Criza financiară-abordari la nivel global și european

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13540
Mărime: 159.35KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Marcu
Puncte necesare: 8

Extras din referat

INTRODUCERE

În anul 2007, pentru prima dată după anii 1930, economia mondială a experimentat o criză financiară pe care o putem cataloga ca fiind o criză sistemică: pe 18 septembrie, sistemul financiar internaţional a fost pe punctul de a intra în colaps . Cauzele crizei globale a creditului astăzi sunt în general înţelese şi iniţiative majore sunt în curs de desfăşurare pentru a reforma reglementarea financiară în întreaga lume, cu importante consecinţe pentru viitorul finanţelor globale. Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei actuale este necesară clarificarea conceptului de criză şi analiza relaţiilor de intercondiţionare existente în sistemul economic. Astfel, crizele pot fi definite ca fiind situaţii caracterizate de o instabilitate pronunţată, fiind însoţite, fireşte, de o volatilitate şi de o incertitudine în creştere. În situaţii de criză (indiferent de formă) există o permanentă stare de nelinişte şi de nesiguranţă legată de viitor, teamă sau chiar panică. Instinctul de apărare şi de conservare îndeamnă la un comportament uneori iraţional şi la accentuarea acestei volatilităţi deoarece fiecare dintre participanţii pe pieţe, cu capacitatea cognitivă de care dispun, filtrează informaţia şi înţeleg fenomenul în felul propriu, ranspunându-l apoi într-un anumit comportament legat de piaţă.

În primă fază, criza s-a manifestat ca o lipsă acută de lichidităţi în rândul instituţiilor financiare, acestea experimentând condiţii tot mai aspre în rostogolirea datoriilor (de obicei de scurtă durată). În această fază, au crescut preocuparile instituţiilor financiare legate de solvabilitate, dar un colaps sistemic a fost considerat improbabil. Aceasta convingere s-a schimbat dramatic în 2008, atunci când o mare bancă americană de investiţii (Lehman Brothers) a intrat în incapacitate de plată. Încrederea s-a prăbuşit, investitorii şi-au lichidat masiv poziţiile şi pieţele bursiere au intrat într-o stare de haos. De atunci, economia Uniunii Europene a intrat în cea mai abruptă recesiune de la Marea Depresiune încoace. Transmiterea problemelor din sistemul financiar la economia reală s-a produs cu o viteză record, afectând investiţiile în afaceri şi cererea de uz casnic (în special pentru bunuri de folosinţă îndelungată şi locuinţe), prin intermediul restrângerii creditelor şi a pierderii încrederii în sistemul bancar. Transmiterea în afara graniţelor s-a produs şi ea extrem de rapid, ca urmare a legăturilor strânse din cadrul sistemului financiar, şi de asemenea, a lanţurilor de aprovizionare puternic integrate pe pieţele de produse la nivel global.

CAPITOLUL 1: CRIZELE FINANCIARE ŞI CICLICITATEA LOR

1.1. NOŢIUNEA DE CRIZĂ

1.1.1. Definiţii

Criza desemnează un fenomen violent şi adesea patologic, sinonim cu o ruptură dereglatoare a evoluţiei activităţii economice, cu grave repercusiuni social-economice şi politice şi cu însoţitori tradiţionali în şomaj, crahuri, falimente, inflaţie şi o convertire brutală a valorii tradiţionale.

Criza este reprezentată de o scădere semnificativă a activităţii economice pentru câteva luni reflectată în scăderea PIB, scăderea veniturilor individuale, reducerea nivelului ocupării, diminuarea producţiei industriale şi a consumului.

Etimologic cuvântul „criză” provine din cuvântul grecesc „krisis” care înseamnă o situaţie ce necesită luarea unei decizii.

CRIZA ECONOMICĂ: reprezintă o stare de dificultate a activităţilor economice, ruptură, schimbare bruscă în activitatea economică, concretizată în încetinirea, stagnarea, sau scăderea activităţii economice.

Trăsătura de bază a unei crize economice este determinată de scăderea puterii de cumpărare a fondurilor fixe şi circulante, a tuturor bunurilor de uz curent şi de folosinţă îndelungată precum şi a oricăror feluri de servicii.

