Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5473
Mărime: 35.17KB (arhivat)
Publicat de: Filip Fodor
Puncte necesare: 6
Specializare: Finanțe și bănci
Chisinau, R. Moldova

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Creșterea economică constituie o problemă de maximă importanță pentru organele de guvernamânt din toate țările și reprezintă o prioritate în analizele economiștilor din diferite timpuri ca obiectiv al politicii economice a statului. In cadrul politicilor de creștere economică analiștii includ politica fiscală, deoarece ea reprezintă un instrument al politicii macroeconomice care încearcă reglarea impozitelor și taxelor precum și a cheltuielilor guvernamentale și a ratei impozitelor în vederea orientării economiei.

Apariția primelor monede a adus cu sine apariția primelor taxe, dar si a primelor modalități de evitare a lor. Relatările scot în evidență faptul, că încă de pe vremea Imperiului Roman, unii cetățeni preferau să trăiască printre barbari decât să plătească taxele imperiului. Nici in zilele noastre situația nu pare a fi evoluat într-un sens pozitiv din acest punct de vedere, impactul politicii fiscale fiind unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanță cu care statele se confruntă si ale cărei consecințe nedorite se caută a fi limitate.

Problema cercetării. Politica bugetară a statului reprezintă în sine o pârghie de influențare a activității economice și a vieții sociale. Astfel, sursele de bază ale veniturilor financiare și destinația cheltuielilor efectuate de stat definesc economia și prioritățile sale de dezvoltare.

Importanța temei derivă din semnificația pe care fiscalitatea o are în dezvoltarea economică a oricarui stat. Deasemenea , aceasta ține de evidențierea efectelor impozitării asupra societăților comerciale și de impactul politicii date asupra evoluției echilibrului financiar.

Obiectul cercetării il constituie politica fiscală și impactul ei asupra creșterii economice realizată prin intermediul mecanismului de transmisie fiscală.

Scopul cercetării constă în cercetarea interacțiunii dintre creșterea economică și politică fiscală, evaluarea impactului acesteia asupra principalelor variabile macroeconomice (impozite și taxe, cheltuieli guvernamentale, rata impozitelor) prin prisma influenței deciziilor autorității fiscale asupra conjuncturii economice și financiare.

Obiectivele investigației:

- analiza politicii fiscale implimentate în Republica Moldova;

- analiza influenței politicii fiscale asupra echilibrului financiar al Republicii Moldova.

Acestea presupun studierea obiectivelor politicii fiscale, sursa veniturilor și destinația cheltuielilor și măsuri de eficientizare a acestora și atingerii unui echilibru financiar.

Noțiuni-cheie . Bugetul Public Național, cheltuieli,echilibru financiar, impozite, politica fiscală, taxe, venituri etc.

Politica fiscală-componenta principala a politicii financiare a societății

Politica fiscală reprezintă o componentă esențială a politicii bugetare considerată ca fiind un ansamblu de măsuri inițiate și implementate de guvern, prin intermediul bugetelor publice, în scopul realizării și menținerii echilibrului macroeconomic în economia reală. Intervenția statului, în cazul politicii fiscale, își face simțită prezența prin intermediul unor procese specific financiar-fiscale precum: asigurarea echilibrelor bugetare, alocarea cheltuielilor bugetare și formarea prin impozite și taxe a veniturilor bugetare. Politica fiscală poate fi definită și ca o formă de intervenție indirectă a statului în economie, aplicabilă pe piața bunurilor și serviciilor, intervenind cu precădere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne, modificarea ei fiind dificilă și lentă. ,

Politica fiscală este acea politica de ajustare, care are drept scop macrostabilizarea economică, prin intermediul dimensionarii impozitelor și taxelor precum și a cheltuielilor guvernamentale.Totodată este forma politicii care se referă la stabilirea proporțiilor dintre impozitele directe și indirecte, la ponderea impozitelor și taxelor în venituri, în scopul influențării dezvoltarii economice și a politicii sociale.

Baza politicii fiscale este utilizarea impozitelor și taxelor ca pârghii și instrumente financiare de intervenție a autorităților publice în economie și societate și de orientare a comportamentului contribuabililor, consumatorilor sau investitorilor.

Impozitele reprezintă principala sursă de atragere a veniturilor la bugetul statului și totodată cea mai eficace cale de intervenție, atât la nivelul sectorului public, cât și la nivelul sectorului privat.

Statul intervine în economie și în societate pentru a modifica unele variabile ale echilibrului economic,în raport cu economia de piață. Intervenționismul statal în economie se realizează printr-o serie de practici, metode, care au la bază anumite categorii valorice, printre care un loc important îl ocupă impozitul.

Raționalitatea deciziilor de politică fiscală implică respectarea principiilor de bază ale impunerii, respective universalitatea, justiția, corectitudinea, randamentul și comoditatea prelevărilor fiscale.În același timp caracterul logic al deciziilor de politică fiscală presupune ca acestea să fie luate în raport cu sensul și evoluția previzibilă a variabilelor economice endogene și opțiunile membrilor societății.Armonizarea prin actul decizional a acestor două cerințe, influențează asupra finalităților produse de sistemul societății consideră întotdeauna că deciziile sunt străine de rezultatul analizelor economice și opțiunile colectivității, având un caracter pur politic.De regulă însă, decidentul public recurge la argumente economice pentru justificarea acestora.

Bibliografie

1. NOTA INFORMATIVĂ la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015

2. IMPOZITELE CA MECANISM DE REGLARE A ACTIVITĂȚII ECONOMICE E. Cuslii, l.sup., T. Munteanu, dr., conf. univ., UTM 2015

3. http://www.mf.gov.md/

4. http://www.scritub.com/economie/finante/SISTEMUL-BUGETAR-ECHILIBRUL-FI62696.php

5. http://www.ase.ro/upcpr/profesori/758/C1.pdf

Preview document

Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 1
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 2
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 3
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 4
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 5
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 6
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 7
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 8
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 9
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 10
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 11
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 12
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 13
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 14
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 15
Implicațiile politicii fiscale asupra evoluției echilibrului financiar public în Republica Moldova - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Implicatiile politicii fiscale asupra evolutiei echilibrului financiar public in Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Ai nevoie de altceva?