Inițiative locale de dezvoltare economică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 9857
Mărime: 42.19KB (arhivat)
Publicat de: Ionelia Sava
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Luminita

Extras din referat

Dezvoltarea economică reprezintă obiectivul principal în actuala etapă şi al evoluţiei sistemului socio-economic şi premisa stabilităţii acestuia.

În termeni macroeconomici dezvoltarea economică are loc atunci când bunăstarea economică a oamenilor creşte pe o perioadă lungă şi este legată de patru elemente decisive:

- evoluţia populaţiei;

- calitatea capitalului uman de întreprinzător;

- ritmul investiţiilor şi înfiinţare de noi afaceri;

- eficienţa de utilizare a resurselor productive existente.

1.Dezvoltarea economica locala-definitii si conepte

Dezvoltarea economică locală este un concept larg şi reprezintă acel proces de unire şi combinare a eforturilor reprezentanţilor tuturor sectoarelor - guvernamental, al mediului de afaceri şi al societăţii civile cu scopul creării unor condiţii favorabile pentru creşterea economică şi crearea noilor locurilor de muncă. Aceste eforturi se necesită a fi orientate în final spre un scop unic - creşterea bunăstării populaţiei.

Edward J. Blakely, în cartea sa, a definit dezvoltarea economică locală ca “un proces în care guvernul local şi/sau grupurile comunitare gestionează resursele lor existente într-un aranjament de parteneriat cu sectorul privat, sau cu alte structuri, pentru creare de noi locuri de muncă şi dezvoltarea activităţii economice într-un spaţiu economic bine definit”. În cadrul acestui concept, în special pentru ţările cu economiile în tranziţie, guvernelor locale le revine un rol deosebit de important din următoarele considerente:

- in rezultatul delimitării proprietăţii şi formării proprietăţii municipale, autorităţile locale au devenit proprietari şi gestionari ai afacerilor, cu prezenţă substanţială pe piaţă;

- autorităţile locale dispun de diverse instrumente fiscale şi mijloace capitale pentru a acorda asistenţă directă întreprinderilor noi şi celor existente;

- autorităţile locale au acces la informaţii şi reţele de agenţii care pot fi utilizate la asistenţa întreprinderilor şi atragerea de investiţii.

Dezvoltarea economică locală mai este şi un proces continuu de planificare şi implementare a programelor strategice şi a politicilor de dezvoltare durabilă în scopul îmbunătăţirii măsurabile a calităţii vieţii întregii comunităţi locale, prin utilizarea creativă a resurselor locale.

Obiectivul de bază al dezvoltării economice locale reprezintă înlăturarea obstacolelor din calea dezvoltării economice şi îmbunătăţirea mecanismelor de funcţionare eficientă a pieţii. Alte obiective se referă la orientarea eforturilor spre oferirea asistenţei sectorului de afaceri existent, încurajarea deschiderii de noi afaceri prin identificarea noilor nevoi ale oamenilor, atragerea investiţiilor la nivel local şi ridicarea nivelului de dezvoltare a infrastructurii. Pentru realizarea acestor obiective şi atingerea scopului final este nevoie de a opera strict în direcţiile de dezvoltare economică a oraşului respectiv, având ca perspectivă creşterea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor teritoriului dat. Pe principalul loc în dezvoltarea economică a localităţii stă stabilirea corectă a “accentelor”, prin identificarea tendinţelor moderne care sunt mereu în schimbare. Acest lucru este foarte important la nivel de oraş, dacă acesta se doreşte a fi un participant cu drepturi depline pe piaţă. Concurenţa are un rol foarte important şi astfel vor avea succese mai mari acele localităţi care vor lua în consideraţie condiţiile actuale de pe piaţă.

Dezvoltarea şi dinamismul întreprinderilor mici au reprezentat mijloace de adaptare a economiilor locale la noile conjuncturi economice apărute în perioada de tranziţie. Ele au încurajat multe grupuri sociale să-şi organizeze de sine stătător o sursă de venit prin deschiderea unei afaceri proprii, astfel contribuind la crearea noilor locuri de muncă şi reducerea şomajului (Delnet, 2003). Aceste procese dovedesc că principala provocare pentru un oraş este de a fi capabil de a-şi mobiliza potenţialul existent, de a coordona diferiţi factori locali valorificând potenţialul lor şi de a le plasa eventual în serviciul activităţii economice.

Activitatea economică a urbelor generează între 50% şi 90% din Produsul Intern Brut în majoritatea ţărilor. Prosperitatea economică a multor naţiuni este deseori legată de prosperitatea economică a oraşelor acelor naţiuni. De asemenea un oraş poate avea mai mult succes dacă afacerile practicate în cadrul său vor avea succes. Însă succesul afacerilor depinde de capacitatea de a-şi asigura un avantaj pe pieţele regionale, naţionale sau chiar pieţele străine. Într-o astfel de măsură, multe oraşe încearcă să-şi întărească avantajele sale comparative într-un mod în care se susţin direct avantajele competitive ale afacerilor sau sectoarelor productive de pe teritoriul lor.

Preview document

Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 1
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 2
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 3
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 4
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 5
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 6
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 7
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 8
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 9
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 10
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 11
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 12
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 13
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 14
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 15
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 16
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 17
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 18
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 19
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 20
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 21
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 22
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 23
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 24
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 25
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 26
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 27
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 28
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 29
Inițiative locale de dezvoltare economică - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Initiative Locale de Dezvoltare Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale Dezvoltării Locale și Regionale în România

1. DEZVOLTARE LOCALĂ SI REGIONALĂ Preocuparea pentru dezvoltare locală şi regională este una relativ recentă atât la nivelul politicilor publice...

Fondului European de Dezvoltare Regională

I. Prezentarea generală a Fondului European de Dezvoltare Regională 1.1 Scurt istoric FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este un...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Dezvoltarea economică socială

Dezvoltarea comunităţii locale Conceptul de dezvoltare economică locală În Dicţionarul explicativ al limbii române, comunitatea este un grup de...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Caracterizarea județului Sibiu

I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1. DESCRIERE GENERALĂ Localizare Judeţul Sibiu, situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei,...

Cadrul administrativ instituțional al dezvoltării regionale în România

CADRUL ADMINISTRATIV INSTITUTIONAL AL DEZVOLTARII REGIONALE IN ROMANIA INTRODUCERE În România, dezvoltarea regionala a început sa se contureze o...

Bazinul Vulcanei - cadrul natural ca suport pentru proiectele de dezvoltare locală

INTRODUCERE Elaborarea lucrării „ Bazinul Vulcanei. Cadrul natural ca suport pentru proiectele de dezvoltare locală” în vederea obţinerii gradului...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Dezvoltarea regională

Dezvoltarea regionala este un concept ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul...

Rolul planului național de dezvoltare în implementarea politicii regionale în România în perspectiva integrării în UE

Rolul Planului National de Dezvoltare in implementarea politicii regionale in Romania in perspectiva integrarii in UE 1. Conceptul de dezvoltare...

Numărul, amplasamentul și mărimea supermarketurilor și hypermarketurilor prin corelare cu mediul demografic

Marketingul semnifica organizarea procesului de conceptie a produselor, productia, desfacerea si activitatea de service si postvanzare, pornind de...

Regiunea, abordarea regională și dezvoltarea regională în contextul UE

1. DEZVOLTAREA REGIONALA Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor economice,...

Ai nevoie de altceva?