Calitatea și managementul calității în serviciile publice

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2539
Mărime: 19.83KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Alina Stancovici

Extras din referat

Introducere.

Prin intermediul acestui eseu am încercat o definire cât mai exactă și cât ma uzuală a termenului de calitate și modalitățile prin care se pot îmbunătăți serviciile publice.

Am definit termenul de calitate pentru a înțelege cât mai bine la ce se referă acesta și de ce trebuie să se țină cont pentru a îmbunătăți serviciile publice și pentru a le face mai calitative.

Am încercat să evidențiez modalități prin care serviciile publice pot fi îmbunătățite astfel încât să satisfacă nevoile și cerințele cetățenilor, care sunt principalii beneficiari ai acestor servicii.

Societatea este într-o continuă schimbare, se dezvoltă din ce în ce mai mult și din ce în ce mai rapid, de aceea este necesar ca sectorul public să țină pasul cu aceste îmbunătățiri. Dezvoltările tehnologice au o contribuție majoră asupra dezvoltării sectorului public, având în vedere rapiditatea cu care se dezvoltă astăzi tehnologia în cadrul societății.

Am ales această temă pentru a observa modalitatea de inovare prin calitate a servicilor publice și pentru a prezenta îmbunătățirile care au avut loc la nivelul sectorului public.

Conceptul de calitate.

Conceptul de calitate a primit de-a lungul timpului o serie de definiții considerate importante, însă definiția unanim acceptată este cea conform căreia calitatea reprezintă totalitatea caracteristicilor care conferă acestuia capacitatea de a satisface exigențele și nevoile exprimate și implicite ale clienților.

Evoluția societății a adus după sine necesitatea îmbunătățirii calității serviciilor și a produselor, cererea cetățenilor fiind din ce în ce mai mare dar și satisfacerea acesteia fiind necesară prin inovare și flexibilitate.

Calitatea este o necesitate în rândul societății, un factor care aduce rezultate pe termen lung. Astfel, calitatea presupune o schimbare profundă și chiar totală în mintea și comportamentul oamenilor dar și în natura unei anumite organizații.

Conceptul de calitate, care era înainte caracteristică organizațiilor cu caracter productiv se

regăsește astăzi și în cadrul sectorului public, în cadrul organizațiilor din sectorul public. Cetățenii sunt principalii clienți ai sectorului public, însă aceștia pot percepe calitatea într-un mod subiectiv, fiecare în felul său propriu. Cetățenii sunt cei care susțin acest sector public și serviciile publice prin plata taxelor și a impozitelor anuale, lucru care îi face practic proprietari ai serviciilor publice. Calitatea acestor venituri încasate de la cetățeni prin intermediul taxelor și a impozitelor reprezintă de fapt principala caracterisitică a serviciilor publice. Se poate afirma astfel faptul că, îmbunătățirea calității serviciilor publice contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea întregii societăți.

Așa cum bine știm cu toții, serviciile publice au fost create cu scopul de a ajuta cetățenii, de a-i servi pe aceștia, răspunzând la nevoile și la aspirațiile acestora. Cetățeanul reprezintă așadar nucleul administrației publice, a serviciilor publice, fără de care toate aceste servicii și organizații nu ar avea posibilitatea să funcționeze.

Instituțiile publice consideră calitatea ca fiind fundamentul și baza pentru asigurarea sau creșterea satisfacției clienților sau a consumatorilorde servicii publice. Evoluția societății dar și a tehnologiei i-a determinat pe cetățeni să acorde o atenție sporită calității produselor și nu în ultimul rând al serviciilor publice. Astfel, dezvoltarea societății a îmbunătățit în primul rând comunicarea la nivelul insitutuțiilor publice. Comunicarea tradițională a fost astfel înlocuită cu o modalitate de comunicare modernă, eficientă și nu în ultimul rând calitativă. Managerii încearcă acum să comunice în mod direct cu angajații pentru a transmite informații cât mai corecte și mai precise și pentru a stabili o legătură cu aceștia. Este foarte important ca managerii să acorde o atenție deosebită procesului de comunicare dintre angajat și angajator, deoarece în urma acestui proces se vor stabili legături mai strânse între șefi și angajați și comunicarea devine din ce în ce mai calitativă.

Îmbunătățirea serviciilor publice aduce după sine necesitatea promovării anumitor obiective, obiective de care trebuie să țină cont serviciile publice. Un prim exemplu în acest sens îl constituie orientarea către satisfacerea necesităților clienților, o mai bună orientare către nevoile cetățeanului și susținerea acestuia. O altă modalitate este reprezentată de sprijinul acordat personalului calificat pentru a îndeplini funcții publice, atât un sprijin moral cât și unul financiar.

