Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 4793
Mărime: 151.40KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Ionel Nicola
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1.Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale 3
 2. 2.Analiza comparativă a nivelului și structurii generale a resurselor financiare publice în România și în Marea Britanie în perioada 2011-2015 4
 3. 2.1.Analiza nivelului resurselor financiare publice 4
 4. 2.2.Analiza structurii generale a resurselor financiare publice pe principalele componente 6
 5. 3. Analiza comparativă a structurii sistemului de impozite și taxe în România și Marea Britanie în perioada 2011-2015 16
 6. 3.1.Analiza nivelului și structurii impozitelor directe 16
 7. 3.2. Analiza nivelului și structurii impozitelor indirecte 20
 8. 4. Concluzii 24
 9. Lista tabelelor și figurilor 25
 10. Bibliografie 26

Extras din referat

1.Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale

Resursele financiare publice reprezintă totalitatea mijloacelor bănești care se administreză de către autoritățile publice în scopul îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor ce revin acestora, asigurând funcționarea structurilor organizatorice corespunzătoare(instituții publice centrale și locale, întreprinderi de stat etc.).

Conform clasificației oficiale, acestea se împart în:

I.Venituri curente:

a) Venituri fiscale:

Impozit pe venit, profit și alte câștiguri din capital:

- Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

- Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice

- Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

Impozit pe salarii

Impozite și taxe pe proprietate

Impozite și taxe pe bunuri și servicii(TVA, alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii, accize)

Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale

Alte impozite și taxe fiscale

b)Contribuții de asigurări

c)Venituri nefiscale

Venituri din proprietate( venituri din proprietate și venturi din dobânzi )

Vânzări de bunuri și servicii

II. Venituri din capital

III.Operațiuni financiare

IV.Subvenții

2.Analiza comparativă a nivelului și structurii generale a resurselor financiare publice în România și în Marea Britanie în perioada 2011-2015

2.1.Analiza nivelului resurselor financiare publice

Tabel nr.1: Nivelul resurselor financiare publice în mărime absolută și ca pondere în PIB

Țara Indicatori Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

România Mărime absolută(euro) 44950,4 44816,8 47949,6 50547,1 56061,9

Mărime relativă(%) 33,9% 33,6% 33,2% 33,6% 35%

Mărime pe cap de locuitor(euro) 2225 2230 2395 2534 2821

Marea Britanie Mărime absolută(euro) 729459,2 786201,2 800166,1 860030,8 992165

Mărime relativă(%) 38,7% 37,8% 38,8% 37,7% 38,1%

Mărime pe cap de locuitor(euro) 11574 1238 1252 1336 1529

Sursa datelor: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Grafic nr.1: Ponderea în PIB a resurselor financiare publice în România și Marea Britanie, în perioada 2011-2015

Sursa datelor: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Interpretarea nivelului și dinamicii resurselor publice totale

În tabelul nr.1 privind nivelul resurselor publice se poate observa că în România a avut loc o scădere a acestora atât în mărime absolută cât și ca pondere în PIB în perioada 2011-2013, de la 44950,4 euro, cu o pondere în PIB de 33,9%, înregistrată anul 2011, la 47949,6 euro, cu o pondere în PIB de 33,2%, în anul 2013. Această scădere este urmată apoi de o creștere în următorii doi ani consecutivi, înregistrându-se pentru anul 2015 valoarea de 56061,9 euro, cu o pondere în PIB de 35%.

