Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3507
Mărime: 19.72KB (arhivat)
Publicat de: Emilia P.
Puncte necesare: 5
Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Master Mangementul dezvoltarii afacerilor-Cluj

Extras din referat

Fondurile de pensii capitalizate, administrate privat

- o posibilă soluţie faţă de „ameninţarea” demografică

Administrarea sistemului public de pensii constituie una dintre provocările acestui secol. Peste tot în lume, state dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie îşi pun problema necesităţii reformării sistemelor pentru a asigura sustenabilitatea schemelor publice de pensii, în special a celor redistributive, finanţate prin contribuţiile persoanelor active, de tipul - pay as you go.

Este deja bine cunoscut faptul ca tranziţia demografică rapidă cauzată de creşterea speranţei de viaţă şi declinul ratei de natalitate a condus la creşterea rapidă a numărului persoanelor vârstnice în totalul populaţiei. Pentru acest motiv, specialişti din diverse domenii şi factori de decizie, politica sunt în cautarea unor informaţii complete şi soluţii viabile pentru realizarea unor aranjamente optime privind siguranţa persoanelor la batrâneţe.

Totodată, realizarea coeziunii economice şi sociale reprezintă expresia solidarităţii europene şi in acelasi timp o cerinţă pentru realizarea criteriilor de eficienţă economică şi competitivitate globală.

Sistemele de pensii ale statelor membre din Uniunea Europeană se caracterizează printr-un grad ridicat de diversitate, co-există şi funcţionează sisteme de pensii necontributive şi sisteme de pensii ocupaţionale, sisteme publice redistributive şi capitalizate, sisteme private. Comisia Europeană nu ţine să impună un model „ideal”, stabilirea parametrilor şi tipului de sistem de pensii rămâne o prerogativă a politicii interne a fiecărui stat membru.

În materie de pensii, altele decât cele furnizate de sistemele publice de pensii, acquis-ul comunitar vizează protejarea drepturilor suplimentare de pensie ale salariaţilor şi lucrătorilor independenţi care se deplasează în interiorul Uniunii Europene - Directiva nr 49/98 şi activităţile şi supravegherea instituţiilor care furnizează pensii ocupaţionale – Directiva nr 43/2001.

În acest context, în România, realitatea unor fenomene sociale precum procesul de îmbătrânire a populaţiei şi scăderea demografică reprezintă factori de interes constânt în atenţia Guvernului actual.

Analizele şi studiile efectuate pe plan international au identificat trei functii ale sistemelor de securitate socială şi anume: redistribuirea, economisirea şi asigurarea. Diferitele opţiuni politice pentru întrunirea celor trei funcţii au luat în considerare două criterii: impactul asupra populaţiei vârstnice şi impactul asupra economiei în ansamblul ei.

În acelasi timp, studiile şi analizele au scos în evidenţă faptul ca siguranţa financiară a persoanelor vârstnice şi dezvoltarea economică pot fi cel mai bine susţinute dacă sistemul de pensii se bazează pe diversificarea surselor de obţinere a pensiilor, cuprinzând mai multe componente.

Principalele direcţii în abordarea politicii sociale, conform Programului de guvernare vizează crearea condiţiilor minime de participare efectivă a cetăţenilor la viaţa socială, prin asigurarea garanţiilor colective, legislative sau de altă natură, în paralel cu creşterea continuă a gradului de responsabilitate individuală.

Etapa actuală a reformei sistemului de pensii:

1. Consolidarea sistemului public în sensul obiectivului european – pensii „adecvate şi sustenabile”

În etapa actuală a reformei sistemului de pensii, prezenta echipă ce îşi asumă cu responsabilitate gestionarea problematicii are în vedere atingerea celor trei repere, stabilite de:

• integrarea României în Uniunea Europeană – consolidarea sistemului public de pensii şi furnizarea unor pensii adecvate şi sustenabile;

• prevederile Programului de guvernare pentru perioada 2005-2008 privind îmbunătăţirea standardului de viaţă pentru persoanele vârstnice prin reaşezarea pe baze echitabile a sistemului de asigurări sociale, în principal, prin reformarea sistemului public de pensii, axat pe trei obiective principale:

i. consolidarea financiară a sistemului public de pensii şi asigurarea unui venit adecvat pentru pensionarii din sistem;

ii. reconstrucţia sistemului public de asigurări sociale prin “curăţarea” sa, printre alte măsuri, de unele tipuri de prestaţii necontributive;

iii. introducerea de noi alternative de finanţare şi de administrare a pensiilor de tipul sistemelor de pensii capitalizate, administrate privat, care să asigure pensionarilor viitori nu numai un venit sigur, dar şi decent.

