Evoluția politicii fiscal bugetare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2609
Mărime: 225.46KB (arhivat)
Publicat de: Emilian Matei Dinu
Puncte necesare: 6

Extras din referat

În contextul crizei ecomonice, strategia bugetară a Guvernului a urmărit refacerea credibilităţii şi stabilităţii finanţelor publice pe termen scurt şi mediu, prin promovarea unei combinaţii de măsuri concrete şi coerente care să conducă la o limitare a deficitelor bugetare, la o diminuare a nevoii nete de finanţare a sectoruluiguvernamental în condiţiile alocării unui nivel ridicat de resurse pentru investiţiile publice.

Alocarea unor sume importante pentru cheltuielile de investiţii reprezintă principalul mijloc delimitare a efectelor crizei internaţionale asupra ritmului de creştere economică şi de compensare parţială a reducerii activităţii din sectorul privat.

Obiectivele Guvernului în proiectarea politicii fiscale constau în asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice pe termen mediu şi repartizarea echitabilă între generaţii a impozitelor şi cheltuielilor, iar pe termen scurt, susţinerea politicii monetare, în particular funcţionarea simetrică a stabilizatorilor automaţi pentru limitarea volatilităţii economiei, revenirea inflaţiei şi ratei de dobândă la un nivel redus.

Guvernul României și-a stabilit ca obiectiv fundamental asigurarea stabilităţii macroeconomice şi susţinerea procesului de creştere economică durabilă prin:

1. Promovarea unei combinaţii de politici macroeconomice coerente, prin menţinerea unor politici bugetare şi salariale prudente;

2. Crearea unui cadru fiscal şi bugetar pe termen mediu obligatoriu;

3. Îmbunătăţirea administrării veniturilor prin reforma administraţiei fiscale şi reducerea costurilor de colectare;

4. Lărgirea bazei de impozitare în sectoare precum mediul înconjurător şi cel agricol;

5. Îmbunătăţirea drastică a gradului de eficienţă a modului de cheltuire a fondurilor publice, prin stabilirea de priorităţi clar formulate, în special pentru proiectele de investiţii, prin coordonarea orizontală a politicilor economice.

Evoluţia finanţelor publice în perioada 2008-2010

În anul 2008, politica bugetară a fost expansionistă, prociclică şi a condus la acumularea unor dezechilibre macroeconomice semnificative manifestate prin deficite bugetare şi de cont curent şi o rată a inflaţiei ridicate. Lipsa de predictibilitate a politicii fiscal-bugetare şi derapajul bugetar înregistrat pe parcursul acestui an, au facilitat degradarea rapidă de percepţie, confirmată de reducerea calificativelor acordate României de către agenţiile de rating, amplificarea presiunilor în sensul deprecierii leului şi creşterea costurilor de finanţare.

La finalul anului 2008 situaţia finanţelor publice s-a deteriorat considerabil, deficitul bugetar ajungând la 4,9% din PIB, potrivit metodologiei cash, şi la 5,4% din PIB conform metodologiei europene, nivel de peste două ori mai mare decât ţinta bugetară stabilită. Deficitul lunar al bugetului general consolidat şi-a accentuat tendinţa de adâncire în trimestrul IV, fiind cel mai pronunţat în ultimii ani, deşi creşterea economică de 7,1% în anul 2008 este una dintre cele mai ridicate din UE.

Grafic Nr.1: Evoluţia lunară a veniturilor şi cheltuielilor bugetare în anul 2008

Sursă: Ministerul Finanţelor Publice

Deşi decelerarea activităţii economice în ultima parte a anului 2008 şi efectele crizei de lichiditate bancară asupra agenţilor economici în contextul recentelor evoluţii internaţionale, au avut un impact negativ asupra colectării veniturilor la bugetul general consolidat, multiplele rectificări bugetare au accentuat caracterul inflaţionist şi prociclic al politicii bugetare prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor programate într-un mod nesustenabil. Veniturile totale realizate în anul 2008 au reprezentat 32,8% din PIB (165,5 mld lei), în comparaţie cu veniturile programate prin buget în sumă de 37,2% din PIB (191 mld lei). Principalele categorii de venituri supraestimate includ fondurile europene (nerealizare de 1,6% din PIB), TVA (nerealizare de 1,2% din PIB), accize (nerealizare de 0,5% din PIB), impozitul pe profit (nerealizare de 0,5% din PIB) veniturile nefiscale (nerealizare de 1,3% din PIB). Cheltuielile publice au înregistrat o dinamică ridicată în anul 2008, nefiind orientate către activităţi productive. Cheltuielile de personal prezintă o creştere nominală de 35,4% faţă de anul 2007, atingând un nivel de 9,1% PIB şi un procent de 24% din nivelul total al cheltuielilor publice.

Preview document

Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 1
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 2
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 3
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 4
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 5
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 6
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 7
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 8
Evoluția politicii fiscal bugetare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Politicii Fiscal Bugetare.docx

Alții au mai descărcat și

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Coordonate ale politicii bugetare a României

1.1. Conceptul de politică bugetară Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local,...

Politica Fiscală a Uniunii Europene

1. Conceptul de politică fiscală Conceptul de politică fiscală este prezentat adesea cu nuanţe diferite, accentuându-se, de regulă, asupra laturii...

Politică fiscală

Obiectivele politicii fiscale promovate in Romania Politica fiscala promovata în Romania are în vedere cresterea rolului stabilizator al...

Politici Fiscale de Stimulare a Creșterii Economice și Eficiența Lor

Cap. I Implicarea politicilor fiscale în susținerea creșterii economice În literatura de specialitate, politica fiscală, în sens larg, se...

Coordonate ale politicii fiscale în Uniunea Europeană - prezent și perspective

CAP. I. Consideraţii privind politica fiscală la în Uniunii Europene 1.1. Obiectivele politicii fiscale la nivelul Uniunii Europene Politica...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Politica bugetară în economia Românească

Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local, central sau supranaţional), având...

Coordonate ale Politicii Fiscale în UE

Cu mai mult de 460 milioane de locuitori si un PIB de peste 11 miliarde EUR, Uniunea Europeana este un jucator economic important al lumii....

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Coordonate ale politicii bugetare a României

1.1. Conceptul de politică bugetară Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local,...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Bugetul de stat a României 2011

1. Introducere Raportul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2011 şi orizontul 2012-2014 prezintă contextul intern şi internaţ ional,...

Sistemul Financiar al României

INTRODUCERE Sistemul financiar care are în calitate de obiect relatiile financiare, instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu de...

Ai nevoie de altceva?