TVA - în contextul aderării României la UE

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4603
Mărime: 56.94KB (arhivat)
Publicat de: Toma-Romeo Miron
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: NEGREA ALEXANDRU

Extras din referat

MODIFICARI IMPUSE DE ARMONIZAREA LEGISLATIEI IN MATERIE DE TVA

Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si colectat conform Titlului VI din Codul Fiscal al Romaniei (Lg. 571/2003).

Incepand cu ianuarie 2007 ,Codul fiscal este modificat cu Legea 343/2006,in vederea armonizarii cu legislatia Uniunii Europene.Aceasta armonizare este legata de Directiva a VI a a UE,care prevede regimul general si regimul tranzitoriu aplicabil schimburilor dintre tarile membre ale UE si de Directiva a VIII a si a XIII a referitoare la rambursarea Tva pentru persoane nestabilite in Romania ,asigurand neutralitatea TVA in relatiile dintre statele membre,inclusiv in relatia cu tarile terte.

Necesitatea armonizarii legislative rezulta din faptul ca aplicarea principiilor directivelor europene asigura ;

- respectarea principiului neutralitatii TVA ;

- evitarea distorsiunilor de concurenta intre operatorii economici ;

-respectarea principiului impozitarii in tara de destinatie a TVA ;

- evitarea neimpozitarii sau dublei impozitari a serviciilor in doua state membre diferite ,prin implementarea regulilor de aplicare teritoriala .

Suprimarea formalitatilor vamale la trecerea frontierei in relatiile economice dintre persoanele impozabile rezidente in State Membre diferite, a creat premisele aplicarii sistemului TVA intracomunitar.

Importanta europeana a TVA :

- TVA este o taxa nationala,dar este si baza de calcul pentru contributia Romaniei la bugetul UE ;

- Reglementarile nationale privind TVA trebuie sa faca posibila aplicarea Directivelor pe tot teritoriul Comunitatii ;

- TVA se datoreaza numai pentru operatiunile care au loc sau sunt considerate a avea loc in Romania.

Modificarile aparute in urma aderarii Romaniei la UE , se refera si la unii termeni si expresii cum ar fi:

1. achizitie reprezinta bunurile si serviciile obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de o persoana impozabila, prin urmatoarele operatiuni: livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de alta persoana catre aceasta persoana impozabila, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri;

2. Se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

3. active corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat în productia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decât limita prevazuta prin hotarâre a Guvernului

4. activitatile economice cuprind activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. Atunci când o persoana desfasoara mai multe activitati economice, prin activitate economica se întelege toate activitatile economice desfasurate de aceasta;

5. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile, stabilita conform cap. VII,Titlul VI ,C.F.

6. bunuri reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile;

7. produse accizabile reprezinta urmatoarele bunuri supuse accizelor, conform legislatiei în vigoare:

a) uleiuri minerale;

b) alcool si bauturi alcoolice;

c) tutun prelucrat.

Preview document

TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 1
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 2
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 3
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 4
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 5
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 6
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 7
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 8
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 9
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 10
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 11
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 12
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 13
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 14
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 15
TVA - în contextul aderării României la UE - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • TVA - In Contextul Aderarii Romaniei la UE.doc

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Strategii de marketing proiect imobiliar Tomis Plus

CAPITOLUL I: PREZENTARE GENERALA 1. Prezentarea companiei – Tomis Plus Compania a fost finantata in anul 2003 cu activitati in sectorul comercial...

Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA

Capitolul 1 Conceptul teoretic. Rolul şi importanţa taxei pe valoarea adăugată în cadrul economiei de piaţă 1.1. Trăsăturile taxei pe valoarea...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Politică fiscală

Obiectivele politicii fiscale promovate in Romania Politica fiscala promovata în Romania are în vedere cresterea rolului stabilizator al...

Integrarea europeană

Capitolul 1 Politica economico-financiară românească în contextul integrării europene 1.1 Conceptul, funcţiile şi obiectivele politicii economice...

Impactul TVA asupra activității economice

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND T.V.A. 1.1. SCURT ISTORIC AL TVA Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul...

Ai nevoie de altceva?