Structura cheltuielilor publice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 12807
Mărime: 52.63KB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Paraschiv
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Popescu

Extras din referat

Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conţinut îl reprezintă exprimarea în formă bănească a relaţiilor economico-sociale apărute între stat (pe de o parte) şi persoane fizice şi juridice (pe de altă parte) cu ocazia folosirii resurselor financiare ale statului şi în scopul exercitării funcţiilor şi atribuţiilor acestuia.

Conceptul de cheltuieli publice este legat de îndeplinirea funcţiei de alocare a finanţelor publice şi anume de componenta ei privind repartizarea şi utilizarea resurselor financiare ale statului.

În sfera de cuprindere a acestor cheltuieli se includ, după criteriul instituţiei care le efectuează:

1. cheltuieli publice efectuate de administraţiile publice centrale de stat, care pot fi particularizate după sursa de finanţare în:

a. finanţate din bugetul de stat (bugetul central de stat, în cazul statelor federative),

b. finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat,

c. finanţate din fonduri speciale (bugetare sau extrabugetare);

2. cheltuieli publice efectuate de administraţiile publice locale, care, în cazul statelor federative, se regăsesc pe două niveluri ale ierarhiei structurii administrativ-teritoriale:

a. efectuate de organele administrativ-teritoriale intermediare (state, provincii, regiuni ş.a.),

b. efectuate de organele administrativ-teritoriale locale (oraşe, comune etc.);

3. cheltuieli publice efectuate de organisme/administraţii internaţionale/ supranaţionale.

Unele din aceste cheltuieli pot fi transferuri între componentele sistemului naţional de bugete. Dacă luăm drept criteriu includerea sau nu a acestor transferuri în cheltuielile publice, acestea se clasifică în:

1. cheltuieli neconsolidate, care cuprind respectivele transferuri, fiind deci totalul cheltuielilor publice din sistemul naţional de bugete;

2. cheltuieli consolidate, care nu cuprind respectivele transferuri.

Destinaţia cheltuielilor publice generează o structură a lor pe două componente:

1. avans de produs intern brut, reprezentând cheltuieli ale instituţiilor publice pentru formarea brută de capital;

2. consum definitiv de produs intern brut, reprezentând orice alte cheltuieli ale instituţiilor publice, numite în mod obişnuit şi curente sau de funcţionare.

Cheltuielile publice pot fi structurate şi după criteriul sursei formale de finanţare:

1. cheltuieli bugetare, finanţate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele locale/intermediare sau din bugetele instituţiilor publice autonome;

2. cheltuieli finanţate din fonduri cu destinaţie specială;

3. cheltuieli extrabugetare, finanţate din resurse financiare neincluse în bugetele administraţiilor/instituţiilor publice; veniturile care se pot constitui ca extrabugetare sunt menţionate sau decurg din prevederi legale; cheltuielile efectuate din aceste venituri sunt stabilite în mod autonom de administraţia/instituţia publică ce a realizat venituri extrabugetare; atât veniturile, cât şi cheltuielile respective sunt definite într-un plan de venituri şi cheltuieli extrabugetare şi sunt supuse controlului financiar privind legalitatea constituirii/utilizării lor;

4. cheltuieli efectuate din bugetul Trezoreriei publice (în statele în care legea prevede execuţia bugetului de stat prin Trezoreria publică).

Toate aceste patru criterii de structurare a cheltuielilor publice au în vedere conţinutul lor. Din acest conţinut rezultă evident deosebirea între cheltuielile publice şi cheltuielile bugetare:

1. Sfera cheltuielilor publice o include pe cea a cheltuielilor bugetare, adică acestea din urmă sunt parte a celor dintâi şi le includ numai pe cele efectuate din bugetul de stat, din bugetele locale/intermediare şi din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cheltuielile publice le include pe acestea şi, în plus, pe cele efectuate din fonduri extrabugetare, din fondurile autorităţilor/instituţiilor internaţionale/supranaţionale sau din veniturile proprii obţinute de instituţiile publice.

