Provincia Dacia Română

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1393
Mărime: 778.19KB (arhivat)
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Dacia Romană a fost o provincie romană după cucerirea Daciei de către Imperiul Roman sub conducerea lui Traian în 106.

După cucerirea Daciei, în urma războaielor din 101-102, 105-106, împăratul roman Marcus Ulpius Traianus începe opera de romanizare. În vara anului 106 după sinuciderea lui Decebal , orice rezistență majoră a dacilor a încetat. Procesul de romanizare a populaților din această zonă a fost favorizat de mai mulți factori care, alături de limba latină, vor concura cu succes la implementarea tiparelor politoco-spirituale în mijlocul societăților barbare. Elemetele care au favorizat romanizarea dacilor sunt: armata- sursă importantă de veterani ce se vor stabili, majoritatea, în arealul geografic al teritoriilor ocupate, care prin folosirea exclusivă a limbii latine va impune o notă radicală procesului de adoptare și, în egală măsură, de adaptare a limbii latine; urbanizarea , orașele fiind adevărate focare de romanizare, prin translatarea populațiilor spre zonele rurale; introducerea unor obiecte de cult și unelte, de factură romană, superioare celor autohtone ; dezvoltarea unei producții de mărfuri locale, care se adaugă celor de proveniență romană; instalarea unei administrații bine organizate; pătrunderea elementelor ilatice( funcționari, negustori, proprietari, militari); schimburile interculturale , posibile prin aducerea de coloniști din alte provincii ale imperiului; dezvoltarea căilor de comunicație ; răspândirea religiei romane și a cultelor provinciale precum și a dreptului roman.

Odată cu romanizarea provinciei Dacia are loc fenomenul decontapire a populației, astfel lucuitorii provinciei venerau o varietate extraordinară de divinități: Jupiter(zeul suprem); Junona (soția lui Jupiter, zeița nașterilor, căsătoriei, protectoarea Romei); Minerva(zeița înțelepciunii și a meșteșugurilor); Mercur(zeul comerțului); Apollo(zeul luminii, al soarelui și al prezicerilor); Venus(zeița frumuseții și a dragostei); Diana(zeița vânătorii). Se manifestă sincretismul, fenomen ce constă în contopirea divinităților similare, dar de origine diferită într-una singură. Este răspândit cultul lui Iupiter Dolichenus, divinitate sincretică născută din contopirea romanului Iuppiter cu semiticul Baal din orașul Doliche din Asia Mică. Sunt adorate divinități neromane cu nume romane , ca Diana Augusta, Hercules Invictus, Liber și Libera. Era răspândit cultul cavalerilor danubieni, divinități iliro-traco-dace. De asemenea, era venerat cultul lui Augustus și al împăratului aflat la domnie. La Ulpia Traiana a fost descoperit un palat al ordinului religios-politic al Augustalilor. Erau construite clădiri tipice arhitecturii romane: temple, amfiteatre, edificii, băi publice, vile suburbane și rustice. Au fost descoperite urme ale unor temple în orașe și sate, precum și a unor amfiteatre pentru luptele de gladiatori la Sarmizegetusa, Porolissum și Micia.

În provincia Dacia Romana au existat patru tipuri de așezări umane: urbane: coloniae(colonii) și municipia (municipii); rurale: vici(sate) și pagi(comune).

Preview document

Provincia Dacia Română - Pagina 1
Provincia Dacia Română - Pagina 2
Provincia Dacia Română - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Provincia Dacia Romana.docx

Alții au mai descărcat și

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Religiile în dacia romana

Capitolul 1 Introducere Epoca romană reprezintă în cadrul istoriei României un moment de maximă deschidere spre istoria universală. Istoria...

Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană

INTRODUCERE Dunărea a reprezentat un factor geografic foarte important în istoria Imperiului Roman, dar şi a Daciei. Fluviul a fost considerat...

Statul și Dreptul în Dacia Romană

1. RĂDĂCINILE DACO-ROMANE ALE STATULUI ŞI DREPTULUI ROMÂNESC Strămoşii noştri, geto-dacii, după cum afirmă părintele istoriei Herodot, aparţinea...

Organizarea Armatei

I . SCURTĂ PREZENTARE Nu putem vorbi despre Imperiul Roman , fără a avea in vedere caracterul puternic militar, pe care l-a avut această...

Dreptul și statul în Dacia, provincie romană

I Radacinile vechiului drept românesc 1 Organizarea de stat si dreptul în Dacia Exista o idee:saltul de la organizarea sociala fara caracter...

Structura administrativă în Dacia - provincie romană

Începând cu sec. al II-lea Î.Hr., lumea dacă, angajata într-un eroic efort de stăvilire a expansiunii străine si de eliberare a unor teritorii, s-a...

Evoluția Dregătoriei și a Funcționarului Public în Istoria Administrației Publice Românești

Introducere Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Comunitatea umană n-ar fi avut acces la progres...

Istorie

I. DE LA GENEZA ETNICA LA GENEZA STATALA I. 1. Civilizatia si istoria daco-getilor Procesul de indo-europenizare; etnogeneza tracilor In...

Ai nevoie de altceva?