Finațelor, autorităților administrației publice locale, precum și ordonatorilor de credite.

Derularea procesului bugetar presupune existența unor resurse finaciare, precum și alocarea lor în scopul furnizării către populație a bunurilor și serviciilor publice.

Caracteristicile procesului bugetar

Procesul bugetar prezintă o serie de caracteristici care-i conferă trăsăturile specifice unui proces:

1. decizional, deoarece conținutul său constă în alocarea unor resurse bugetare limitate în raport cu nevoile societății pentru bunuri și servicii publice;

2. democratic, deoarece în cursul derulării etapelor procesului bugetar se manifestă atât atributele statului de drept - între care cel al separației puterilor în stat, cât și posibilitatea impunerii intereselor economico-sociale ale diferitelor grupuri de cetățeni care dețin majoritatea politică de decizie;

3. preponderent politic, deoarece opțiunea pentru un anumit tip de politică economică, în general, de politică financiară și monetară, în special, toate reflectate în conținutul bugetului, reprezintă un act de decizie politică al forțelor majoritare în Parlament.

4. cu continuitate ciclică deoarece etapele procesului bugetar sunt stabilite prin legi specifice,cu precizarea termenelor concerte de derulare și finalizare a fiecărei faze,în baza princiipiilor anulității și publicității bugetare.

5. de larg impact public, deoarece sfera sa de cuprindere și efectele generate se regăsesc în macro și microeconomie, precum și în toate domeniile vieții social-economice.

Instrumentul în care își găsesc reflectare toate resursele financiare publice și cheltuielile publice îl constituie bugetul general consolidat. Acesta cuprinde ansamblul bugetelor care reflectă fluxurile de venituri și de cheltuieli ale sectorului public, și anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele diferitelor instituții publice, bugetul creditelor externe contractate și bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bibliografie

1. Delia Cataramă, Emilia Câmpeanu, Attila Gyotgy, Tatiana Moșteanu, Mariana Vuță-Buget și țrezorerie publică Editura Universitară 2008,pag 60

2. Tatiana Moșteanu, Iulian Văcărel - Finațe Publice,Editia a V-a ,pag 553

3. Iulian Văcărel - Finațe Publice,Editia a V-a ,pag 552

4. Prof.univ.dr.Radu Stroe, Lect.univ.drd.Dan Armeanu, Finanțe,Ediția a II-a

5. https://administrare.info/economie/10270-referat-procesul-bugetar

6. https://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/ETAPELE-PROCESULUI-BUGETAR971.php

7. https://ro.scribd.com/document/47266753/Procesul-Bugetar-in-Romania#logout

8. https://www.stiucum.com/economie/economie-generala/Procesul-bugetar-continutul-et53659.php

Preview document

Etapele procesului bugetar - Pagina 1
Etapele procesului bugetar - Pagina 2
Etapele procesului bugetar - Pagina 3
Etapele procesului bugetar - Pagina 4
Etapele procesului bugetar - Pagina 5
Etapele procesului bugetar - Pagina 6
Etapele procesului bugetar - Pagina 7
Etapele procesului bugetar - Pagina 8
Etapele procesului bugetar - Pagina 9
Etapele procesului bugetar - Pagina 10
Etapele procesului bugetar - Pagina 11
Etapele procesului bugetar - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Etapele procesului bugetar.docx

Alții au mai descărcat și

Teoria Economiei Comunității a lui Robert Owen

Introducere Contemporan cu Saint-Simon şi Charles Fourier, Robert Owen a fost unul din marii fii ai poporului englez. „Un om de o înaltă ţinută...

Procesul Bugetar

SUBIECT 1 Implicarea instituţiilor publice în procesul bugetar din România. PROCESUL BUGETAR este o succesiune de etape prin care trec bugetele...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad

CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Bugetul de stat reprezintă principalul plen financiar centralizat al statului pe...

Taxe și Impozite Locale

ABSTRACT This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects...

Procesul Bugetar în România

INTRODUCERE Procesul bugetar reprezintǎ o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea, executarea, încheierea, controlul şi raportarea...

Drept European

INTRODUCERE Aplicarea principiilor bugetare conferă documentului bugetar o anumită configuraţie. El nu reprezintă însă o simplă listă de venituri...

Etapele procesului bugetar la nivelul asigurărilor sociale de stat

1. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea,...

Procesul Bugetar

1. CONŢINUTUL, PRINCIPIILE ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Procesul bugetar reprezintă mulţimea structurală a acţiunilor şi măsurilor...

Conținutul și Etapele Procesului Bugetar

Conţinutul şi etapele procesului bugetar în România 1. Interpretări şi semnificaţii cu privire la bugetele publice Bugetele publice apar prezente...

Ai nevoie de altceva?