• respectarea condiţionalităţilor pentru acordarea celei de a doua tranşe a Împrumutului pentru Ajustare Programatică (PAL 2) şi realizarea tuturor obiectivelor stabilite în cadrul Proiectului Dezvoltarea Sectorului Social, finanţat din împrumutul 4616 RO acordat de Banca Mondială.

2. Cadrul legislativ necesar introducerii pensiilor capitalizate, administrate privat

După mai multe încercări de reformare a sistemului de pensii prin crearea cadrului legal şi instituţional corespunzător au fost adoptate două legi noi: Legea nr.249/2004 privind pensiile ocupaţionale şi Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

În conformitate cu legile promulgate în anul 2004, funcţionarea fondurilor de pensii este condiţionată de existenţa unui organism de reglementare şi supraveghere prudenţială.

Toate părţile implicate au considerat că cea mai bună procedură de urmat a constituit-o înfiinţarea de urgenţă a unei comisii pentru supravegherea sistemului de pensii private, independente, care să poată începe activitatea de dezvoltare a structurii interne, a procedurilor operaţionale, să angajeze şi să formeze personal, să elaboreze şi să publice normele necesare pentru derularea unui program eficient de reglementare şi supraveghere a sistemului de pensii private.

Înfiinţarea acestei comisii şi funcţionarea ei va fi susţinută în primii ani din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO cu destinaţia organizării şi dezvoltării instituţiei pentru supravegherea şi reglementarea sistemului pensiilor private.

Subliniind necesitatea înfiinţării în cel mai scurt timp posibil, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a elaborat şi promovat spre aprobare o Ordonanţă de urgenţă, a unei autorităţi independente de supraveghere a sistemului de pensii private în scopul asigurării cadrului administrativ şi instituţional pentru elaborarea normelor, necesare funcţionării efective a fondurilor de pensii şi crearea structurii operaţionale de supraveghere.

Preview document

Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 1
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 2
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 3
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 4
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 5
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 6
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 7
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 8
Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Fondurile de Pensii Capitalizate Administrate Privat.doc

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ asupra Sistemului de Pensii din România și Sistemelor de Pensii din Alte Țări

INTRODUCERE Prezenta lucrare este un studiu comparativ asupra sistemului de pensii din România şi sistemelor de pensii din diverse state, in...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale

Cap.1. Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru asigurările sociale 1.1. Conţinutul asigurărilor sociale Asigurările sociale au...

Reforma pensiilor în țările emergente ale Uniunii Europene

Capitolul 1. REFORMA PENSIILOR PRIVATE IN ROMANIA SISTEMUL DE STAT PENSII PRIVATE - SISTEMUL PENIIILOR DE STAT A CREAT, IN 17 ANI DE TRANZITIE,...

Sistemul de Pensii Privat

Pensiile constituie cea mai importanta prestatie de asigurari sociale acordata in cadrul sistemului public. Orice tip de pensie se acorda la...

Sistemul de Pensii din România

Sistemul de Pensii din Romania Procesele socio-demografice şi economice care caracterizează ultima perioadă (îmbătrânirea populaţiei, reducerea...

Fonduri de Pensii Obligatorii și Facultative

Sistemele de pensii trebuie sa fie sustenabile din punct de vedere fiscal si politic, astfel încât sa atinga obiectivul de asigurare a veniturilor...

Impozitarea pensiilor în sistemele publice ale țărilor membre Uniunii Europene

I. PREZENTAREA SISTEMULUI DE PENSII Sistemul de pensii se bazează pe 3 piloni. Primul este sistemul public de pensii care are în vedere dictonul...

Pensiile

Pensiile constituie forma principala si traditionala de ocrotire a cetatenilor prin asigurarile sociale. Pensiile sunt drepturi banesti lunare ce...

Ai nevoie de altceva?