Politica Creditar-Monetară

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3933
Mărime: 328.40KB (arhivat)
Publicat de: Catalina S.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bradu Margareta
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. - Întroducere .3
  2. - Capitolulul I: Abordări teoretice 4
  3. - Capitolul II: Analiza politicii creditar-monetară ..6
  4. - Capitolul III: Perspectivele politicii creditar-monetar ...7
  5. - Concluzii și recomandări 12
  6. - Bibliografie ...13

Extras din referat

Întroducere

Scurt istoric: Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice. Pe parcursul mai multor secole promovarea politicii monetare se reducea la luarea deciziilor de batere a monedei metalice și de emitere a banilor de hârtie. Crearea primelor bănci centrale a fost influențată de ideea menținerii parității bancnotelor în raport cu metalul prețios și în raport cu bancnotele altor state. Respectiv, obiectivul politicii monetare a fost menținerea etalonului aur. Împreună cu conștientizarea ciclicității în activitatea economică (sfârșitul sec. XIX - începutul sec. XX) s-a modificat și obiectivul politicii monetare, incluzând și supravegherea stabilității sistemului financiar. Crizele și panicile bancare au impus băncilor centrale rolul de „împrumutător de ultima instanță” și au demonstrat rolul ratei dobânzii în stimularea creditului bancar. În anii 1980 mai mulți economiști au început să pledeze pentru independența băncilor centrale de celelalte organe de stat

Gradul de cercetare: Politica creditar-monetară este o temă de importanță majoră pentru întreaga societate economică. În acest context, ea are un rol definitoriu fiind responsabilă de asigurarea stabilității prețurilor, acesta fiind și scopul ei fundamental, prin instrumentele folosite unge acest mecanism bine structurat, având la baza scopuri și obiective bine definite. Deci, gradul de cercetare a politicii creditar-monetare este unul înalt și indispensabil. Cercetarea politicii respective este strict necesară și esențială pentru societate.

- Capitolul I: Abordări teoretice

1.1 Definirea politicii monetare

În literatura de specialitate se atestă mai multe accepții despre definiția politicii monetare, precum ar fi :

- „Politica monetară. Ansamblu al măsurilor monetare luate de stat și de banca centrală pentru realizarea echilibrului dintre masa banilor în circulație și nevoile de bani ale economiei, sau pentru influiențarea într-un anumit sens a conjucturii economice”

- „Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acționează asupra cererii și ofertei de monedă din economie.”

- “Politica monetară reprezintă activitatea de influențare a proceselor social-economice prin oferta de bani în vederea realizării principalelor scopuri macroeconomice și obținerii echilibrului general în economie.”

POLITICA MONETARĂ - reprezintă ansamblul acțiunilor de influențare a cererii și ofertei de bani în vederea realizării obiectivelor macroeconomice și sarcinilor sectorului monetar-bancar.

În acest mod, cu ajutorul politicii monetare autoritățile monetare influențează asupra cantității de monedă în circulație, nivelul ratelor dobânzii, cursurile de schimb valutar și alți indicatori economico-monetari în vederea realizării obiectivelor generale.

1.2 Scopul, obiectivele, sarcinile politicii creditor-monetare

În temeiul art.4 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei obiectivul fundamental este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Stabilitatea prețurilor poate fi definită ca o situație în care creșterea prețurilor este suficient de redusă și stabilă, astfel încât să nu influențeze deciziile economice ale societății.

În acest context, Banca Națională a Moldovei consideră că stabilitatea prețurilor poate fi cantitativ definită prin rata inflației evaluată prin indicele prețurilor de consum publicat lunar de Biroul Național de Statistică, dat fiind faptul că:

- publicul larg este informat privind indicele respectiv și mai puțin despre alți indici de măsurare a inflației,

- datele privind indicele prețurilor de consum sunt disponibile în timp util,

- nu sunt supuse revizuirilor,

- nu în ultimul rând, este respectat principiul de separare a intereselor dintre instituția care colectează și calculează indicele respectiv și instituția care are ca obiectiv țintirea ratei inflației.

