Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7811
Mărime: 54.83KB (arhivat)
Publicat de: Gelu Mihalache
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiberiu Avramescu
Un referat prezentat la seminarul de masteer al facultatii de Stiinte Economice si Administrative din Pitesti

Extras din referat

Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi pentru afirmarea în Uniunea Europeana a unei naţiuni sănătoase, prospere, educate, libere si demne, integrarea europeană a României trebuie privită ca un proces care să contribuie la dezvoltarea economică, pentru a participa performant şi competitiv pe piaţa internă Uniunii Europene.

În condiţiile actuale, în care economia româneasca se confruntă înca cu probleme structurale destul de serioase, avem nevoie de strategii coerente şi unitare care să aibă ca obiectiv programarea, prioritizarea şi urmarirea politicilor de dezvoltare natională.

În vederea asigurării fondurilor necesare implementării acestor strategii, România, ca stat candidat la statutul de membru al Uniunii Europene, beneficiază în prezent de ajutor financiar din partea acesteia prin intermediul instrumentelor de pre-aderare - actualele programe PHARE, ISPA şi SAPARD.

Principalele obiective avute în vedere de Uniunea Europeană prin acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin programele de pre-aderare se concentreaza pe:

-dezvoltare institutională

-investiţii pentru sprijinirea aplicării legislaţiei comunitare

-investiţii în coeziunea economică şi socială.

Astfel aceste obiective contribuie in permanenţa la realizarea coeziunii economice şi sociale, la pregătirea implementării aquis-ul comunitar, precum şi la pregatirea mecanismului instituţional pentru punerea în practică a politicilor Uniunii Europene.

Pentru realizarea obiectivelor sunt implementate măsuri care se concentrează pe funcţionarea economiei de piaţa şi pe capacitatea de a face faţă presiunilor competitive şi a forţelor pieţei din interiorul Uniunii Europene. Prin fondurile europene sunt finanţate proiecte care contribuie la dezvoltarea zonelor mai puţin avansate, prin investiţii pentru coeziune economică şi socială, în domenii cheie precum dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale, servicii sociale şi servicii turistice. Scopul acestor investiţii este crearea de locuri de muncă, creşterea nivelului competetitivităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii regiunilor vizate.

Mai mult, acolo unde este vorba de investiţii de anvergură, programele europene pot juca un rol catalizator în mobilizarea co-finanţării împreună cu statul român şi instituţiile financiare internaţionale (BERD, BEI, BM).

Fondurile Structurale cuprind:

1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informatională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie;

2. Fondul Social European (FSE), fond care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a intreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării.

3. Prin Fondul de Coeziune se finanţeaza proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile, precum şi proiecte care vizează îmbunătăţrea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.

4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-FEADR şi Fondul European pentru Pescuit-FEP, deşi functionează într-un sistem similar fondurilor structurale, nu fac parte din această categorie. Aceste fonduri vor fi gestionate in România de Ministerul Agriculturii. Separat, pentru sectorul agricol, UE va acorda sprijin şi prin intermediul plăţilor directe şi al măsurilor de piaţa, acestea având însă scopuri şi mecanisme de derulare diferite de FEADR şi FEP. Toate cele 5 instrumente sus-menţionate finantează proiecte de dezvoltare, similare celor finanţate in perioada de pre-aderare de Phare, ISPA şi SAPARD, dar având evident o anvergură financiara mult mai mare.

1.1.DIFERENŢELE ÎNTRE FONDURILE STRUCTURALE ŞI FONDURILE DE PREADERARE

Fondurile structurale sunt diferite faţă de cele pre-aderare. În primul rând, responsabilitatea pentru managementul lor revine 100% autorităţilor române,în timp ce la Phare, ISPA, SAPARD Comisia Europeană avea un rol preponderent. Printre principalele diferente faţă de fondurile de pre-aderare se numară:

- Alocare pe programe multianuale (7 ani)

Spre deosebire de fondurile de pre-aderare, Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC) nu finantează proiecte individuale, ci programe de dezvoltare multianuale trasate împreuna de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientării propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană. Alocarea lor se face pe baza principiului programării ce implică diagnosticarea situaţiei existente, formularea unei strategii multianuale integrate şi coerente şi definirea de obiective concrete care să fie atinse. Viitoarea perioadă de programare este 2007-2013.

Preview document

Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 1
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 2
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 3
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 4
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 5
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 6
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 7
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 8
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 9
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 10
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 11
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 12
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 13
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 14
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 15
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 16
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 17
Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Fondurile Structurale si Rolul Lor in Dezvoltarea Economica a Romaniei
    • Bibliografie.doc
    • CUPRINS.doc
    • Fondurile structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

INTRODUCERE Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de...

Asistența financiară europeană - analiza capacității de absorbție a fondurilor comunitare în România

INTRODUCERE Structurată în patru capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană...

Rolul fondurilor europene în dezvoltarea economică și socială a României

Un subiect mult dezbatut la nivelul societatii romanesti si europene, considerat de unii vital pentru evolutia Romaniei in contextual integrarii in...

Integrarea României în UE - avantaje și costuri sociale

I. INCEPUTUL PROCESULUI DE ADERARE I.1. AVANTAJE SI DEZAVANTAJE: România a depus cerere de aderare la U.E. in iunie 1995 si a fost acceptata ca...

Agricultura

INTRODUCERE Tara noastra nu face parte dintre tarile nevoite sa importe cantitati substantiale de hrana, dimpotriva, configuratia geografica si...

Efecte asupra economiei românești după aderare

Capitolul I UE – scurt istoric Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare care a inceput in anul 1951, intre sase...

Te-ar putea interesa și

Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală

Capitolul 1. Introducere “Cu privire la Afacerea care are atât de multă Importanţă pentru tine, deşi tu îmi ceri Sfatul, nu pot, din lipsă de...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Fonduri Europene

1. Descriere generala a instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene Începând cu anul 2000, Uniunea Europeana sprijina statele candidate...

Absorbția Fondurilor Europene

CAPITOLUL 1 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE O PROBLEMA PENTRU UE SI NOII SĂI MEMBRI O perspectiva foarte interesanta în ceea ce priveste Uniunea...

Programe de finanțare ale Uniunii Europene pentru țările asociate

1.1. Relatiile României cu Uniunea Europeana înainte de 1989 România a aderat la Uniunea Europeana în cel de-al 50-lea an de existenta a...

Analiza sistemului de așezări din Județul Neamț

1. Analiza intrajudeţeanǎ a judeţului Neamţ 1.1. Judeţul Neamţ-prezentare generalǎ Judeţul Neamţ este situat în partea central - estică a...

Prezentarea Județului Neamț din punctul de vedere al dezvoltării rurale

1.1 DATE ISTORICE Cele mai vechi urme de locuire umană de pe teritoriul actual al judeţului Neamţ datează din paleoliticul superior (cca. 100.000...

Ai nevoie de altceva?