Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3296
Mărime: 94.31KB (arhivat)
Publicat de: Ozana Tătaru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Zugravu

Cuprins

  1. 1. Introducere.3
  2. 2. Membrii Consiliului fiscal.3
  3. 3. Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal.5
  4. 4. Opinia Consiliului fiscal cu privire la Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2013-2015.11
  5. 5. Concluzii. .13
  6. Bibliografie

Extras din referat

1. Introducerere

După adoptarea Legii Reorganizării Autorităților și Agențiilor de Stat, la câte luni, România a avut o nouă instituie, numită Consiliul Fiscal.

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare aprobată în martie 2010 are rolul de a întări disciplina fiscală şi trebuie să contribuie la îmbunătăţirea programării bugetare pe termen mediu. Ea introduce o serie de reguli fiscale care trebuie să conducă la prioritizarea cheltuielilor bugetare şi la o politică fiscal-bugetară prudentă în perioadele de ascensiune economică, care să conserve spaţiul fiscal necesar stimulării economiei în perioadele de recesiune. Rectificările bugetare sunt limitate la două pe parcursul exerciţiului bugetar si sunt introduse cerinţe de raportare care vor creşte transparenţa politicii fiscal-bugetare . Această instituție are rolul de a evalua politica fiscal-bugetară a Guvernului, așa cum prevede proiectul legii responsabilității fiscale. Consiliul fiscal este o autoritate independentă, fiind compus din 5 membri care trebuie să aibă experiență în ceea ce privește politicile macroeconomice și bugetare. Consiliul fiscal sprijină activitatea Parlamentului și Guvernului referitoare la procesul de elaborare și derulare a politicilor fiscal-bugetare. Membrii Consiliului fiscal iși exercită mandatul potrivit legii 69/2010 și conform acesteia nu vor solicita sau primi instrucțiuni de la autoritățile publice ori de la orice altă instituție sau autoritate.

2. Membrii Consiliului fiscal

Membrii Consiliului fiscal sunt numiți pentru un mandat de 9 ani, prin hotărâre de către Parlament. Aceștia nu pot fi realeși la terminarea mandatului, dar dacă mandatul unui membru a încetat după o perioadă de 5 ani, acesta poate fi reales o singură dată. Membrii Consiliului fiscal sunt propuși de către Academia Română, Academia de Studii Economice București, Banca Națională a României, Asociația Română a Bancilor, Institutul Bancar Român, care vor nominaliza câte o singură persoană fiecare pentru a face parte din Consiliul fiscal. Persoanele numite pentru a face parte din componența Consiliului fiscal, sunt audiate de comisiile de buget finanțe din Parlament și vor fi votate de către acesta. Dacă persoanele nominalizate nu întrunesc voturile necesare, în termen de 15 zile, instituțiile mai sus menționate vor face alte nominalizări. Membrii Consiliului fiscal trebuie să fie cetățeni români cu drept de vot, să nu aibă cazier judiciar sau fiscal, să aibă studii universitare în domeniul economic, o bună reputație, precum și experiență profesională în domeniu și vechime de minimum 10 ani. Sunt incompatibile pentru a face parte din Consiliul fiscal persoanele care cu 4 ani inainte de a fi nominalizate au deținut în cadrul Guvernului o funcție de demnitate publică, au fost membri în Parlamentul României sau Parlamentul European sau care au deținut o funcție de conducere în cadrul unui partid politic. Prezintă incompatibilitate și persoanele a căror soț/soție, frate/soră, părinți, copii, rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv, sunt membri ai Parlamentului României, ai Parlamentului European, dețin o funcție de demnitate publică în cadrul Guvernului României sau dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic. Membrii Consiliului fiscal sunt obligația să anunțe în scris comisiile de buget-finanțe ale Parlamentului de apariția oricărei situații de incompatibiliate în termen de 10 zile de la apariția acesteia. În cazul în care membrii Consiliului nu-și îndeplinesc obigațiile mentionate, comisiile de buget-finanțe ale Parlamentului vor stabili incompatibilitatea acestora. În cazul în care membrii Consiliului fiscal ce se află în oricare dintre situaţiile de incompatibilitate fac dovada încetării acesteia în termenul specificat, comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului nu vor stabili incompatibilitatea acestora. Atunci când un membru al Consiliului fiscal îşi încetează mandatul înainte de termen, entitatea corespunzătoare va propune comisiilor de buget-finanţe ale Parlamentului, o nouă nominalizare pentru restul mandatului, în termen de 15 zile. În ceea ce privește președintele şi vicepreşedintele Consiliului fiscal, aceștia vor fi aleşi de către membrii consiliului prin vot secret, cu majoritatea simplă a acestora. Referitor la atribuțiile Preşedintelui Consiliului fiscal, acesta conduce consiliul, reprezintă de drept consiliul, convoacă reuniunile consiliului, totodată aprobă publicarea analizelor/studiilor/opiniilor şi recomandărilor elaborate de consiliu, conform atribuţiilor şi responsabilităţilor acestuia, în urma însuşirii acestora de către membrii consiliului prin vot, coordonează secretariatul consiliului. Preşedintele Consiliului fiscal va răspunde în faţa Parlamentului României pentru corectitudinea şi acurateţea analizelor/studiilor/opiniilor şi recomandărilor elaborate de Consiliul fiscal, conform atribuţiilor şi responsabilităţilor acestuia. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului fiscal va fi adoptat de către acesta prin vot unanim .

Bibliografie

1. Filip, Gheorghe, Finanțe publice, Ed. Junimea, Iași, 2010

2. David N. Weil, Politica fiscală, The concise encycopedia of economics

3. Mark Hellerberg, Guntram B. Wolff, Fiscal institutions, fiscal policy and sovereign risk premia in EMU

4. Legea 69/2010 – Legea responsabilității fiscal-bugetare

5. www.andreeavass.ro

6. www.cisr-md.org

7. www.consiliulfiscal.ro

8. http://link.springer.com/

Preview document

Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 1
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 2
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 3
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 4
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 5
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 6
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 7
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 8
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 9
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 10
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 11
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 12
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 13
Consiliul Fiscal și Rolul Său în Promovarea Politicilor fiscal-bugetare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Consiliul Fiscal si Rolul Sau in Promovarea Politicilor Fiscal-Bugetare.docx

Alții au mai descărcat și

Consiliul Fiscal și rolul sau în promovarea politicilor fiscal-bugetare

Capitolul I: Membrii Consiliului Fiscal Membrii Consiliului fiscal sunt numiți prin hotărâre a Parlamentului pentru o perioadă de 9 ani. După ce...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Taxe și impozite cuvenite bugetului Primăriei Sinești

Capitolul I Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale 1.1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului de impozite şi taxe locale De la...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Reforma pactului de stabilitate și creștere

Această întrebare apare ca justificată din două motive care reies din analiza anterioară: regulile prea rigide ale Pactului de Stabilitate si...

Politică fiscală România

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna

1.Notiuni privind Administratia Publica Locala.Primaria Administratia Publica reprezinta un domeniu de activitate care asigura, in principal,...

Sisteme electronice de plată a impozitelor și taxelor locale

CAPITOLUL 1 1. IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 1.1. Prezentarea generală a impozitelor şi taxelor Resursele bugetului constau în : impozite , taxe...

Ai nevoie de altceva?