Fondul Funciar

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1963
Mărime: 22.64KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Marginean
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Donosa

Extras din referat

O perioadă îndelungată de timp pământul a fost confundat cu agricultura. În doctrina

marxistă nu se discută de "gestiunea funciară", ci doar de problema tăranului care era

întotdeauna legată de suprematia economică si socială a pământului.

Fondul funciar al României este constituit din totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza căruia sunt definite sau de domeniul public ori privat din care fac parte.

Fondul funciar definit astfel reprezintă o componentă esentială a avutiei nationale, avutie care trebuie folosită, protejată si ameliorată în deplină concordantă cu interesele societătii.

Fondul funciar este alcătuit din următoarele grupe de terenuri:

- terenuri cu destinatie agricolă;

- terenuri cu destinatie forestieră;

- terenuri aflate permanent sub ape;

- terenuri din intravilan;

- terenuri cu destinatii speciale.

Indicatorii care definesc fondul funciar sunt:

- Structura fondului funciar pe categorii de folosintă;

- Structura culturilor în terenul arabil;

- Structura terenului agricol pe clase de calitate.

Terenurile cu destinatie agricolă formează suprafata agricolă iar terenurile cu destinatie forestieră, aflate permanent sub ape, din intravilan si cele cu destinatii speciale formează suprafata neagricolă.

A. Terenurile cu destinatie agricolă sunt folosite, în principal, pentru productia agricolă vegetală si cuprind:

- Terenurile agricole productive care includ trei categorii de folosintă: terenul arabil, plantatiile si pajistile naturale;

- Terenurile cu vegetatie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice;

- Terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajări piscicole si îmbunătătiri funciare;

- Terenurile ocupate cu sere, solarii si răsadnite;

- Drumurile tehnologice si de exploatare agricolă;

- Platforme si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole;

- Terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolă.

Din punctul de vedere al economiei agrare caracteristicile fondului funciar dintr-un

teritoriu dat, reprezintă intrumente care informează decidentii în legătură cu cantitatea si calitatea resurselor funciare, cu potentialul agricol si cu profilul productiei agricole. Astfel interesează:

- structura fondului funciar agricol pe categorii de folosintă;

- structura fondului funciar agricol pe forme de proprietate;

- structura fondului funciar agricol pe forme de exploatare;

- structura fondului funciar agricol pe clase de calitate.

I. Stuctura fondului funciar agicol pe categorii de folosintă exprimă ponderea

procentuală pe care o ocupă diferitele categorii de folosintă în raport cu suprafata fondului funciar sau a terenului agricol.

Se determină folosind relatia:

Indicele de structură(%) = raportul dintre suprafata din categoria de folosintă(ha) si suprafata totală la care se raportează categoria de folosintă(ha)

Tabelul nr. 1 – Structura fondului funciar pe categorii de folosintă

Fondul funciar

agricol Teren cultivat Arabil

Plantatii pomicole

Plantatii viticole

Pajisti naturale Păsuni

Fânete

neagricol Păduri

Ape

Localităti

Suprafete cu destinatii speciale

Pustiuri

Categoriile de folosintă ale terenului agricol se deosebesc între ele prin două aspecte principle:

- după modul cum se actionează asupra solului;

- după acoperirea vegetativă.

Preview document

Fondul Funciar - Pagina 1
Fondul Funciar - Pagina 2
Fondul Funciar - Pagina 3
Fondul Funciar - Pagina 4
Fondul Funciar - Pagina 5
Fondul Funciar - Pagina 6
Fondul Funciar - Pagina 7
Fondul Funciar - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Fondul Funciar.doc

Alții au mai descărcat și

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Fondul funciar al României

1. Conceptul de fond funciar. Aspecte istorice În perioada 1947-1989, prin instaurarea aşa-zisului regim de democraţie populară, a început asaltul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Metode de Calcul a Indicatorilor

1. Metode de calcul a indicatorilor tehnici utili în managementul exploatatiei agricole La nivelul agriculturii este utilizat un sistem variat de...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din...

Tehnologii Agroambientale și Calitatea Solurilor

INTRODUCERE Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează descrierea şi...

Proiect Geografia Resurselor

I. Rezervele de carbuni si principalele tari producatoare 1.1 Definitie Carbunele= Rocă combustibilă amorfă, de culoare gălbuie, brună până la...

Strategii de Dezvoltare a Comunei Helegiu

Introducere Prin aceasta lucrare imi propun sa prezint sumar situatia, spatiului rural in general si a comunei Helegiu, in particular, prin...

Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița

Capitolul I RESURSELE DE FOND FUNCIAR AGRICOL 1.1. Conceptul de fond funciar şi fond funciar agricol Fondul funciar sau fondul de terenuri...

Organizarea sistemului de servicii sociale Țibana

Îndelungată existenţă a comunităţii este dovedită prin descoperirea pe teritoriul pe care se află în prezent comuna Tibana a numeroase dovezi...

Evaluarea Terenului cu Destinația Agricolă

Introducere Lucrarea dată va include evaluarea a unui lot de pămînt de cultura multianuala dinRaionul Straşeni, s. Dolna. Evaluarea are drept scop...

Ai nevoie de altceva?