Sistemul Fiscal

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6093
Mărime: 32.44KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Nistor
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stela Crijanovschi

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Caracteristica generală a sistemului fiscal.
 3. 1) Concept şi noţiune de sistem fiscal. 3
 4. 2) Componentele sistemului fiscal al Republicii Moldova sistemul de impozite şi taxe aparatul fiscal legislaţia fiscală. 4
 5. Capitolul II. Sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat.
 6. 3) Impozitele. 12
 7. 4) Taxa pe valoarea adaugata. 15
 8. 5) Accizele. 18
 9. 6) Taxa vamala. 19
 10. Capitolul III Particularităţile sistemelor fiscale a statelor străine.
 11. 7) Sistemul fiscal al României. 20
 12. 8) Sistemul fiscal in Franta. 23
 13. 9) Tendinţe generale privind fiscalitatea în Germania. 25
 14. Concluzii.

Extras din referat

Introducere

Sistemul fiscal este un atribut obligator al unui stat suveran, care urmăreşte funcţii fiscale şi sociale şi creşterea economică. Mai mult de cît atît, sistemul fiscal este parte componentă a economiei de piaţă, şi, în acelaşi timp, un catalizator al tranziţiei. Sistemul fiscal constituie principala sursă, atît pentru Guvern, cît şi pentru autorităţile locale, de finanţare a serviciilor publice.

Actualmente, în Republica Moldova decurge etapa de formare a mecanismului de reglare fiscală cu ajutorul reformării sistemului fiscal, ceea ce se menţionează prin unificarea tuturor prevederilor referitoare la impozitele şi taxele prevăzute în Codul fiscal, precum şi totalitatea măsurilor ce asigura achitarea lor.

Sistemul fiscal joacă un rol important în asigurarea echilibrului macroeconomic şi a unor condiţii favorabile relansării activităţii economice pe mai multe baze, precum şi evitarea unor distorsiuni în sfera socială, generatoare de intensitate politică.

Capitolul I. Caracteristica generală a sistemului fiscal.

1. Concept şi noţiune de sistem fiscal

Sistemul fiscal constituie unul din cele mai importante elemente ale relaţiilor economice de piaţă, de eficacitatea lui depinde, în mare măsură, succesul reformelor economice ulterioare. Din acest motiv trebuie tratate cu multă cumpătare recomandările înaintate vizavi de schimbarea sistemului fiscal existent, calculînd nu doar efectul de moment, ci şi impactul reformei asupra tuturor sferelor economice şi financiare.

Un sistem fiscal poate fi definit ca totalitatea impozitelor instituite într-un stat care-i procură acestuia o bună parte din veniturile bugetare.

O altă definiţie al sistemului fiscal este elaborată de L.Mehl şi P. Beltrame, considerînd sistemul fiscal ca totalitatea impozitelor în care componentele sunt în legătură dinamică între ele ca şi sistemul economic şi aparatul socio-politic.

Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei societăţi organizate pe un anumit teritoriu, care dispune de o independenţă satisfăcătoare pentru a-şi asigura, prin intermediul organelor reprezentative, „proiectarea” şi „dotarea” cu o serie de reguli juridice, şi în special, fiscale.

Apariţia şi evoluţia sistemelor fiscale sunt legate în mod inseparabil de procesul de satisfacere a nevoilor umane şi de existenţa organizării sociale a umanităţii.

Fiecare stat, din antichitate şi până astăzi, şi-a format propriul său sistem fiscal, mai mult sau mai puţin perfecţionat.

Sistemele fiscale contemporane constituie un produs al istoriei civilizaţiei umane, evoluţia acestora oglindind evoluţia structurilor social-economice, a curentelor ideologice şi politice, a cercetării ştiinţifice din ultimele câteva secole.

2. Componentele sistemului fiscal al Republicii Moldova

Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar al RM şi include următoarele elemente:

- sistemul de impozite şi taxe ;

- legislaţia fiscală

- aparatul fiscal.

Toate aceste verigi sunt strâns legate între ele, deoarece în baza legislaţiei fiscale activează aparatul fiscal, având ca scop utilizarea impozitelor ca surse de venit ale statului. Eficienţa sistemului fiscal depinde de situaţia reală a fiecărui element al lui. În sistemul de impozite trebuie să se respecte unele principii, cum sunt:

- echitatea;

- simpleţea procedeelor şi metodelor de determinare a tuturor elementelor de impunere;

- claritatea obligaţiilor şi drepturilor contribuabililor.

Sistemul de impunere trebuie să asigure stabilitatea impozitelor şi a taxelor, să propună un nivel optimal al fiscalităţii, care nu ar stopa activitatea economică şi nu ar agrava situaţia materială a populaţiei. Legislaţia fiscală este chemată să stabilească normele juridice de instituire a impozitelor şi sancţiunilor pentru nerespectarea disciplinei fiscale. Aparatul fiscal trebuie sa dirijeze activitatea de instruire a contribuabililor în materie de impozit, să coordoneze aşezarea şi perceperea corectă a impozitelor.

Conform Codului Fiscal sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, prevăzute de prezentul cod, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.

Sistemul de impozite şi taxe al RM.

Sistemul de impunere reprezintă totalitatea impozitelor, taxelor şi altor plăţi, concepute în conformitate cu legislaţia fiscala în vigoare. Impozitele şi taxele, percepute în conformitate cu Codul Fiscal şi cu alte acte ale legislaţiei fiscale, reprezintă una din sursele veniturilor bugetului public naţional.

Preview document

Sistemul Fiscal - Pagina 1
Sistemul Fiscal - Pagina 2
Sistemul Fiscal - Pagina 3
Sistemul Fiscal - Pagina 4
Sistemul Fiscal - Pagina 5
Sistemul Fiscal - Pagina 6
Sistemul Fiscal - Pagina 7
Sistemul Fiscal - Pagina 8
Sistemul Fiscal - Pagina 9
Sistemul Fiscal - Pagina 10
Sistemul Fiscal - Pagina 11
Sistemul Fiscal - Pagina 12
Sistemul Fiscal - Pagina 13
Sistemul Fiscal - Pagina 14
Sistemul Fiscal - Pagina 15
Sistemul Fiscal - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Evoluția Sistemului Fiscal în România

Introducere Reforma economică legată de tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune şi reconstituirea din temelii a...

Evoluția și Efectele Fiscalității în România

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea „Evoluţia şi efectele fiscalităţii în România” instituţia analizată fiind Consiliul Judeţean...

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

Sistemul fiscal și politica fiscală

INTRODUCERE În orice orânduire sociala, sistemul veniturilor publice este determinat de forma de proprietate asupra mijloacelor de productie si de...

Sistemul fiscal românesc

CAP 1.Notiuni introductive privind sistemul fiscal 1.1.Aspecte teoretice privind conceptul de fiscal Conceptul de Finante Publice este...

Ai nevoie de altceva?