Spre deosebire, în Marea Britanie sunt înregistrate modificări absolute mai mari datorită faptului că Marea Britanie este mult mai dezvoltată din punct de vedere economic, fiind unul dintre cele mai mari centre comerciale și financiare ale lumii, dar și datorită influențelor exercitate de către o multitudine de factori. Astfel, factorul demografic este unul important în ceea ce privește creșterea resurselor financiare în Marea Britanie, exercitat atât prin tendința generală de creștere a populației, dar mai ales prin imigrarea din diferite țări. Astfel, Marea Britanie înregistrează un trend ascendent al nivelului resurselor financiare publice în mărime absolută pe parcursul anilor 2011-2015, cel mai înalt nivel fiind atins în anul 2015, când se înregistrează de asemenea și cea mai mare creștere față de anul precedent, cu valoarea de 992165 euro, comparativ cu anul 2011, când valoarea resurselor atingea pragul de 729459,2 euro. În ceea ce privește ponderea în PIB a nivelului resurselor financiare publice, pe parcursul anilor 2011-2015 s-au înregistrat valori care fluctuează între 37,7%, cel mai mic procent înregistrat în anul 2014 și cel mai mare procent de 38,8% înregistrat în anul 2013.

Diferențele înregistrate între cele două țări, precum și variațiile nivelului de resurse financiare publice, creșterile sau scăderile înregistrate sunt date de factori precum: numărul populației, în România acesta fiind în scădere pe parcursul acestor ani, iar în Marea Britanie în creștere, de nivelul de producție, care este mult mai ridicat în Marea Britanie, spre deosebire de România, dar și creșterea cheltuielilor publice care conduce la o nevoie mai mare de resurse.

Bibliografie

-suportul de curs

-http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

-http://www.monitoruloficial.ro/article--Publica%C8%9Biile_oficiale--102.html

-

Preview document

Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 1
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 2
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 3
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 4
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 5
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 6
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 7
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 8
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 9
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 10
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 11
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 12
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 13
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 14
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 15
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 16
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 17
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 18
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 19
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 20
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 21
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 22
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 23
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 24
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 25
Analiza comparativă a nivelului și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Marea Britanie - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Analiza comparativa a nivelului si structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Marea Britanie.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza sistemului bugetar al Marii Britanii

1. Delimitări conceptuale Marea Britanie sau Regatul Unit este divizat în patru entități — Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord....

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Suedia

1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Prezentarea succintă a conceptului de cheltuială publică și a structurii cheltuielilor publice conform...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Performanța bugetară în Suedia, Statele Unite ale Americii, Danemarca și Marea Britanie

Scurt rezumat Proiectul de faţă prezintă aspecte referitoare la performanţa bugetară în patru state membre OECD – Suedia, Statele Unite ale...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamică cheltuielilor publice (bugetare) în România și Luxemburg

1. Structura resurselor financiare publice (conform clasificatiei oficiale) Prin resurse financiare publice se înţelege, în principiu ,...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Analiza financiară a unei întreprinderi în baza raportului financiar

Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii, a factorilor şi...

Te-ar putea interesa și

Structura Resurselor Financiare Publice și Factorii de Influență Asupra Formării Lor

I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE I. 1 Conţinutul resurselor financiare publice şi alocarea acestora Tendinţa continuă...

Structura resurselor financiare publice și factori de influență asupra formării lor

1.Caracterizare generală a sistemului resurselor financiare publice Resursele financiare în general reprezintă mijloace băneşti necesare pentru...

Folosirea pârghiei cheltuielilor publice pentru influențarea activităților economice

Capitolul I Cheltuielile publice-componentă fundamentală a finanţelor publice I.1 Concepte privind cheltuielile publice Conceptul de cheltuială...

Disparități regionale în dezvoltarea economică a României

CAPITOLUL 1 - POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA IN ROMANIA In Romania, politica de dezvoltare regionala a inceput sa se contureze odata cu...

Managementul Finanțelor Publice

0. Introducere Managementul finanţelor publice reprezintă o parte deosebit de importantă a gestiunii dezvoltării urbane. Obiectivul acestui...

Cheltuieli Publice

INTRODUCERE Rezolvarea problemelor complexe cu care se confrunta societatea contemporana, in general cele care privesc productia si activitatile...

Finanțe Publice

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE FINANŢE 1.1. Relaţiile financiare Odată cu intensificarea relaţiilor de schimb şi diversificarea factorilor de...

Ai nevoie de altceva?