Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4236
Mărime: 143.68KB (arhivat)
Publicat de: Valeria Kovacs
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Bogdan Firtescu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Conceptul de cheltuială publică şi factorii de influenţă a acestora 3
 2. 1.1 Noţiuni generale 3
 3. 1.2 Caracterizarea globală a cheltuielilor publice 4
 4. 1.3 Factori de influenţă asupra cheltuielilor publice 7
 5. CAPITOLUL II: Clasificarea cheltuielilor publice 9
 6. CAPITOLUL III:Dinamica cheltuielilor publice în România în perioada 2006-2012 12
 7. 3.1 Mutaţii în structura funcţională a cheltuielilor publice, în perioada 2006-2009: 12
 8. 3.2 Mutaţii în structura economică a cheltuielilor publice, în perioada 2009-2012: 15
 9. CONCLUZII 18
 10. BIBLIOGRAFIE 19

Extras din referat

CAPITOLUL I

Conceptul de cheltuială publică şi factorii de influenţă a acestora

1.1NOŢIUNI GENERALE

Noţiunea de cheltuială publică s-a conturat pe fundalul apariţiei şi evoluţiei consumului de resurse, cu deosebire, în formă bănească, pentru satisfacerea de nevoi publice, fiind utilizată cu mai multe accepţiuni, atât în teorie, cât şi în practică, dintre care, se invocă, cel mai adesea, sensul juridic şi cel economic.

Cheltuielile publice reprezintă o consecinţă a exercitării de către stat a atribuţiilor şi funcţiilor sale. Acestea sunt generate de nevoia de bani pe care o manifestă în permanenţă statul, în vederea îndeplinirii prelogativelor sale în domenii precum: ordine publică, educaţie, economie, siguranţă naţională, gospodărie publică, apărare. Finanţarea acestor domenii se concretizează în bunuri şi servicii publice care sunt puse la dispoziţia membrilor societăţii şi de care aceştia beneficiază. De asemenea, sunt puşi la dispoziţia cetăţenilor şi bani propriu-zişi, în anumite situaţii, în mod direct din fondurile publice.

În viziunea autorilor Iulian Văcărel şi Tatiana Moşneanu, cheltuielile publice exprimă, în formă bănească, relaţii economico-sociale, care se manifestă între stat pe de o parte şi persoane fizice şi juridice, pe de alta parte, în repartizarea şi utilizarea resurselor financiare ale statului, cu scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia. Cheltuielile publice reprezintă alocaţii băneşti pe care le efectuează autorităţile publice, centrale sau locale, în vederea acoperirii nevoilor publice. Cheltuielile publice sunt indicatori, aprobaţi sub forma creditelor bugetare prin lege, care exprimă limita maximă aprobată pentru nivelul de finanţare a diferitelor nevoi colective.

Conţinutul economic al cheltuielilor publice este într-o legatură strânsă cu efectul produs pe destinaţia lor. Astfel, o serie de cheltuieli evidenţiază un consum definitiv de produs intern brut, reprezentând plăţile efectuate de instituţiile publice în forme specifice ale cheltuielilor curente, iar o serie de cheltuieli exprimă o avansare de PIB, reprezentând participarea statului la finanţarea formării brute a capitalului în sfera producţiei materiale şi nemateriale.

Cheltuielile publice sunt în prezent extrem de diversificate: unele presupun finanţarea de către stat a instituţiilor publice, în scopul funcţionării acestora, iar altele influenţează direct mediul economic şi social, constituind astfel instrumente ale unei politici de transformare a mediului respectiv. Cheltuielile publice sunt astfel utilizate ca instrumente de intervenţie.

1.2CARACTERIZAREA GLOBALĂ A CHELTUIELILOR PUBLICE

Nivelul cheltuielilor publice se determină şi se apreciză atât statistic, la un moment dat, cât şi dinamic, în evoluţia sa pe o perioadă de timp. Indicatorii utilizaţi în determinarea nivelului cheltuielilor publice sunt :

Volumul cheltuielilor publice în mărime nominală şi reală.