O economie ce trece printr-o criza economică va experimenta aproape sigur o scădere a PIB (Produs Intern Brut), o evaporare a lichidităţilor şi o creştere / scădere a preţurilor din cauza unei inflaţii /deflaţii. Crizele economice pot lua forma unei stagflaţii, unei recesiuni sau unei depresii economice, şi uneori pot duce la colaps economic.

CRIZA FINANCIARĂ: este o situaţie în care cererea de bani este mai mare decât oferta de bani (disponibilul). Aceasta înseamnă că lichiditatea este rapid evaporată deoarece banii disponibili sunt retraşi din bănci, forţând astfel băncile fie să vândă propriile active şi investiţii, pentru a-şi acoperi necesităţile, sau să colapseze. Criza financiară poate duce la o criză economică.

Crizele financiare pot fi definite ca forma de manifestare a crizelor bancare, cu impact asupra stabilităţii financiare şi cu ajungere în stare de colaps a infrastructurii financiare în absenţa intervenţiei băncii centrale.

Există şocuri exogene în sistemul financiar, care au un impact deosebit asupra profitabilităţii în sectoare existente sau în unele noi. Şocurile care întinează noi oportunităţi de profit includ evenimente precum: începerea sau sfârşitul unui război, o nouă tehnologie care devine foarte populară, modificări în politica monetară. Agenţii debitori sau creditori îşi mută finanţele lor către noi zone de profit, creşterea credibilităţii, finanţând boom-ul economic şi antrenând creşterea ofertei de monedă. Prin urmare, sistemul financiar începe să devină fragil, principalele caracteristici ale sistemului financiar devenind următoarele:

• băncile îşi constituie provizioane insuficiente viziunii optimiste asupra

colateralului, pe care investitorii îl angajează chiar în activităţi speculative;

• în timp, cererea depăşeşte oferta în anumite sectoare de activitate (în noile

sectoare profitabile). Preţurile cresc, creând noi oportunităţi pentru profit şi investiţii mai multe, cresc veniturile şi investiţiile viitoare;

• sunt observate activităţi speculative, ca urmare a lipsei de experienţă a

agenţilor care se implică în investiţii. Obiectul compartimentelor speculative variază, şi deseori duce la crize particulare: acţiuni, mărfuri, valută sau proprietăţi. Mania sau comportamentul iraţional creează bubble (bule speculative), definite ca şi creşteri exagerate de preţ, într-o mulţime de domenii. Adâncirea bulei speculative (manifestarea panicii) conduce la delanşarea crahului.

Toate crizele financiare necesită injectări de lichiditate sau fonduri publice sau, în unele cazuri, fonduri private de la bănci şi instituţii internaţionale. Aceste intervenţii reprezintă costuri directe, fără a fi luate în considerare costurile cu acoperirea instrumentelor reale, garanţiile guvernamentale, modificările de rate a dobânzilor adoptate de bănci pentru menţinerea spreadului, creşterea şomajului şi reducerea PIB-ului real.

Bibliografie

Adumitrăcesei I.A., „Criza economică actuală 2007...?”, Editura Noel, Iaşi, 2010;

Berca Alex, „Crizele economice și ciclicitatea lor”, Editura Semănătorul- online, Bucureşti, 2010;

Cerna Silviu, „Monedă şi Finanţe Internaţionale”, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2014;

Dobre-Baron Oana, „Economie II-Note de curs”, Editura Universitas, Petroşani, 2010;

Luca Lia, „Adaptarea firmelor la condiţii de criză-experienţa europeană”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010;

Mateescu Cristina, „Criza financiară economică 2007-2009 şi noua ordine internaţională”, Colecţia Biblioteca Economică, Seria Probleme economice, Vol.384-385-386, Centrul de Informare şi Documentare Economică, 2010;

Mureşan Mircea, Chirleşan Dan, Roman Angela, „Băncile, politica monetară şi stabilitatea financiară sub impactul crizei globale actuale”, Editura Junimea, Iaşi, 2011;

