Consumul de resurse energetice Republica Moldova 1990-2008

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 684
Mărime: 593.32KB (arhivat)
Publicat de: Romulus Ionescu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Arion
Lucrarea si Prezentarea a fos facuta la Conferinta UTM 2010

Extras din referat

Abstract: În acestă lucrare am analizat consumul de resurese energetice a Republicii Moldova în perioada anilor 1990 – 2008. Unde am fost analizată evolutia fiecarei resursă energetică în parte. Am prezentat valori statistice1 exprimate în ktep din care permit prognozarea evolutie cererii de resurse pe viitor.

Cuvinte cheie: resurse energetice, evoluţia consumului, kilotone echivalent petrol, rata de crestere

Introducere

Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societăţii. Energia este forţa motrice în avansarea ţării şi a dezvoltării ei, economice pe termen lung. În atingerea unei dezvoltări economice continue şi durabile este necesar ca sursele de energie să fie adecvate şi sigure.

1. Evolutia consumului de resurse energetic.

Dezvoltarea economică durabilă şi functionarea adecvata a mecanismelor de piaţă impun elaborarea de strategii şi politici energetice care să abordeze unitar conceptele de creştere economică, siguranţă alimentării cu energie şi protecţia mediului şi să stabilească obiectivele şi măsurile prioritare pe diferite orizonturi de timp. Fundamentarea acestor strategii şi urmărirea implementării lor se poate realiza numai pe baza unor statistici coerente care permit prognozarea evoluţiilor cererii de energie şi alocării resurselor energetice.

Pe parcursul anilor 1990-2008 în Republica Moldova au avut loc schimbări esenţiale în volumul şi structura consumului de resurse energetice. Consumul resurselor energetice a atins valoarea maximă de 10 mii ktep în anul 1990, iar către anul 2001 s-a micşorat până la 1,7 mii ktep. Începând cu anul 2001, s-a observat o creştere treptată a consumului, care în a. 2008 a constituit cca. 2,3 mii ktep.

2. Evoluţia principalelor resurse enegetice a Republicii Moldova.

a. Principalul domeniu de consum a resurselor energetice este producţia energiei termice şi electrice.

b. În transporturi se consumă resurse energetice mai mult pentru producerea energiei mecanice

c. Structura consumului principalelor resurse energetice:

- Gaze naturale

o Ramurile principale cu cel mai mare consum de gaze naturale au fost şi rămân populaţia energetica, industria şi agricultura.

o Acestă evoluţie a consumului de gaze natural (vezi mai jos) a fost menţinută deoarece:

• Prezintă un combustibil cu randamente ridicate a instalaţiilor de conversie şi cheltueli de exploatare mici

• Tariful gazelor pe perioada de timp 2001 – 2008 a fost menţinut prin forţe politice.

- Energia electrică

o Majoritate consumului de energie electrică din ţără îi aparţine populaţie şi comerţului de circa 65 % în 2008 (150 ktep).

o Pierderile totale de energie electrică au constituit în 2008, 54,17 ktep sau 15,52 % din energia electrică intrată în sistem.

Preview document

Consumul de resurse energetice Republica Moldova 1990-2008 - Pagina 1
Consumul de resurse energetice Republica Moldova 1990-2008 - Pagina 2
Consumul de resurse energetice Republica Moldova 1990-2008 - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Consumul de Resurse Energetice Republica Moldova 1990-2008.doc
  • Consumul de Resurse Energetice Republica Moldova 1990-2008.ppt

Te-ar putea interesa și

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei...

Energie regenerabilă din deșeuri agricole

1.DATE GENERALE Energia este esentiala in a ajuta Europa sa-si atinga obiectivele de crestere, crearea de noi locuri de munca si sustenabilitate....

Ai nevoie de altceva?