Pe lângă asigurarea și menținerea stabilității prețurilor care este obiectivul fundamental al politicii monetare, BNM are și alte obiective macroeconomic esecundare, inclusiv promovarea și menținerea a unui sistem financiar bazat pe principiile pieței și sprijinirea politicii economice generale a statului. Aceste obiective sunt urmărite în măsura în care ele nu afectează atingerea obiectivului fundamental al BNM.

BNM nu poate urmări toate obiectivele concomitent, dar, pe lângă cele 2 menționate mai sus, politica monetară mai are următoare obiective finale :

- creșterea economică durabilă

- ocuparea deplină a forței de muncă

- stabilitatea ratelor dobânzii.

- stabilitatea externă (stabilitatea cursurilor de schimb valutar și sustenabilitatea balanței de plăți).

- stabilitatea sistemului financiar și alocarea optimă a fondurilor (resurselor) financiare.

Bibliografie

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995. Art.4

2. Kirițescu C., Dobrescu E. ”Moneda: mică enciclopedie” București, Editura: Enciclopedică, 1998. - P. 216.

3. Dardac Nicolae, Bardu Teodora ”Monedă, bănci și politici monetare” București, Editura: Didactică și Pedagogică, 2005. - P. 378.

4. Stratulat Oleg ”Politica financiară” Chișinău. Editura: ASEM, 1997. - P. 8

5. Maria Hămuraru, Victoria Țăruș ”Teorie economică:Macroeconomie” Concepte și aplicații, Chișinău, Editura:USM, 2015 - P. 140.

6. Moldovanu D. ”Teorie economică” Chișinău, ditura:Arc, 2006. - P. 432

7. Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna ianuarie 2020. Disponibil : http://www.bnm.md/

8. https://www.bnm.md/ro/content/strategia-politicii-monetare-bancii-nationale-moldovei-pe-termen-mediu

Preview document

Politica Creditar-Monetară - Pagina 1
Politica Creditar-Monetară - Pagina 2
Politica Creditar-Monetară - Pagina 3
Politica Creditar-Monetară - Pagina 4
Politica Creditar-Monetară - Pagina 5
Politica Creditar-Monetară - Pagina 6
Politica Creditar-Monetară - Pagina 7
Politica Creditar-Monetară - Pagina 8
Politica Creditar-Monetară - Pagina 9
Politica Creditar-Monetară - Pagina 10
Politica Creditar-Monetară - Pagina 11
Politica Creditar-Monetară - Pagina 12
Politica Creditar-Monetară - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Politica Creditar-Monetara.docx

Alții au mai descărcat și

Evoluții Macroeconomice în România

Capitolul I Indicatori macroeconomici - noţiuni teoretice 1.1 Rata inflaţiei Inflatia reprezinta un dezechilibru de ansamblu al economiei care...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României în intervalul 2013-2016

Potrivit literaturii de specialitate , indicatorii macroeconomici sunt date statistice care indică starea actuală a economiei unui stat, potrivit...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Introducere Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările...

Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor

INTRODUCERE În economia de piaţă rolul politicii creditare este departe de a fi neglijabil. Într-o economie în tranziţie, cu atât mai mult, acesta...

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional

INTRODUCERE Necesitatea abordării problemei puse în prezenta lucrare a fost impusă de căutarea şi găsirea unor căi şi mecanisme de creare a unei...

Mecanismele de Transmise a Politicii Monetare

Politica monetra Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul careia se actioneaza asupra cererii si...

Politică monetar-creditară în Republica Moldova

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA MONETAR-CREDITARA Principala componenta a politicii economice este politica financiara. Principalele domenii...

Inflația și cauzele ei

INFLATIA SI CAUZELE EI Inflatia este un fenomen si un proces economico-social complex , care a devenit general si persistent in epoca noastra ....

Fenomen inflaționist

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica monetar-creditară trebuie să asigure stabilitatea preţurilor, ocuparea deplină şi creşterea economică -...

Ai nevoie de altceva?