Obiectivele activității de audit public intern

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2949
Mărime: 42.37KB (arhivat)
Publicat de: Maria T.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1.OBIECTIVELE ŞI SFERA DE ACTIVITATE A AUDITULUI INTERN 3
  2. 2. ROLUL AUDITULUI PUBLIC INTERN 10
  3. BIBLIOGRAFIE 11

Extras din referat

1.OBIECTIVELE ŞI SFERA DE ACTIVITATE A AUDITULUI INTERN

Auditul intern este o funcţie a organizaţiei al cărei rol şi importanţă depind în mare măsură de dimensiunea şi structura entităţii auditate dar şi de înţelegerea de către conducerea entităţii a calităţii de sursă de informaţii şi suport decizional pe care auditul intern le are.

Auditul intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice, ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţesc eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere legat de gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

Una dintre sarcinile auditului intern este aceea de a monitoriza sistemele manageriale de control, de a raporta managementului superior despre punctele slabe şi de a propune îmbunătăţiri.

Auditul public intern la entităţile publice a fost reglementat prin Legea nr. 672/2002 şi republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi administrarea patrimoniului public, ca activitate funcţională independentă şi obiectivă. Legea include următoarele categorii de entităţi publice: autoritatea publică, instituţia publică, regia autonomă, compania/societatea naţională, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar şi care are personalitate juridică.

Obiectivul general al auditului public intern in entităţile publice îl reprezintă îmbunătăţirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a furniza entităţilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;

b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa îmbunătăţească procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa îşi asume responsabilitati manageriale.

Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

a) Activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă;

b) Constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

c) Administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

d) Sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.

Obiectivele auditului public intern pot fi clasificate în funcţie de anumite caracteristici

Obiectivele structurii de audit public intern

Obiectivele structurii de audit public intern sunt:

- de a ajuta entitatea publică atât în ansamblu cât şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor;

- să asigure o mai bună gestionare a riscurilor;

- să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului;

- să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii activităţii entităţii publice cu regulile şi procedurile existente;

- să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabil şi corect;

- să îmbunătăţească calitatea managementului, a controlului şi auditului intern;

- să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor.

Bibliografie

1. Dobroţeanu Laurenţiu, Dobroţeanu CameliaLiliana – Audit concepte şi practici, Editura Economică, Bucureşti 2002;

2. Ghiţă, M., Sprânceană, M., 2006, Auditul intern al instituţiilor publice, Editura Tribuna Economică, Bucureşti;

3. Munteanu Victor, Zuca Marilena, Zuca Ştefan – Auditul intern al întreprinderii şi instituţii publice, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010;

4. Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011

Preview document

Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 1
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 2
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 3
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 4
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 5
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 6
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 7
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 8
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 9
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 10
Obiectivele activității de audit public intern - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Obiectivele activitatii de audit public intern.docx

Alții au mai descărcat și

Audit intern în instituția publică

1.1. Definirea şi obiectivele auditului public intern Auditul intern este un control de tip ex post, realizează o monitorizare permanentă a...

Analiza Performanțelor economico-financiare

1. Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale a) S.C. LEGUME-FRUCTE S.A. ORADEA are ca obiect de activitate principal “comerţul cu...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Audit intern la Primăria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Ai nevoie de altceva?