Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3523
Mărime: 92.60KB (arhivat)
Publicat de: Mona S.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. Impozitele 3
 3. 2. Impozitul pe cladiri pentru persoane fizice. 4
 4. 1. Valoarea impozabila a cladirilor persoanelor fizice (cladiri rezidentiale si cladiri anexe) 4
 5. 2. Valoarea impozabila a cladirilor persoanelor fizice (cladiri nerezidentiale) 5
 6. Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta 6
 7. 3. Impozitul pe cladiri pentru pesroanele juridice 7
 8. Valoarea impozabila a cladirilor persoanelor juridice (cladiri rezidentiale si cladiri nerezidentiale) 7
 9. In cazul cladirilor cu destinatie mixta 8
 10. Scutirile sau reducerile 10
 11. 4. Bibliografie: 11

Extras din referat

1.Introducere Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului. Caracterul obligatoriu al impozitului trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit. Dreptul de a introduce impozite il are statul si el se exercita, de cele mai multe ori, prin intermediul puterii legislative (Parlamentul), iar uneori si, in anumite conditii, prin organele de stat locale. Dupa stabilirea obiectului impozabil, se trece la calcularea impozitului propriu-zis. Odata stabilita marimea impozitului, organele fiscale tebuie sa aduca la cunostinta contribuabililor cuantumul impozitului datorat statului si termenele de plata a acestuia. Dupa aceasta se trece la incasarea impozitelor care se realizeaza printr-un aparat fiscal propriu astfel:

1.Direct de catre organele fiscale de la platitori care se face in 2 moduri:

a)cand platitorul este obligat sa se deplaseze la sediul organelor fiscale pentru a achita impozitul datorat statului (impozit portabil);

b)cand organul fiscal are obligatia de a se deplasa la domiciliul platitorilor pentru a le solicita sa achite impozitul (impozit cherabil).

2.Prin stopaj la sursa care consta in faptul ca impozitul se retine si se varsa la stat de catre o terta persoana.

3.Prin aplicarea de timbre fiscale care se practica in cazul taxelor datorate statului pentru actiunile in justitie si, de asemenea, pentru taxele privind actele, certificatele si diferentele documentare elaborate de notariate publice si de organe ale administratiei de stat. In practica fiscal din diferite tari, impzitele pe avere se intalnesc sub urmatoarele forme:

impozite asupra averii propriu-zise;

impozite pe circulatia averii;

impozite pe sporul de avere sau pe cresterea valorii averii. In ceea ce priveste impozitele pe avere in Romania, mentionam ca ele se intalnesc atat sub forma unor impozite pe averea propriu-zisa, cat si a impozitelor pe circulatia averii.

Dintre impozitele pe averea propriu-zisa mai importante sunt impozitele pe cladiri si terenuri. Impozitul pe cladiri cade in sarcina persoanelor fizice si juridice detinatoare de cladiri (cu unele exceptii). In cazul persoanelor fizice si/sau juridice impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote intre 0,08%- 0,2% asupra valorii cladirii. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimate in lei/m2, din tabelul urmator:

2.Impozitul pe cladiri pentru persoane fizice.

1.Valoarea impozabila a cladirilor persoanelor fizice (cladiri rezidentiale si cladiri anexe)

Impozitul pe cladiri P.F.:

Art. 457 alin.(1)

Impozit cladiri rezidentiale si cladiri anexeCotele stabilite prin codul fiscal

pentru anul 2017Cota stabilita de consiliul local

pentru anul 2017

0,08%-0,2%0,12%

Tipul cladiriiValorile stabilite prin codul fiscal pentru anul 2017Valorile stabilite de consiliul local pentru anul 2017

Valoarea impozabilaValoarea impozabila

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumultative)Fara instalatii de apa, canalizare, electricitate sau incalzireCu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumultative)Fara instalatii de apa, canalizare, electricitate sau incalzire

A.Cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exterior din caramida arsa sau din orice alte material rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

1000

600

1000

600

B.Cladiri cu pereti exterior din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

300

200

300

200

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exterior din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

200

175

200

175

D.Cladire-anexa cu pereti exterior din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

125

75

125

75

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D.75% din suma care s-ar aplica cladirii.75% din suma care s-ar aplica cladirii.75% din suma care s-ar aplica cladirii.75% din suma care s-ar aplica cladirii.

F.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau masarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D.50% din suma care s-ar aplica cladirii50% din suma care s-ar aplica cladirii50% din suma care s-ar aplica cladirii50% din suma care s-ar aplica cladirii In urma hotararii de consiliu local din data de 28-11-2016 s-a stabilit ca in cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,12% asupra valorii impozabile a cladirii.

Valoarea impozabila (lei) se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii (mp) cu valoarea impozabila corespunzatoare (lei/mp).

Valoarea impozabila se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate cu coeficientii de corectie. Suprafata construita desfasurata se determina prin insumarea suprafetelor sectiunii tuturor nivelurilor cladirii, inclusive ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 nivele si 8 apartamente coeficientul de corectie se reduce cu 0,10%. Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,40%. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta, cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta si cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusive, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlante cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii architectural-ambientale si functionale a cladirii.

Bibliografie

www.anaf.ro;

www.primariavarfucampului.ro;

www.curierulfiscal.ro.

Preview document

Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 1
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 2
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 3
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 4
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 5
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 6
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 7
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 8
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 9
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 10
Impozitul pe clădiri în comuna Vârfu Câmpului - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Impozitul pe cladiri in comuna Varfu Campului.docx

Alții au mai descărcat și

Impozitul Asupra Mijloacelor de Transport

1. Descrierea impozitului asupra mijloacelor de transport Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat...

Impozitarea Veniturilor Persoanelor Fizice în România

CAP.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE IN ROMANIA 1.1. Definirea notiunii de impozit pe venitul persoanelor...

Așezarea și Perceperea Impozitului pe Clădiri

1.Definirea impozitului pe clădiri. Impozitul pe clădiri reprezintă o contribuţie bănească anuală ce se datorează bugetului local, al comunei, al...

Franciza 5 To Go

Societatea BOGMAR SRL-D a fost înființată în luna Ianuarie 2017 cu un capital social de 1.000 RON (echivalentul a 220 EUR) cu scopul înființării...

Procedee și tehnici de control financiar

În epoca modernă, controlul capătă o importanță deosebită fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societății de a-și apăra interesele...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Moto: Cel ce vrea sa dea sfaturi în plobleme financiare trebuie sa cunoasca RESURSELE CETATII, natura si marimea lor, pentru a...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?