Schimb Valutar

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2253
Mărime: 17.31KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Ungureanu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Visan

Cuprins

  1. Capitolul 1 SINTEZA ORDONANTEI DE GUVERN 21/1992 PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR
  2. Capitolul 2 SINTEZA MASURILOR DE INFORMARE A CONSUMATORILOR IN DOMENIUL SCHIMBULUI VALUTAR
  3. Capitolul 3 ANALIZA ACTIVITATII DE SCHIMB VALUTAR
  4. Capitolul 4 CONCLUZII SI PROPUNERI
  5. Bibliografie

Extras din referat

Capitolul 1 SINTEZA ORDONANTEI DE GUVERN 21/1992 PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR

Prin mijloace dobandite de lege ,statul protejeaza cetatenii (consumatorii) asigurandu-le acestora:

1. cadrul necesar accesului la produsele sau serviciile de pe piata

2. informatii asupra caracteristicilor produselor sau serviciilor comercializate

3. apararea si asigurarea drepturilor si intereselor cetatenilor.

Drepturile fundamentale ale consumatorilor:

1. Dreptul la protectie

Fiecare consumator are dreptul sa fie protejat impotriva riscurilor de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea prejudicia viata,sanatatea sau securitatea.

2. Dreptul la informatie

Informarea consumatorilor sa fie completa,corecta si precisa asupra caracteristicilor esentiale ale produselor/serviciilor astfel incat decizia pe care consumatorul o adopta sa corespunda cu nevoile sale.Informarea mai contribuie si la educarea cetatenilor cu privire la calitatea lor de consumatori.

3. Dreptul de a avea acces la toate pietele care asigura o gama variata de produse/servicii de calitate.

4. Dreptul la despagubire in cazul in care s-a achizitionat un produs sau s-a prestat un serviciu de calitate necorespunzatoare.

Pentru protejarea vietii,sanatatii si securitatii consumatorilor se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care au o calitate indoielnica. Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate stabilit.

Deasemenea se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau substituite.

Agentii economici au urmatoarele obligatii :

• Sa comercializeze numai produsele si serviciile testate si certificate conform normelor legale si care respecta conditiile calitative prevazute in contracte, astfel incat acestea sa nu afecteze viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;

• sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piata sau de la beneficiari produsele la care organismele abilitate de lege sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracterisicilor calitative prescrise sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor

• sa anunte, imediat, existenta pe piata a oricarui produs de care au cunostinta ca a afectat viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor

• sa asigure conditii igienico-sanitare in productie, pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor sanitare in vigoare.

Drepturile consumatorilor, la incheierea contractului sunt :

• dreptul la libertatea de a lua decizii, la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze care pot favoriza folosirea unot tehnici abuzive in vinzare, de natura a influenta optiunea acestora

• dreptul de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor

• dreptul de a fi scutiti de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate;

• dreptul de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale

• dreptul de a li se asigura service-ul necesar si piesele de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti

• dreptul de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, in prealabil majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului.

Un alt drept al consumatorilor este acela de a pretinde agentilor economici remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate.

Remedierea deficientelor aparute in cadrul termenelor de garantie la produsele de larg consum, inclusiv a celor de folosinta indelungata, si care nu sunt imputabile consumatorilor, se face intr-un termen maxim, stabilit de catre organul administratiei publice abilitat sa indeplineasca politica de protectie a consumatorului iar pentru celelelte produse, termenul va fi cel stabilit prin contract.

In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

Agentii economici raspund pentru orice deficienta privind calitatea produselor sau serviciilor, aparuta in cadrul termenului de garantie sau valabilita te a acestora, si care nu este imputabila consumatorului, precum si pentru eventualele vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare, care nu permit folosirea de catre consumator a produsului sau serviciului potrivit scopului pentru care acesta a fost realizat si achizitionat sau care pot afecta viata, sanatate sau securitatea consumatorilor.

Sunt considerate infractiuni, urmatoarele fapte:

• comercializarea produselor care au standarde romane obligatorii referitoa re la protectia vietii, sanatatii, sau securitatii consumatorilor, fara ca a cestea sa fie certificate conform actelor normative in vigoare

• omiterea anuntarii de catre agentii economici, confotm art. 7 lit. c) din prezenta ordonanta, a autoritatilor publice competente

• comercializarea produselor sau prestarea serviciilor fara elementele de identificare sau cu caracteristici calitative neconforme celor prescrise

• prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale paramertilor ce caracterizeaza produsele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate

• pastrarea, depozitarea sau transportul produselor destinate comercializa rii in conditii care nu asigura mentinerea caracteristicilor calitative ale acestra daca, in acest fel, acestea ar periclita viata, sanatatea sau secutitatea consumatorilor

• comercializarea produselor la care s-au constatat abateri de la caracteristicile tehnico-calitative prescrise

• folosirea practicilor abuzive la vinzarea produselor si prestarea servici ilor,

• refuzul inlocuirii produselor sau restituirii contravalorii acestora sau a serviciilor necorespunzatoare, in cazurile prevazute de prezenta ordonanta

Preview document

Schimb Valutar - Pagina 1
Schimb Valutar - Pagina 2
Schimb Valutar - Pagina 3
Schimb Valutar - Pagina 4
Schimb Valutar - Pagina 5
Schimb Valutar - Pagina 6
Schimb Valutar - Pagina 7
Schimb Valutar - Pagina 8
Schimb Valutar - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Schimb Valutar.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aplicație informatică pentru casele de schimb

INTRODUCERE Aceasta lucrare de licenta se refera la gestiunea miscarilor de valute ce au loc la o casa de schimb valutar, unde dupa cum se stie au...

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Aplicație informatică pentru gestiunea schimburilor valutare în cadrul unei case de schimb valutar

INTRODUCERE Dupa cum se stie activitatea unei case deschimb valutar cuprinde trei aspecte mai importante si anume: gestiunea schimbului de valute,...

Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea "Managementul decontărilor cu valută şi al transferurilor băneşti internaţionale " prezintă aspecte teoretice şi practice...

Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA

INTRODUCERE Operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, o dată cu apariţia banilor şi dezvoltarea vieţii sociale...

Evoluții și tendințe ale pieței valutare în România

CAPITOLUL 1: SFERA PIEȚELOR VALUTARE ȘI OPERAȚIILE DE PE PIEȚELE VALUTARE 1.1. Conceptul de piață valutară și participanții la tranzacții Piețele...

Controlul Gestionării Riscurilor în Sistemul Bancar

Controlul gestionarii riscurilor în sistemul bancar Activitatea bancara în tara noastra se desfasoara prin Banca Nationala a României si prin...

Relația Bancă centrală-bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață

1.Sistemul bancar român în economia de piaţă Pentru a analiza şi a vedea ce tipuri de relaţii există între banca centrală şi băncile comerciale...

Ai nevoie de altceva?