Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1513
Mărime: 40.99KB (arhivat)
Publicat de: Nadia Florescu
Puncte necesare: 5

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. 1. Noţiunea de venit şi posibilităţile acumulării lui 4
  3. 2. Necesitatea majorării şi modalităţi de majorare a veniturilor în întreprinderile autohtone 7
  4. Concluzie 9
  5. Bibliografie 10

Extras din referat

Introducere

Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat si intreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 menţionează că întreprinderea reprezintă forma organizatorico-juridică a activitatii de antreprenoriat şi constituie un agent economic cu firmă proprie infiinţată de antreprenor în modul stabilit de legislaţie.

Orice întreprindere este obligată să indice în politica sa de contabilitate principalele tipuri de activităţi care vor fi realizate de către întreprindere. Aceste activităţi indicate în politica de contabilitate şi vor determina în continuare rezultatul financiar al ei.

Dat fiind faptul că asupra activităţii de bază a unei întreprinderi acţionează factori diverşi precum: factori economici (inflaţia, evoluţia produsului intern brut, starea de criză a economiei, fluctuaţiile economice, e.t.c), factori politici ( instabilitatea politică, nivelul înalt al corupţiei, politicile interne şi externe ale statului e.t.c ), fatori tehnologici (folositea tehnologiilor informaţionale avansate, e.t.c) rezultatul financiar al întreprinderii diferă de la o perioadă de gestiune la alta.

Astfel rezultatul financiar al unei întreprinderi poate lua forma de profit sau pierdere.

Profitul reprezintă în esenţă scopul principal al unei întreprinderi. El însă nu poate exista dacă nu există venit anumit la costuri reduse.

1. Noţiunea de venit şi posibilităţile acumulării lui

Fiecare producător trebuie să se conducă de anumite principii în activitatea sa . Acestea se exprimă prin argumentarea şi rezolvarea permanentă a acelor trei probleme de bază:

• Ce bunuri să producă şi în ce cantităţi?

• În baza cărui potenţial intern de resurse materiale, umane, financiare şi informaţionale se va realiza procesul de producţie?

• Cum trebuie combinate aceste resurse în producerea bunurilor respective pentru a obţine rezultate financiare avantajoase?

Odată ce întreprinzătorul dă răspuns la aceste întrebări el poate să purceadă la desfăşurarea activităţii sale.

Dacă antreprenorul a răspuns la aceste probleme reţional, atunci odată îeşite pepiaţă produsele sale vor fi realizate, deci vor aduce anumite venituri.

Cea mai reprezentativă sursă de informare în cazul veniturilor întreprinderii o constituie Raportul privind profit şi pierderi (Anexa 2 la Raportul financiar al întreprinderii). Întreaga totalitate de indicatori prezentaţi în raportul privind profit şi pierderi poate fi subdivizată în trei grupe:

1. venituri;

2. cheltuieli;

3. rezultate financiare (profituri sau pierderi), care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.

Venitul reprezintă un aflux global de avantaje economice obţinute în cursul perioadei de gestiune, rezultate în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub formă de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor care conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia majorărilor pe seama aporturilor depuse de proprietarii întreprinderii [3].

Bibliografie

1. Comentarii cu privire la aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor al R Moldova nr.16 din 29 ianuarie 1999. // Monitorul Oficial nr. 35-38 din 15.04.99.

2. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat si intreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992.

3. Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor al R Moldova nr 16 din 29 ianuarie 1999 // Monitorul Oficial nr. 35-38 din 15.04.99.

4. Nederiţă, A., Bucur, V., Cărăuş, M. Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova.

5. Nederiţă, A, Contabilitate financiară, - Chişinău: ACAP 1999. - 440 P.

6. Bălănuţă, V. Diagnosticul şi aprecierea stabilităţii financiare a întreprinderii (firmei) în contextul elaborării planurilor de afaceri. // Contabilitate şi audit, 1997.nr.9, p.41-49.

7. mf.gov.md

8. dex.online.ro

Preview document

Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 1
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 2
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 3
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 4
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 5
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 6
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 7
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 8
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 9
Problemele Majorării Veniturilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Problemele Majorarii Veniturilor in Cadrul Intreprinderii.docx

Te-ar putea interesa și

Eurolines

Transportul are o semnificaţie deosebită în relaţiile economice ale ţărilor lumii, el fiind drept instrument de legătură în aspectul tehnic al...

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Contabilitatea Cheltuielilor de Exploatare

INTRODUCERE Operatiunile economice au drept rezultat modificarea elementelor patrimoniale atat calitativ cat si cantitativ. Aceste modificari se...

Tratamente Contabile privind Veniturile Conform IAS 18

INTRODUCERE IAS 18, Venituri din activităţi curente, este unul dintre cele mai importante standarde nu atât prin locul pe care îl ocupă veniturile...

Sistemul Indicatorilor de Performanță economico-financiară în Diagnosticul Întreprinderii

INTRODUCERE Lumea contemporană devine, din ce în ce mai mult, o realitate de neconceput fără preocuparea pentru performanţă, reuşită, success....

Analiza Incidentei Impozitului pe Profit Asupra Activitătii Întreprinderii și Prognoze ale Acesteia

Analiza incidentei impozitului pe profit asupra activitătii întreprinderii si prognoze ale acesteia 1.1 Analiza incidentei impozitului pe profit...

IAS 18 Venituri ale Perioadei Curente

I. CADRUL GENERAL In cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, veniturile sunt definite drept majorari ale beneficiilor...

Esența și Rolul Planificării Financiare a Întreprinderii în Condițiile Actuale

Introducere Fiecare agent economic inclusiv întreprinderile autohtone din Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea sa într-un mediu care...

Ai nevoie de altceva?