Privatizarea în Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2893
Mărime: 41.62KB (arhivat)
Publicat de: Nae Ciobotaru
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ala Barbu
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a ROMÂNIEI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Specialitatea: Economia Comerțului, Turismului și Servicii

Cuprins

  1. 1.Introducere.pag.3
  2. 2. Obiectivele privatizării în Republica Moldova.pag.3
  3. 3. Cadrul legislativ al procesului de privatizare.pag.4
  4. 4. Etapele procesului de privatizare.pag.4-8
  5. 5. Privatizarea la etapa actuală.pag.8
  6. 6. Concluzii.pag.9
  7. 7.Bibliografie.pag.10

Extras din referat

Introducere

Privatizarea constă în transferul activelor care sunt în proprietatea statului sau a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat către investitori privaţi. Acest proces, numit şi „revoluţia blîndă", a devenit o etapă de cotitură pentru existenţa majorităţii ţărilor ex-socialiste şi un grandios eveniment pentru destinele a sute de milioane de oameni, constituie pivotul şi punctul iniţial al constituirii economiei de piaţă. Adusă parcă de valurile transformărilor democratice, destrămarea propriu-zisă a vechii orânduiri social-economice a fost percepută de oameni ca o necesitate obiectivă de a schimba radical modul de viaţă. La rândnl ei, privatizarea a devenit momentul-cheie pentru plasarea economiei pe fagaşul relaţiilor de piaţă.

În acest context se cere să subliniem că procesele privatizării nu sunt specifice doar pentru ţărileex-socialiste. Actualmente, asemenea procese se produc în peste 50 de ţări, printre care se numără şi unele state înalt dezvoltate, cum sunt Anglia, Franţa, Germania, Japonia.

Privită în ansamblu, privatizarea este o acţiune social-politică de mare importanţă. Esenţa ei principală constă în deetatizarea în masă a proprietăţii, deschizând astfel calea proprietăţii private şi antreprenoriatului, creând premise şi condiţii pentru o activitate mai eficientă a întreprinderilor în noile condiţii ale relaţiilor de piaţă.

Procesele de privatizare şi post-privatizare au constituit principala componentă ce a determinat esenţa şi vectorul evolutiei relatiilor economice şi sociale in Republica Moldova, au format pilonul tranziţiei la economia de piata şi miezul celorlalte reforme economice in desfăşurare.

Pe marginea problemelor deznaţionalizării, deetatizării şi privatizării s-a discutat şi se mai discută aprins, se declanşează adevărate bătălii politice, la care participă guvernele, partidele politice, adepţii forţelor conservatoare şi progresiste. In acest sens republica noastră nu este o excepţie.

Obiectivele privatizării în Republica Moldova

Concepţia iniţială de privatizare în Republica Moldova a avut ca scop redistribuirea bunurilor statului între cetăţenii Republicii Moldova şi modernizarea rolului statului în economiei naţionale pe următoarele căi:

• retragerea progresivă a statului din activităţile productive, în care sectorul privat devine un producător mai eficient de bunuri şi servicii;

• modificarea funcţiilor regulatorii ale statului în scopul asigurării unui mediu favorabil dezvoltării antreprenoriatului şi concentrarea eforturilor la soluţionarea problemelor esenţiale ale societăţii.

Cadrul legislativ al procesului de privatizare

În perioada de tranziţie la economia de piaţă, în Republica Moldova au fost implementate mai multe etape ale reformei patrimoniului şi descentralizării patrimoniale. Legea nr. 459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate şi Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 au introdus pentru prima dată în sistemul de drept naţional instituţia proprietăţii private, inclusiv asupra terenurilor. Legea nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare a prevăzut pentru prima dată posibilitatea privatizării, inclusiv a fondului funciar. În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 561 din 1 septembrie 1992, pe lîngă autorităţile APL au fost înfiinţate servicii pentru reglementarea de stat a regimului proprietăţii. Adoptarea noului cadru legislativ privind regimul proprietăţii, stipularea imperativă în Constituţia Republicii Moldova a dreptului de proprietate privată asupra pămîntului au servit drept bază pentru reformarea relaţiilor patrimoniale, redistribuirea patrimoniului, transmiterea lui în proprietate privată inclusiv către UAT locale.

Documentul de temelie al programului de reformare a proprietăţii a devenit Legea cu privire la privatizare, adoptată în iulie 1991 în conformitate cu experienţa Cehiei şi a Rusiei, a fost determinat modelul de bonuri patrimoniale. Valoarea bonului patrimonial nominal, care nu era considerat ca obiect de vânzare-cumpărare şi pe care putea să-1 primească fiecare cetăţean al republicii, era stabilită proporţional în funcţie de durata vechimii în muncă. Bonul oferea posibilitatea de a primi gratis o parte din proprietatea de stat şi de a privatiza apartamentele de stat. În martie 1993 a fost aprobat Programul de privatizare în masă, iar peste 50 de acte nor-mative şi legislative au constituit baza lui juridică.

Etapele procesului de privatizare

Procesul de privatizare din Republica Moldova se împarte în câteva etape, fiecare caracterizată de propria conjunctură politică şi instituţională, precum şi de propria performanţă:

• Etapa I-a: Lansarea procesului de privatizare în masă, anii 1993-1994;

• Etapa a II-a: Încheierea procesului de privatizare în masă, anii 1995-1996;

• Etapa a III-a: Trecerea la procesul de privatizare cu abordare individuală, anii 1997-2001;

• Etapa a IV-a: Privatizarea în perioada anilor 2001-2006 – 2007;

• Etapa a V-a: Prelungirea procesului de privatizare conform noii Legi „Cu privire la administrare şi deetatizarea proprietăţii publice” din 4 mai 2007 până în prezent.

Preview document

Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 1
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 2
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 3
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 4
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 5
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 6
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 7
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 8
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 9
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 10
Privatizarea în Republica Moldova - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Privatizarea in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Privatizarea

Privatizarea reprezinta un transfer al proprietatii unor intreprinderi din sectorul public catre sectorul privat, fie ca acestea provin sau nu...

Specificul Privatizării în Republica Moldova

- Noțiunea de privatizare ; - Obiectivele de privatizare; - Principiile de privatizare; - Metode de privatizare - Formele de privatizare în...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Politica de asociere a producătorilor agricoli din Republica Moldova

Capitolul I AGRICULTURA ŞI COOPERAREA 1.1 Conceptul de cooperare şi asiociere în agricultură În sens larg, “a coopera”, adică acţiunea de unire...

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Prefaţă Importanţa energiei în activitatea omului în general, cît şi a economiei tării în particular este incontestabilă. Valorile umane s-au...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Sistemul fiscal din Republica Moldova

Introducere: Serviciul Fiscal ca istorie Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi,...

Investiții

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare alese consta în faptul ca o însemnatate mare în aparitia relatiilor si legaturilor informationale,...

Problemele reformării proprietății în perioada de tranziție la economia de piață

Întroducere Cele mai valoroase soluţii concepute de omenire în urma evoluţiei ştiinţei economice sînt principiile economiei orien¬tate social...

Mecanismul atragerii economiilor populației în procesul investițional

Introducere Investiţiile reprezintă variabilă economică care odată fiind realizate prolonghează ritmurile de creştere economică. Actualmente,...

Ai nevoie de altceva?