Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar

Referat
5.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3505
Mărime: 45.65KB (arhivat)
Publicat de: Marcu Szabo
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilan

Cuprins

  1. 1.Particularitatile si evolutia bugetului comunitar 2
  2. 2.Principiile, regulile si procedurile bugetare 3
  3. 3.Structura bugetului Uniunii Europene 5
  4. 4.Principalele etape ale procesului bugetar 8
  5. 5.Contributia României la bugetul comunitar 10
  6. 5.Bibliografie 12

Extras din referat

1.Particularitatile si evolutia bugetului comunitar

Instituit prin Tratatul de la Roma (Tratatul ComunitÎtii Economice Europene  CEE, 1957), care afirma cu claritate principiul solidaritÎtii financiare, bugetul comunitar avea la origine o dimensiune redusÎ, principalele sale cheltuieli fiind destinate politicii agricole comune (PAC). Finantarea acestui buget se fÎcea, la începuturile constructiei europene, din douÎ resurse proprii : prelevÎrile (taxele) la importurilor de produse agricole din spatiul extra-comunitar si drepturile vamale (taxe) la importurile de produse manufacturate din afara ComunitÎtii Europene, iar sumele obtinute erau suficiente pentru acoperirea necesitÎtilor de finantare comuna.

Pentru a suplini insuficienta resurselor proprii traditionale (taxele vamale si prelevÎrile la importurile agricole), la sfârsitul anilor 70 au fost create alte douÎ surse de finantare europeanÎ : prelevÎri din TVA si contributii din PIB-ul national al fiecÎrui stat membru (produsul intern brut). Contributia din PIB a crescut sensibil începând cu sfârsitul anilor 80 si reprezintÎ astÎzi aproape trei sferturi din reteta bugetului european.

Bugetul Uniunii Europene se deosebeste fundamental de bugetele nationale ale statelor comunitare deoarece, pe de o parte, institutiile publice (armata, politia, justitia, sanatatea si educatia) se afla în responsabilitatea statelor membre si sunt finantate din bugetele nationale, iar pe de alta parte, cheltuielile cu institutiile administratiei europene (Comisia, Parlamentul, Consiliul, Curtea de Justitie) sunt reduse.

În primii ani de functionare a comunitatilor europene s-a urmarit consolidarea sistemului financiar european actionându-se în trei directii principale:

a. Unificarea instrumentelor bugetare. Cele trei comunitati europene: CECO - 1951 si EURATOM-1957, dispuneau de bugete, proprii, iar dupa fuziunea lor în anul 1965 au mai ramas doar doua instrumente bugetare: bugetul general si bugetul operational CECO pâna în anul 2002, când Tratatul CECO a devenit neoperational, Comisia asigurând conditiile ca aceste fonduri sa aiba o existenta distincta. Aceasta înseamna ca încasarile ce provin din gestiunea patrimoniului CECO vor reprezenta încasari la bugetul general si vor fi utilizate pentru finantarea cercetarilor în domeniile carbunelui si otelului;

b. Cresterea autonomiei financiare. Pâna în anul 1970 bugetul comunitar a avut doua surse de venituri: prelevarile CECO si contributiile statelor membre. Din anul respectiv a fost instaurat regimul resurselor proprii, iar finantarea a avut în vedere, în principal, politicile comune precum FEOGA si FEDR;

c. Realizarea echilibrului institutional în exercitarea putem bugetare prin armonizarea atributiilor institutiilor comunitare. în prezent, puterea bugetara este împartita între Parlament si Consiliu. Parlamentul are putere de decizie în ceea ce priveste cheltuielile bugetare ne¬ obligatorii, poate respinge bugetul si accepta modul de executie al acestuia.

Reformele sistemului financiar si bugetar european au fost initiate de J.Delors si au constat în:

1. modalitatea de stabilire a Plafonului total al resurselor proprii, pentru toate categoriile, ca procent din PNB al UE si nu în functie de TVA, ca pâna atunci;

2. introducerea planificarii financiare anuale însotita de o dubla plafonare a cheltuielilor: plafonarea platilor din bugetul anual care nu poate depasi plafonul global exprimat ca procent din PNB-ul UE (care este de 1,27%) si plafonarea fiecarei cheltuieli la un nivel fixat pentru fiecare an.

Preview document

Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 1
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 2
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 3
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 4
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 5
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 6
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 7
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 8
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 9
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 10
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 11
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 12
Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Comunitar si Particularitatile Sale - Procesul Bugetar Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară a firmei SC Lefconsind SA

1. Prezentarea firmei SC LEFCONSIND SA SC LEFONSIND SA s-a infiintat in anul 1992, cu sediul in municipiul Onesti str. MARASESTI 27/17 fiind...

Deficitele bugetare în țările UE și orientarea politicilor bugetare

Introducere Indiferent de genul entităţii la nivelul căruia se intocmeşte şi se execută un buget, acesta se poate prezenta in trei ipostaze:...

Deficit Bugetar

1. Definirea conceptului de deficit bugetar In primul rand ca sa putem vorbi despre deficitul bugetar trebuie sa definim mai intai conceptul de...

Resurse financiare ale întreprinderilor publice

Statul este un agent economic complex care nu poate fi analizat decât prin metode şi tehnici mult mai aprofundate decât cele utilizate în cazul...

Datoria publică a României

Notiuni generale Datoria publica cuprinde totalitatea sumelor imprumutate de autoritatile publice centrale, de unitatile administrativ teritoriale...

Finanțarea cheltuielilor publice locale prin împrumuturi

Finantele publice locale sunt o parte componenta a finantelor publice alaturi de finantele publice ale administratiei centrale de stat, care...

Investiții directe și finanțarea lor

Analiza echilibrului financiar al intreprinderii Analiza lichiditate-exigibilitate, numita in practica tarilor occidentale analiza patrimoniala,...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Datoriei Publice în România

CAPITOLUL I DATORIA PUBLICĂ 1.1 Concept privind datoria publică şi formele de manifestare a acesteia Finanţarea cheltuielilor publice, trebuie...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar

1 Structura bugetului comunitar şi particularităţile sale 1.1 Noţiunea şi importanţa bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este acel act...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Semnul de întrebare pus asupra activității sistemului instituțional al Uniunii Europene și asupra gestionării acestui ansamblu de...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1.Istoricul şi evoluţia bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

Capitolul 1. Buget comunitar: conţinut şi proceduri bugetare 1.1 Conţinut Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. Procesul bugetar comunitar

САP.1 СОNSІDЕRАŢІІ GЕNЕRАLЕ PRІVІND BUGЕTUL СОMUNІTАR 1.1 Іstоrіс Bugеtul gеnеrаl аl Unіunіі Еurоpеnе еstе асеl асt саrе prеvеdе şі аutоrіzеаză...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. proces bugetar comunitar

1. Structura și particularitățile aferente 1.1. Structura bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul ce autorizează, în fiecare an,...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1. Structura şi evoluţia bugetului comunitar 1.1 Evoluţia bugetului Uniunii Europene şi rolul acestuia Bugetul Uniunii Europene reprezintă actul...

Ai nevoie de altceva?