Fertilitatea în India

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3585
Mărime: 146.10KB (arhivat)
Publicat de: Olga Pătrașcu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laura Asandului

Extras din referat

Definirea conceptului

Masa născuţilor vii într-o anumită perioadă de timp este pusă în legătură cu efectivul mediu de populaţie. Este evident, însă, faptul că nu întreaga populaţie este implicată în procesul de reproducere, prin intermediul născuţilor vii, ci numai o parte a colectivităţii umane, aceea care alcătuieşte contingentul fertil. Contingentul fertil cuprinde populaţia feminină în vârstă de 15-49 de ani (in practica demografică, datorită influenţei nesemnificative a efectivului şi structurii contingentului fertil masculin 18-54 de ani, analiza se concentrează exclusiv asupra contingentului fertil feminin).

Prin, fertilitate înţelegem fenomenul demografic ce desemnează intensitatea naşterilor într-o populaţie feminină de vârstă fertilă (15-49 ani). Cifric, măsurarea fertilităţii, la modul cel mai general, se face raportând masa născuţilor vii dintr-o colectivitate la populaţia feminină de vârstă fertilă aparţinând respectivei colectivităţi.

Nivelul fertilităţii este influenţat de trei categorii de factori:

• factori biologici (fiziologici) – influenţează nivelul fertilitătii prin influenţa exercitată asupra fecundităţii.

– Potenţialul reproductiv al femeilor;

– Vârsta sau limitele de vârstă ale perioadei reproductive;

– Sterilitatea postnatală;

– Boli

• factori intermediari – afectează atât fertilitatea, cât şi fecunditatea:

– Factori ce afectează expunerea la relaţii sexuale;

– Factori ce afectează expunerea la concepţie;

– Factori ce afectează sarcina şi naşterea.

• factori socio-economici şi culturali –sunt determinanţi ai nivelului şi evoluţiei fertilităţii (ai comportamentului reproductiv al populaţiei).

– Urbanizarea;

– Schimbările petrecute în funcţiile şi structura familiei;

– Nivelul de trai corelat cu costul educaţiei copiilor;

– Nivelul crescut de educaţie a populaţiei, în general, şi al femeilor în special;

– Mobilitatea.

Principalii indicatori statistico-demografici folosiţi in determinarea fertilităţii sunt urmatorii:

- Rata generală a fertilităţii

Această rată reprezintă un indicator obţinut prin raportarea numărului născuţilor vii dintr-o perioadă (un an, de obicei) la numărul mediu al populaţiei feminine de vârstă fertilă. Se calculează după formula:

f (sau RGF) = (N/F15-49)l000, unde:

F15-49 - totalul femeilor de vârstă fertilă

N - suma născuţilor vii

f- rata generală a fertilităţii.

Semnalăm faptul că, în calcul, se ia în considerare întregul efectiv al născuţilor vii, deoarece numărul născuţilor vii de către femei sub şi peste limitele de vârstă ale contingentului fertil este nesemnificativ.

Analiza fertilităţii populaţiei feminine trebuie continuată prin stabilirea particularităţilor de manifestare a fenomenului în subcolectivităţi de populaţie, grupate după caracteristici demografice, socio-economice, socio-culturale şi teritoriale. Din punct de vedere al carcteris-ticilor demografice, prezintă interes îndeosebi analiza fertilităţii pe vârste sau grupe cincinale de vârstă, în cadrul contingentului feminin fertil, precum şi analiza fertilităţii în funcţie de starea civilă a populaţiei feminine fertile.

 Rata de fertilitate pe vârste

Aceasta desemnează un indicator rezultat din raportarea numărului de născuţi vii de către femeile de o anumită vârstă (grupă de vârstă) la numărul mediu al femeilor de vârsta (grupa de vârstă) respectivă. Se calculează după formula:

fx = (Nx/ Fx)-1 000, unde:

x - reprezintă vârsta

Fx - totalul femeilor de o anumită vârstă x

Nx - efectivul născuţilor vii de către femeile de o anumită vârstă x

fx - rata specifică a fertilităţii pe vârste

Aşadar, efectivul născuţilor vii de către femeile de o anumită vârstă este în funcţie de intensitatea fertilităţii specifice şi de numărul populaţiei feminine corespunzător vârstei respective.

Preview document

Fertilitatea în India - Pagina 1
Fertilitatea în India - Pagina 2
Fertilitatea în India - Pagina 3
Fertilitatea în India - Pagina 4
Fertilitatea în India - Pagina 5
Fertilitatea în India - Pagina 6
Fertilitatea în India - Pagina 7
Fertilitatea în India - Pagina 8
Fertilitatea în India - Pagina 9
Fertilitatea în India - Pagina 10
Fertilitatea în India - Pagina 11
Fertilitatea în India - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Fertilitatea in India.docx

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Rolul Indiei în economia mondială

CAPITOLUL I – ASPECTE MONOGRAFICE Secţiunea I 1.1 Repere geografice Republica India, cunoscută mai comun ca India, este o ţară suverană în Asia...

Rolul și locul economiei Indiei în economia mondială

INTRODUCERE Ţările în dezvoltare reprezintă miracolul secolului XXI . Am ales această temă din dorinţa de a cunoaşte mai multe despre ţările în...

Republica India

Capitala: New Delhi 28°34′N, 77°12′E Cel mai mare oraş: Mumbai Limbi oficiale: Hindi, engleza şi alte 21 limbi oficiale Forma de guvernământ:...

Efectele sociale ale globalizării

Introducere Globalizarea nu poate fi considerată ca reprezentând un fenomen complet nou în istoria lumii, ea având anumite antecedente istorice,...

Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor

INTRODUCERE “Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen global, care în ultimele decenii afectează toate ţările lumii. Reducerea globală a...

Analiza demografică a statelor India și Olanda

Lucrarea analizeaza situatia demografica a statelor Japonia si Peru in perioada 1950-2025. Cuvinte cheie: India, Olanda, populatie, dinamica...

Analiza comparativă Qatar și Timorul de Est

PARTEA 1 1.Harta fertilității(2017) Fertilitatea reprezintă numărul născuților vii raportat la populația feminină cu vârstă cuprinsă între 15 și...

Secretele Gastronomiei Indiene - Mirodeniile

În ultimele decenii turismul a cunoscut o creştere continuă şi o diversificare vastă,devenind unul din sectoarele economice cu cea mai rapidă...

Ai nevoie de altceva?