Metode alternative de finanțare a investițiilor

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6994
Mărime: 62.40KB (arhivat)
Publicat de: Bernik R.
Puncte necesare: 7
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere .3
  2. Capitolul I . Metode moderne de finanțare a investițiilor 4
  3. 1.1 Conceptul de investiții . Principalele surse și metode de finanțare a investițiilor 4
  4. 1.2 Leasingul - metodă modernă de finanțare a investițiilor. ...11
  5. Concluzii 19
  6. Bibliografie .. ..21

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei cercetării : Investițiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naționale, a tuturor ramurilor și domeniilor de activitate, a sporirii veniturilor, condiție a creșterii nivelului de trai.

Investiția este o cheltuială sau plasament de sume bănești la un moment inițial, pentru a obține efecte în viitor. În urma definiției nominalizate,se afirmă că aceasta reprezintă o cheltuială sau un plasament de sume bănești. În momentul luării deciziei de investiții întreprinzătorul utilizează acumulările anterioare de capital, dar nu întotdeauna acestea sunt suficiente realizării obiectivului propus. La originile oricărei investiții se află întotdeauna acumulări anterioare ale investitorului direct sau ale altor investitori dispuși să-și angajeze economiile, în diferite forme, în realizarea proiectului în cauză.

Astfel cunoașterea și deliminarea specificului fiecărei metode și înțelegerea efectelor acestora va constituie un fundament informațională și practic la adoptarea și implimentarea deciziilor investiționale.

Obiectul analizei: metode moderne de finanțare a investițiilor .

Scopul analizei: Definirea conceptului de investiții , precum și evidențierea principalelor metode de finanțare a acestora. Delimitarea metodelor moderne de finanțare a investițiilor , accentuarea punctelor forte și punctelor slabe , precum și stabilirea celor mai avantajoase.

Obiectivele investigației:

- Definirea conceptului de investiții.

- Definirea noțiunii, structurii , componentelor principalelor metode de finanțare a investițiilor.

- Formularea concluziilor.

Termeni-cheie: intreprindere , resurse financiare, gestiune financiară, investiții , surse de finanțae , metode de finanțare , autofinanțare , risc , oprim , leasing.

CAPITOLUL I. METODE MODERNE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR.

1.1 Conceptul de investiții . Principalele surse și metode de finanțare a investițiilor.

Notiunea de investitie reprezinta o categorie financiara de o deosebita complexitate, fiind perceputa cu semnificatii si sensuri diferite. Investiitiile sunt consecinta principalei decizii financiare a intreprinderii, care presupune crearea de capacități de producție și de comercializare. În definirea investitiilor se are în vedere reflectarea anumitor caracteristici generale si omogene ale acestora în raport cu modul de formare sau cu destinația pe care fondurile respective o primesc.

La prima vedere investitia apare ca o operatiune de modificare si de crestere a patrimoniului initial: constructii industriale si civile; achizitia, montajul si instalarea unor echipamente industriale; cumpararea unor masini, utilaje etc. La o analiza mai profundă, investitia este alocarea capitalurilor economisite în activități lucrative și profitabile care să majoreze valoarea capitalurilor investite.

Conceptul de investitie pote fi definit din puncte de vedere diferite , astfel cea mai acceptabilă este abordarea economică ,care consideră investițiile ca fiind toate sacrificiile făcute azi în speranța obținerii în viitor a unor rezultate, al căror nivel total va fi superior cheltuielilor inițiale. Deci, spre deosebire de simpla înregistrare contabilă, definirea economică ține seama de o serie de aspecte importante, precum:

- influența factorului timp;

- noțiunile de randament și eficiență a operațiilor economice;

- riscuri legate de viitor.

Indiferent de punctele de vedere conform cărora se definesc investițiile, se pot observa câteva trasaturi caracteristice :

- cu ocazia desfășurării investiției se produce o transformare a valorii din formă băneasca în forme materiale diverse ( echipamente materiale, bunuri financiare, informatii etc.) care au durate de viață economica îndelungate;

- prin procesele de valorificare care urmează , se speră obținerea unei valori suplimentare concretizată intr-un surplus monetar;

- operațiunile de constituire a activelor imobilizate, dar mai ales cele de valorificare suportă numeroase riscuri care dau caracter aleatoriu rezultatelor;

Investițiile reprezintă suportul material al dezvoltării economico-sociale a țării. Prin ele se asigură sporirea capitalului fix, creșterea randamentului tehnic și economic al celui existent, dar și crearea de noi locuri de muncă. În acest context, investițiile reprezintă elementul decisiv al creșterii economice, al promovării factorilor intensivi, calitativi și de eficiență.

Bibliografie

1. Vadim Dumitrașcu, - Managementul investițiilor , Editura Universitară , București , 2014

2. Achim M. Leasing - o afacere de succes, București: Editura Economică, 2005.

3. Andreica, M. - Leasing, cale de finanțare a investițiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, Editura CRIMM, București, 1997.

4. Leasingul devine tot mai accesibil / Capital Market, nr.29, 2008.

5. www.statistica.md

Preview document

Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 1
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 2
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 3
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 4
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 5
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 6
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 7
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 8
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 9
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 10
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 11
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 12
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 13
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 14
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 15
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 16
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 17
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 18
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 19
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 20
Metode alternative de finanțare a investițiilor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Metode alternative de finantare a investitiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Fonduri Europene

I. România şi fondurile europene Căderea regimului comunist şi, ulterior, opţiunea fermă de adoptare a modelului european, a reprezentat pentru...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Optimizarea Structurii de Finanțare a Întreprinderii

INTRODUCERE Viaţa economico-financiară a unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care funcţionează şi evoluează. Din acest...

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării...

Fuziuni și Achiziții

Din punct de vedere tehnic, fuziunea consta în combinarea a doua sau mai multe companii cu scopul de a crea o entitate economica prin unificarea...

Evaluarea și analiza eficienței finanțării prin intermediul leasingului

CAPITOLUL I - LEASINGUL CA MODALITATE DE FINANŢARE. PARTICULARITĂŢI. I.1. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing I.1.1. Istoria şi...

Modalități de Echilibrare a Bugetelor Locale și Implicații ale Acestora

1. Bugetul local: surse de formare şi destinaţii Subsistemul financiar public, componentă a sistemului financiar, are ca scop principal...

Raport practică SC Prominfo SA

Experiența personală pe perioada practicii Pentru început aş vrea să menţionez pe baza căror criterii am ales să efectuez stagiul de practica la...

Diagnosticul Financiar al unei Firmei

In acest proiect vom folosi date extrase din documentele contabile ale firmei ”ARTIX” SA din trei ani consecutivi apoi vom estima fluxurile nete de...

Ai nevoie de altceva?