2. Cheltuielile bugetare se efectuează strict pe baza creditelor bugetare, în timp ce cheltuielile publice se efectuează şi pe baza altor surse financiare decât creditele bugetare. Aceasta înseamnă că efectuarea cheltuielilor bugetare se poate face strict în limita şi pe baza aprobării lor de către Parlament sau de către autoritatea intermediară/locală investită de acesta pentru a aproba bugete. Aceasta mai înseamnă şi că efectuarea cheltuielilor bugetare este determinată nu numai de constituirea/existenţa resurselor de finanţare, ci şi, în mod neapărat, de existenţa aprobării din partea organului legislativ pentru efectuarea lor.

Clasificarea cheltuielilor publice

Varietatea cheltuielilor publice a făcut necesară introducerea unor criterii pentru structurarea lor. Necesitatea decurge din nevoile de analiză ante sau postfactum, dar şi din cerinţele procesului de elaboarare a bugetelor/programelor/ planurilor financiare şi de definire a indicatorilor bugetari.

Clasificaţia cheltuielilor publice se poate face pe baza criteriilor de conţinut, deja menţionate, dar şi pe baza unora operaţionale rezultate din practica financiară, în primul rând bugetară, şi din practica statistică a diferitelor state. În prezent sunt uzuale, de asemenea, criterii rezultate din practica şi cerinţele unor organisme cu vocaţie internaţională sau mondială.

Principalele criterii de clasificaţie operaţională sunt:

1. Clasificaţia administrativă, bazată pe instituţiile prin care se efectuează cheltuielile publice: minister, departament, judeţ etc. Motivaţia acestei clasificaţii rezultă din faptul că asigură o repartizare a cheltuielilor pe o structură existentă, bine ierarhizată şi care permite identificarea comodă a ordonatorilor de credite, a beneficiarilor şi a legăturilor lor „pe verticală”. Dezavantajul rezidă în aceea că structura administrativă suferă modificări relativ dese, ceea ce îngreunează analizele comparative în dinamică; de pildă, o comună/instituţie este arondată „azi” unui judeţ/minister, iar „mâine” altuia, astfel încât dinamica cheltuielilor trebuie ajustată în cazul unei analize a evoluţiilor plurianuale.

Preview document

Structura cheltuielilor publice - Pagina 1
Structura cheltuielilor publice - Pagina 2
Structura cheltuielilor publice - Pagina 3
Structura cheltuielilor publice - Pagina 4
Structura cheltuielilor publice - Pagina 5
Structura cheltuielilor publice - Pagina 6
Structura cheltuielilor publice - Pagina 7
Structura cheltuielilor publice - Pagina 8
Structura cheltuielilor publice - Pagina 9
Structura cheltuielilor publice - Pagina 10
Structura cheltuielilor publice - Pagina 11
Structura cheltuielilor publice - Pagina 12
Structura cheltuielilor publice - Pagina 13
Structura cheltuielilor publice - Pagina 14
Structura cheltuielilor publice - Pagina 15
Structura cheltuielilor publice - Pagina 16
Structura cheltuielilor publice - Pagina 17
Structura cheltuielilor publice - Pagina 18
Structura cheltuielilor publice - Pagina 19
Structura cheltuielilor publice - Pagina 20
Structura cheltuielilor publice - Pagina 21
Structura cheltuielilor publice - Pagina 22
Structura cheltuielilor publice - Pagina 23
Structura cheltuielilor publice - Pagina 24
Structura cheltuielilor publice - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Structura Cheltuielilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Cheltuielilor Publice și a Eficienței acestora Studii Comparative

1. INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la marimea si rolul cuvenit statului este universala, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Dinamica cheltuielilor publice din România și factorii de Influență

CAPITOLUL I Conceptul de cheltuială publică şi factorii de influenţă a acestora 1.1NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de cheltuială publică s-a conturat...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Bulgaria în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Spania

Capitolul I Cadrul conceptual și metodoloigc 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structură Concepția de cheltuială publică s-a conturat pe...

Analiza comparativă privind dinamica și structura cheltuielilor publice România și Italia

Capitolul 1 1.Cadrul conceptual al analizei cheltuielilor publice Cheltuiala publica in sens juridic semnifica o plata a unei sume de bani din...

Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat

Analiza structurii şi dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României I.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat...

Dimensiunea și structura cheltuielilor publice - Italia 2005-2010

Introducere Italia, denumită oficial Republica Italiană, este o republică parlamentară unitară situată în Europa de Sud. În nord, se învecinează...

Ai nevoie de altceva?