Ponderea cheltuielilor publice în P.I.B: 〖%CPT〗_PIB=CPT/PIB*100

Grafic nr.1:ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ Grafic nr.2:ÎN STRUCTURA ECONOMICĂ

Graficul nr.1 evidentiază faptul că în anul 2006 doar 14.96% din valoarea P.I.B. realizat s-a alocat pentru acoperirea unor nevoi colective ale societăţii, spre deosebire de anii următori, când această pondere a crescut: în 2007 a fost de 15.90% din valoare P.I.B, 16.05% în anul 2008 şi 18.28% în anul 2009.

Graficul nr.2 reliefează că în anul 2009, s-a alocat pentru acoperirea unor nevoi sociale ale societăţii 16.1% din valoare P.I.B, realizat în acel an. În comparatie, în perioada următoare, această pondere a avut o valoare mai mare, ajungând la 21.6%, în 2011, urmând ca mai apoi, în anul 2012 să scadă.

Structura cheltuielilor publice este studiată conform clasificărilor folosite de fiecare stat în parte (cea mai importantă fiind cea economică şi cea funcţională). Caracterizarea structurii poate fi realizată din punct de vedere al greutăţii specifice: 〖GS〗_(〖CP〗_i )=〖CP〗_i/CPT*100 .

Preview document

Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 1
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 2
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 3
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 4
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 5
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 6
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 7
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 8
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 9
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 10
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 11
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 12
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 13
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 14
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 15
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 16
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 17
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 18
Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Dinamica Cheltuielilor Publice din Romania si Factorii de Influenta.docx

Alții au mai descărcat și

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor...

Structura cheltuielilor publice

Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conţinut îl reprezintă exprimarea în formă bănească a relaţiilor economico-sociale apărute...

Analiza Cheltuielilor Publice și a Eficienței acestora Studii Comparative

1. INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la marimea si rolul cuvenit statului este universala, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Structura resurselor financiare publice și factorii de influență asupra formării lor pe plan mondial în România

CAPITOLUL 1 – Caracterizarea generală a resurselor financiare publice 1.1. Noţiunea de resurse financiare publice “Resursele sunt elemente ale...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

Introducere Resursele financiare publice pot fi abordate ca un sistem sui generis având în vedere specificitatea lor si legaturile ce se stabilesc...

Structura Resurselor Financiare Publice și Factorii de Influență Asupra Formării Lor

1. Sistemul resurselor financiare publice: structura şi factori de influenţă 1.1. Resursele financiare publice În prezent, economia se confruntă...

Forme ale chetuielilor publice cu subvențiile și implicațiile lor asupra activității economice

Capitolul 1. Cheltuielile publice cu subvențiile – caracteristici generele 1.1 Definirea subvențiilor Subvențiile reprezintă cea mai folosită...

Cheltuieli și Resurse Financiare la Nivel European

Instituit prin Tratatul de la Roma (Tratatul Comunitǎţii Economice Europene – CEE, 1957), care afirma cu claritate principiul solidaritǎţii...

Te-ar putea interesa și

Analiza activității turistice la SC Parc SA Alba Iulia

CAPITOLUL I ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Calitatea mare a turismului în realizarea unor efecte sociale şi economice...

Rolul cheltuielilor publice pentru apărare națională și implicații ale acestora

Capitolul 1 Conţinutul, structura si rolul cheltuielilor publice pentru apărare naţională 1.1 Rolul cheltuielilor publice pentru apărare...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Introducere Semnificaţia noţiunii de buget a apărut în condiţiile în care statul a trecut la întocmirea unor liste de venituri si cheltuieli...

Dinamica Cheltuielilor Publice în România și Factori de Influență asupra Acesteia

CAP 1: Indicatori privind cheltuielile publice In analiza cheltuielilor publice se tine cont de o serie de indicatori. Acesti indicatori determina...

Evoluții și tendințe privind politica monetară și fiscal-bugetară în România

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a evoluției și tendințelor privind politica monetară și...

Factorii determinanți ai deficitului bugetar. Studiu de caz - Uniunea Europeană, România

Rezumat Articolul prezent a are drept obiectiv invetarierea factorilor determinanti care au impact asupra deficitului bugetar, accentuand...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia

1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat, pe de o...

Contabilitatea creanțelor întreprinderii

IMPOZITUL PE PROFIT Conceptul de impozit Impozitul este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau...

Ai nevoie de altceva?