Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3382
Mărime: 30.59KB (arhivat)
Publicat de: Caius Aldea
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. 1. Politica energetică la nivel European 3
  2. 2. Legislatia europeana privind eficienta energetica 4
  3. 3. Implementarea sistemelor de smart metering conform Directivei europene privind eficienta energetica 8
  4. 4. Implementarea sistemelor de smart metering in Romania 9
  5. 5. Bibliografie 12

Extras din referat

Politica energectica a Uniunii Europene - Implementare sistemelor de smart metering (contoare inteligente)

1. Politica energetică la nivel european

Provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi creșterea dependenței de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat al prețurilor la energie și volatilitatea acestora, creșterea cererii de energie la nivel global, riscurile de securitate care afectează țările producătoare și pe cele de tranzit, amenințările din ce în ce mai mari provocate de schimbările climatice, progresul lent în ceea ce privește eficiența energetică, provocările care decurg din ponderea tot mai mare a energiei regenerabile, precum și nevoia de o mai mare transparență, de o mai bună integrare și interconectare pe piețele de energie. Politica energetică europeană are în centrul său un ansamblu de măsuri variate, care au menirea de a realiza o piață energetică integrată și de a asigura securitatea aprovizionării cu energie și durabilitatea sectorului energetic.

In conformitate cu Tratatul de la Lisabona, politica energetică a UE are ca obiective principale:

- asigurarea funcționării pieței energiei;

- asigurarea siguranței aprovizionării cu energie în Uniune;

- promovarea eficienței energetice și a economiilor de energie, precum și dezvoltarea unor surse de energie noi și regenerabile; și

- promovarea interconectării rețelelor energetice.

Actuala agendă politică este determinată de politica integrată și cuprinzătoare privind clima și energia, adoptată de către Consiliul European în martie 2007, al cărei obiectiv este de a realiza, până în 2020, următoarele:

- reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990;

- creșterea cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în consumul de energie;

- îmbunătățirea eficienței energetice cu 20%.

Unele aspecte ale politicii energetice fac obiectul unei competențe partajate, indicând astfel un progres către o politică energetică comună. Cu toate acestea, fiecare stat membru își menține dreptul de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, de a alege între diferitele surse de energie și de a stabili structura generală a aprovizionării sale cu energie.

2. Legislatia europeana privind eficienta energetica

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului UE privind eficienta energetica

În 2007, liderii UE au stabilit obiectivul de a reduce consumul de energie anual al Uniunii cu 20% până în 2020. Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca fiind un mijloc de a ajunge la aprovizionarea durabilă cu energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea securității aprovizionării și reducerea costurilor la import, ci și ca mijloc de promovare a competitivității economiilor europene. Consiliul European din 20 și 21 martie 2014 a subliniat eficacitatea pe care eficiența energetică o are în reducerea costurilor energiei și a dependenței energetice. UE a stabilit standarde minime în materie de eficiență energetică și norme de etichetare și de proiectare ecologică pentru produse, servicii și infrastructură. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea eficienței în toate etapele lanțului energetic, de la furnizarea de energie până la utilizarea energiei de către consumatori.

In 2012, Parlamentul a jucat un rol-cheie în negocierea Directivei privind eficiența energetică (COD/2011/0172) și s-a asigurat că cerințele pentru strategiile de renovare ale clădirilor naționale și auditul energetic obligatoriu pentru marile companii sunt menținute în compromisul final convenit cu Consiliul. De asemenea, a reușit să mențină un amendament prin care se solicită norme referitoare la mecanismele de răspuns la cerere, care să permită consumatorilor de energie să-și adapteze consumul lor de energie la condițiile de aprovizionare și, astfel, să-și reducă facturile de energie.

In data de 25 Octombrie 2012 a fost adoptata la Strasbourg Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului UE privind eficienta energetica.

Directiva a fost publicata in Jurnalul European al Uniunii Europene L 314/14.11.2012 si a intrat in vigoare in data de 4 decembrie 2012. Statele membre, inclusiv Romania, au fost obligate sa puna in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma directivei pana la 5 iunie 2014.

Bibliografie

1. Strategia Energetica a Uniunii Europene;

2. Politica Energetica a Uniunii Europene;

3. Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului UE privind eficienta energetica;

4. Recomandarea Comisiei Europene din 9 martie 2012 privind pregătirile pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă (2012/148/UE)

5. Raport AT Kearney privind Contorizarea inteligentă în România;

6. Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

7. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica;

8. Ord 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificarile ulterioare;

9. www.anre.ro

10. www.energie.gov.ro

11. http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

12. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

Preview document

Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 1
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 2
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 3
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 4
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 5
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 6
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 7
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 8
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 9
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 10
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 11
Politica energectică a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Politica energectica a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de masurare inteligenta.docx

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune

INTRODUCERE Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Selectarea și Dimensionarea Transformatoarelor

La transformatoarele de putere, principala consecinta a curentilor armonici este cresterea pierderilor, în principal în înfasurari, datorita...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Ai nevoie de altceva?