Personalul calificat are dreptul de a beneficia de un loc de muncă pe măsura pregătirii sale și în

cadrul unor instituții publice de calitate.

Bibliografie

Art. Calitatea serviciilor publice, disponibil la http://www.scritub.com

Art. Inovarea în sectorul public, disponibil la https://trencadis.ro/old/

Kotler, Philip, Lee, Nancy, Marketing în sectorul public, Ed. Meteor Pres, 2008

Moldoveanu, George, Dobrin, Cosmin, Managementul calității în sectorul public - Suport de curs

Popescu, Luminița, Gabriela, Managementul calității în sectorul public - Suport de curs, 2014-2015

Stanciu, Costel, Managementul calității - Analiza reflectării calității produselor în performanțele economico-financiare ale întreprinderii

Troancă, Dumitru, Art. Managementul serviciilor publice

Preview document

Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 1
Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 2
Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 3
Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 4
Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 5
Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 6
Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 7
Calitatea și managementul calității în serviciile publice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Calitatea si managementul calitatii in serviciile publice.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul performanței

Transformările sociale şi economice pe plan mondial şi local au produs dezechilibre majore, care au afectat în egală măsură şi mediul educaţional,...

Managementul asigurării creșterii calității serviciului public

1. ROLUL SI IMPORTANTA INVESTITIILOR PUBLICE Activitatea socio-economica se plaseaza in centrul preocuparilor individului si a structurilor de...

Implementarea și Dezvoltarea unui Management al Calității Performant la Liceul Vitomirești

I. INTRODUCERE Peste tot, în toate ocaziile şi în toate domeniile, se vorbeşte astăzi de calitate. Acestui concept i s-au consacrat mai multe...

Managementul Recompenselor

CAP.1. PREZENTAREA FIRMEI În realizarea studiului am pornit de la firma: Sc. StarNet Srl. ce constituie un furnizor de soluţii de comunicaţii si...

Instrumente de Bază ale Managementului Calității

Instrumente de bază ale managementului calităţii Calitatea este dezvoltată şi susţinută, din punct de vedere comercial, pe toată suprafaţa...

Management Public - Sectorul Public din România - Prezent și Perspective de Dezvoltare

Importanţa sistemului public Existenţa sectorului public constituie o realitate de netăgăduit atât în societăţile cu tradiţie democratică, precum...

Managementul Serviciilor Bancare

TIPURI DE SERVICII Bãncile furnizeazã clienþilor trei tipuri principale de servicii. Acestea sunt: 1. Deschiderea de conturi bancare (de...

Management - administrație publică

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1. Noţiunea de administraţie publică Etimologic, termenul de administraţie provine din...

Te-ar putea interesa și

Managementul asigurării creșterii calității serviciului public

1. ROLUL SI IMPORTANTA INVESTITIILOR PUBLICE Activitatea socio-economica se plaseaza in centrul preocuparilor individului si a structurilor de...

Managementul calității în cadrul Primăriei Galați

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Managementul Calitatii Serviciilor în Cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MАNАGЕMЕNTULUI CАLITĂŢII 1.1.Dеfinirеа mаnаgеmеntului cаlităţii Cаrаctеristicа principаlă а lumii în cаrе...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Alimentația Publică în Contextul Modernizării Economiilor Contemporane

INTRODUCERE Prezenta lucrare îşi propune abordarea aspectelor teoretice legate de turism, destinaţie turistică, managementul, marketingul atât ale...

Serviciul public de alimentare cu apă din Constanța și Oradea - studiu comparativ

Capitolul 1 Prezentarea serviciului Alimentare cu apa din Constanta si Oradea 1.1. Serviciul public Alimentare cu apa din Constanta "Cel mai...

Analiza comparativă între Institutul Clinic Fundeni București și New York-Presbyterian Hospital

1. Prezentarea serviciului 1.1. Serviciul public de sanatate din Institutul Clinic Fundeni Bucuresti a. Denumirea institutiei care furnizeaza...

Studiu comparativ privind prestarea serviciului public de sănătate. România vs Republica Moldova

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SERVICIULUI DE SANATATE DIN ROMANIA SI DIN REPUBLICA MOLDOVA Asigurarea sanatatii este un obiectiv esential al unui...

Ai nevoie de altceva?