Studiu de caz - consilierea unui elev

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1712
Mărime: 21.32KB (arhivat)
Publicat de: Denis Ursu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ambrosie Delia

Extras din referat

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Activitatea de consiliere și orientare are ca scop facilitarea dezvoltării subiectului (elev/grup/clasă). Acest proces are la bază o serie de metode de intervenție psihopedagogică. Fie că activitatea este desfășurată individual (pentru a fi deplin eficientă) sau în grup/clasă, aceste metode nu sunt separate ci par îmbnate în realizarea scopului propus și eventual a temei formulate.

Activitatea de consiliere și orientare solicită din partea profesorului de consiliere, aptitudini și deprinderi de observare. Aceste deprinderi oferă sprijin în cunoașterea elevului, în înțelegerea comportamentului acestuia constituind totodată o bază a alegerii modalităților de intervenție.

Capacitatea de observare se manifestă prin abilitatea de a vedea:

- Comportamentul nonverbal, ce reprezintă aproximativ 85% din comunicarea elevului și este reprezentat printro diversiune de semne legate de postura, mișcarea, gesturi, mimică.

- Comportamentul verbal reprezentat prin cuvinte-cheie, construcții-cheie folosite de elev în discursul său, sublinieri verbale prin ton (cu accent pe propria persoană), particularități ale modului de gândire (optimist,pesimist,realist), stil verbal de a percepe lumea („simt că se întâmplă ceva"), ce oferă posibilitatea de recreare în profunzime a situației;

- Discrepanțe și contradicții în expunerea elevului: între comportamentele nonverbale (privire atentă, gesturi de nerăbdare a mâinilor), între afirmații ("Îmi iubesc fratele, dar nu-l suport"), între afirmații și comportamentul nonverbal ("Mă simt liniștit"-bătăi ritmice din picior).

Alături de capacitatea de observare a subiectului, profesorul de consiliere trebuie să dobândească și abilitatea de ascultare activă, care contribuie la încurajarea elevului/grupului în direcția comunicării.

Problemele cu care se confruntă elevii sunt de o mare diversitate, la fel de mare fiind numărul de cauze care le generează. Gruparea lor în funcție de anumite criterii poate contribui la realizarea unei tipologii. Aceasta se poate obține și în funcție de cauzele care le determină:

- Percepții greșite: în legătură cu propria persoană sau cu alții. Aceasta se manifestă prin crearea unor imagini deformate cu privire la propria persoană, cu privire la alte persoane sau anumite situații.

- Predicții nerealiste:Acestea generează teama de a-și asuma responsabilități sau tendința de a-și asuma prea multe responsabilități. Totodată, individul nu poate aprecia corect efectele acțiunilor sale ceea ce duce la diminuarea gradului de responsabilitatea, la manifestări comportamentale inadecvate.

- Opțiuni în disconcordanță cu posibilitățile care se concretizează în alegeri ce sunt fie sub, fie peste posibilități. Acest fapt determină apariția stării de instatisfacție, a inadaptării școlare, a eșecului

- Autoaprecierea constă în permanentizarea discursului de genul" Nu sunt bun de nimic"

- Preferința pentru evocarea eșecurilor. Individul face mereu referiri la eșecurile din trecutul său în ciuda faptului că a înregistrat și succese. Efectul îl reprezintă instalarea unei stări de deprimare, de neîncredere în sine, de teamă în fața oricărui obstacol, de demobilizare.

Profesorul consilier va putea să-și stabilească strategiile adecvate, pentru a ajunge la o situație dorită (exemplu:formarea la elevi a abilității decizionale), pornind de la o situație inițială(absența abilității decizionale), dacă va cunoaște cât mai bine cauzele ce pot genera anumite probleme și dacă va formula clar obiectivele propuse.

Bibliografie

- Iucu, B. Romiță, Managementul clasei de elevi - aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională, Editura Polirom, Iași, 2006

- Butnaru,D.,Consiliere și orientare școlară, Editura Spiru Haret,Iași

Preview document

Studiu de caz - consilierea unui elev - Pagina 1
Studiu de caz - consilierea unui elev - Pagina 2
Studiu de caz - consilierea unui elev - Pagina 3
Studiu de caz - consilierea unui elev - Pagina 4
Studiu de caz - consilierea unui elev - Pagina 5
Studiu de caz - consilierea unui elev - Pagina 6
Studiu de caz - consilierea unui elev - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz - consilierea unui elev.doc

Alții au mai descărcat și

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Iorgu Iordan - Stilistica limbii române

Iorgu Iordan a fost un erudit, un deschizător de drumuri în ceea ce privește cercetarea numeroaselor domenii lingvistice. Maniera sa savantă...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Te-ar putea interesa și

Integrarea socio-profesională a Tinerilor ce Părăsesc Centrele de Plasament

“Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne” Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm! VICTOR HUGO Acest...

Avortul

INRODUCERE Am ales studierea problematicii avortului pentru că este o temă de mare actualitate, care – zic eu – ne priveşte pe toţi. Căci nu putem...

Modalități de Prevenire și Combatere a Eșecului Școlar

Introducere Eșecul școlar definește acele situații didactice/educative care consemnează imposibilitatea momentană a elevului de realizare a...

Managementul Carierei

ARGUMENT Un management raţional al resurselor umane îşi asumă o dimensiune morală şi presupune, totdeauna, punerea în practică şi respectarea...

Prevenirea și diminuarea violenței în școală - ciclul primar și gimnazial

Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au existat şi...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Violența și agresivitatea în spațiul școlar

INTRODUCERE Tema aleasa pentru acesta lucrare sa născut din ideea că nicio violenţă asupra copiilor nu este justificată; si ca toate violenţele...

Ai nevoie de altceva?