Nechita Vasile C. şi Colectiv, „Economie politică”, Volum I, Editura Porto-Franco, Bucureşti, 1992;

Negruş Mariana, Toma Ramona, „Spre o nouă arhitectură monetar-financiară internaţională”, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2005;

Negucioiu Aurel, Dragoescu Anton, Pop Sabin, „Economie politică”, Volumul II, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 1998;

Otovescu Adrian, Frăsie Maria-Cristina, Motoi Gabriela, Otovescu Dumitru, „Criza mondială”, Editura Pro Universitaria, 2011;

Sopanda Gabriel Catalin, „Criza economică şi UE”, Ed. Centrul de informare şi documentare economică,Vol.87, Bucureşti 2010;

Tănăsescu Cristina, „Ciclul economic-între teorie şi posibile configuraţii din perspectiva secolului XXI”, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004;

Academia de Studii Economice, Catedra de Studii politice, „Economie politică”, Bucureşti, 1992;

Academia de Studii Economice, Catedra de economie politică, „Economie politică”, Note de Curs-Volum V, Bucureşti, 1991;

Sfera politicii- Revistă de Ştiinţe Politice, Editată de Fundaţia Societatea Civilă, Volumul XVIIII, Numărul 6, Iunie 2010;

Banca Centrală Europeană: www.ecb.europa.eu

Bank For International Settlements: https://www.bis.org/

Comisia Europenă: https://ec.europa.eu/

Federal Reserve System: www.federalreserve.gov

Fondul Monetar Internaţional: www.ifm.org

The organization for Economic Co-operation and Development (OECD): www.oecd.org

The world bank: www.worldbank.org

Trading economics: http://tradingeconomics.com

Preview document

Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 1
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 2
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 3
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 4
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 5
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 6
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 7
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 8
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 9
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 10
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 11
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 12
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 13
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 14
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 15
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 16
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 17
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 18
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 19
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 20
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 21
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 22
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 23
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 24
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 25
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 26
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 27
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 28
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 29
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 30
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 31
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 32
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 33
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 34
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 35
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 36
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 37
Criza financiară-abordari la nivel global și european - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Criza financiara-abordari la nivel global si european.doc

Alții au mai descărcat și

Problematica Crizelor Financiare Internaționale

Introducere: Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru lumea din ziua...

Aranjamente de Gestiune a Crizelor Financiare în Europa

Introducere Criza financiară și economică a creat riscuri reale și grave la adresa stabilității sistemului financiar și a funcționării pieței...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Impactul Crizei Financiare asupra Țărilor în Curs de Dezvoltare

Introducere Alan Greenspan a definit recent această criză drept un “ tsunami al creditelor care apare o dată la un secol”, generată de un colaps...

Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale

CAPITOLUL 1 ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANȚULUI Analiza financiară pe baza bilanţului îşi propune să identifice starea de echilibru existentă...

Evoluția pieței muncii în criza europeană

1.Introducere Piata muncii reprezinta ansamblul actiunilor de vanzare-cumparare a fortei de munca a relatiilor specifice acestora, ce au loc...

Banca Centrală Europeană

INTRODUCERE Provocările secolului XX şi evoluţia economică şi geostrategică contemporană a lumii civilizate au consacrat la rang de principiu...

Comerțul mondial cu produse farmaceutice - studiu de caz

O sănătate bună şi o viaţă fericită sunt încă vise îndepărtate pentru o mare parte din populaţia lumii. Extinderea acestei nevoi nesatisfăcute...

Implicații ale crizei globale recențe asupra activității de creditare din românia

Rezumat : Cunoscută drept cea mai mare criză de după „Marea Depresiune”, actuala criză globală a modificat structura economică a mai multor ţări...

Piețe de asigurare europene

1. CONCEPTE GENERALE PRIVIND PIEȚELE DE ASIGURĂRI EUROPENE Activitatea de asigurare are o contribuție majoră la creșterea și dezvoltarea...

Serviciul European de Acțiune Externă

Prezentare generală - Rol: gestionează relațiile diplomatice ale UE cu țări terțe și conduce politica externă și de securitate a Uniunii Europene...

Ai nevoie de altceva?