Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 6294
Mărime: 2.57MB (arhivat)
Publicat de: George Drăgan
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nadejda Botnari, Natalia Butnaru
In cadtrul acestei lucrari sunt descrise metodele de calcul a uzurii si influenta acesteea asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii, a fost prezentata la facultatea finante si asigurari

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Teorii fundamentale în analiza capitalul fix
 3. 1.1. Aspecte teoretice privind capitalul fix la întreprindere.
 4. 1.2. Structura şi clasificarea mijloacelor fixe.
 5. 1.3. Evaluarea şi reevaluarea componentelor capitalului fix (mijloacelor fixe)
 6. Capitolul II. Uzura mijloacelor fixe ale întreprinderii.
 7. 2.1. Tipurile de calcul al uzurii ce se aplică în practică.
 8. 2.2. Aspecte practice privind impactul uzurii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii.
 9. Concluzii
 10. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Activitatea economică este într-o permanenţă nevoie de premise care se diversifică odată cu avansarea societaţii în diferite domenii. Premizele care stau la baza poartă numele de factori de producţie. Acestea sunt clasificate pe 3 nivele: resurse naturale, populaţie si capital.

Aceşti factori pot funcţiona în activitatea economică doar simultant, prezenţa lor fiind necesară în orice moment al evoluţiei, de aceea în ultimii ani s-a încercat sporirea preocupărilor privind abordarea factorilor de producţie, a combinării si utilizării lor cît mai eficient.

Desfăşurarea activităţii unei întreprinderi reclamå existenţa unor instrumente sau unelte de muncå, parte integrata a aparatului de producţie şi a patrimoniului cunoscute sub denumirea de active fixe, mijloace, capitaluri şi imobilizåri. Activele fixe sunt maşinile, uneltele, utilajele, instalaţiile, mijloacele de transport, clådiri, şi formeazå baza tehnica a întreprinderii.

Înlocuirea activelor fixe, menţinerea în stare de funcţionare si expansiunea lor reclama acumularea sistematicå de resurse financiare. Înlocuirea şi expansiunea activelor fixe au loc prin investitii. Sunt considerate active fixe acele instrumente care îndeplinesc conditiile:

- au o duratå de serviciu de peste un an;

- au o valoare de inventar de cel puţin x lei.

Necesarul de active fixe depinde de volumul activitåţii. Mårimea activelor fixe are incidenţå asupra rentabilitåţii generale, deoarece acestea sunt purtåtoare de cheltuieli de amortizare, întreţinere, chirii.

Însă fără de mijloacele fixe nici o întreprindere nu ar putea funcţiona îndeosebi daca este o întreprindere de producere.

Pentru a fi într-un pas cu evoluţia tehnico – ştiinţifică în bilanţul contabil a întreprinderilor a fost inclus încă un cont precum este cel al uzurii mijloacelor fixe, datorită căruia întreprinzătorul poate mereu să fie la curent cu situaţia bunăstării capitalului fix pe care î-l deţine.

În continuare vom încerca să analizăm care este influenţa uzurii asupra rezultatelor întreprinderii. Structura acestui proiect este compusă din două capitole .

I capitol include în sine partea teoretică a capitalului fix adică esenţa şi importanţa lui. Capitolul este compus din trei subpuncte care întrunesc aspectele teoretice, structuri şi clasificări ale capitalului fix. Tot aici vom analiza metodele de evaluare şi reevaluare a mijloacelor fixe.

Cel de-al II-lea capitol reprezintă partea practică şi reprezintă analiza însuşi a procesului de uzură a mijloacelor fixe. Care de asemenea ca şi capitolul anterior este urmat de două subcapitole ce includ în sine o descriere a metodelor de calcul a uzurii şi unele aspecte practice .

La concluzii am încercat să fac o încheiere a tuturor celor relatate mai sus aducînd la cunoştinţă importanţa calcului uzurii pentru beneficiul întreprinderii şi dezvoltarea ei pe viitor.

Am utilizat un suport metologic destul de variat care include în sine aşa autori ca: Rîstea Călin, Călin O., Caraini C., M. Văduva, Chiţu G.A.

Scopul final al acestei lucrări este de a demonstra importanţa şi ideea că uzura este un factor de stimulare a întreprinzătorului de a perfecţiona procesul de producţie şi de a găsi căi cît mai optime pentru îndeplinirea ţelului.

Preview document

Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 1
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 2
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 3
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 4
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 5
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 6
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 7
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 8
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 9
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 10
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 11
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 12
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 13
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 14
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 15
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 16
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 17
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 18
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 19
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 20
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 21
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 22
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 23
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 24
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 25
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 26
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 27
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 28
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 29
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 30
Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

MODULUL I GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII: NOŢIUNI GENERALE Rezumat: Gestiunea financiară a firmei are drept obiect constituirea, circuitul...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea societății comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

Sistemul informațional

Societatea mixta cu capital strain „Electromagnetica – Goldstar SRL” – EMGS Bucuresti a fost înfiintata în baza Contractului de societate autorizat...

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Amenajarea unui salon pentru evenimente și mese festive pentru copii

Motto: A mânca diferit este întotdeauna ceea ce căutăm când împingem ușa unui restaurant. O conjunctură acceptabilă, o reală dificultate de...

Abordări Comparative Privind Metodele de Calcul a Amortizării

Cap.1 Amortizarea – proces fianciar complex 1.1. Definiția amortizării Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptată a valorii...

Conținutul Activelor Imobilizate

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE Pe parcursul derularii activitatii specifice, agentii economici îsi procura capitalurile necesare...

Analiza Eficienței Întreprinderii

Motivaţia înfiinţării unei întreprinderi constă în obţinerea profitului, consecinţă a mobilizării şi punerii în valoare a resurselor financiare,...

Costurile, prețurile și profitabilitatea

1.Costurile unei întreprinderi În procesul activității sale întreprinderea efectuează cheltuieli materiale și bănești pentru reproducția simplă și...

Ai nevoie de altceva?