Lead

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mass Media
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12399
Mărime: 256.43KB (arhivat)
Publicat de: Henrieta Nechita
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. NOțIUNI GENERALE DESPRE LEAD 4
 3. 1.1. Lead-ul/atacul /intro-ul ... noțiuni și definiţii. 4
 4. 1.2. Distinctia dintre lead și chapeau 7
 5. 1.3. Scopul și destinația lead-ului în presa scrisă. 9
 6. CAPITOLUL 2. FORMULE DE REDACTARE A LEAD-URILOR 12
 7. 2.1. Modalități de redactare a lead-urilor 12
 8. 2.2. Tipuri de lead 15
 9. 2.3. Alte aspecte ale lead-ului 23
 10. CAPITOLUL 3. ANALIZA LEAD-ULUI ÎN PRESA SCRISĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 25
 11. CONCLUZII 31
 12. BIBLIOGRAFIE 33

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Lead-ul (sau paragraful introductiv) joacă un rol foarte important în presa scrisă, deoarece acesta are funcția de a trezi interesul cititorului și de a-l informa pe scurt despre întreg articolul publicat.

Fără a exagera putem susține ipoteza conform căreia lead-ul reprezintă piatra de încercare a oricărui jurnalist de profesie, este punctul care determină priceperea autorului de a captiva interesul cititorului față de întreg materialul publicat.

Lead-ul presupune o mare putere de concentrare logică a autorului de a rezuma captivant și în limita normelor etice, întreagă poveste relatată în articolul de presă.

Există mai multe moduri în care se poate începe un articol, aşa cum am constatat la prezentarea tipologică a paragrafelor. În general însă, acelea vizau compoziţia internă, conţinutul. Pentru introducere se poate uza de una din aceste formule: se povesteşte în trei fraze scurte istoria, se prezintă ce reiese din poveste ori se notează principalele idei ce trebuie transmise. Dar, fraza de început se prezintă, cel mai adesea, ca un rezumat al principalelor fapte ce urmează a fi prezentate.

Lead-ul este paragraful iniţial, sub-titlu. El este replica de deschidere sau "fraza de atac", adică cea mai semnificativă parte a textului. De regulă, lead-ul este scris cu "italic" sau "bold" şi format din 3-4 fraze "cheie", care rezumă esenţialul din text şi răspunde precis şi incitant unora din întrebările: Cine? Ce? Unde? Când? De ce?

Importanţa titlului şi lead-ului este capitală pentru lectura textului. Profesioniştii spun aşa: "Dacă ai 10 ore pentru a redacta un comunicat, lucrează 9 la titlu şi lead".

Scopul tezei presupune analiza teoretică și bibliografică a lead-ului în presa scrisă.

Obiectivele tezei presupun descrierea teoretică a lead-ului, modalitățile de elaborare ale acestuia, prezentarea logică și grafică a lead-ului în presă, tipurile de lead cunoscute și clasificările acestuia după anumiți autori consacrați, analiza lead-ului în presa scrisă din Republica Moldova.

Structura tezei. Teza a fost structurată pe trei capitole de bază, care includ în ordine logică analiza pe subiect a lead-ului din punct de vedere teoretic, în primul și al doilea capitol, cu referire la noțiunile și clasificările lead-ului, diferențele și distincția de alte părți componente ale unui articol. În capitolul trei s-a realizat o analiză practică a tipurilor de lead din presa scrisă din Republica Moldova.

CAPITOLUL 1. NOțIUNI GENERALE DESPRE LEAD

1.1. Lead-ul/atacul /intro-ul ... noțiuni și definiţii.

Impactul pe care-l va avea reportajul asupra publiculul depinde, în mare măsură, de felul în care începe textul, de modul în care sunt elaborate primul paragraf sau primele fraze (engl. lead).

Ce este Lead-ul? Este primul şi de departe cel mai important paragraf al ştirii. Unii preferă anglicismului lead, franţuzescul „atac”(attaque). Alţii optează pt. „intro”, prescurtarea de la „introducere ”sau pt. sintagma „paragraf introductiv” în lipsa unui cuvânt mai bun, pledăm pentru termenul lead, cu argumentul că este cel maides folosit în şcolile de jurnalism şi în jargonul redacţiilor.

Unul dintre înţelesurile cuvântului lead este capăt, poziţie de frunte. To lead înseamnă a conduce, a deschide calea, a conduce, a fi în frunte etc.

Paragraful inițial sau primul paragraf trebuie să fie concis, evocator şi concret. Adesea intro-urile sunt bazate pe vizualizare, adică pe transportarea cititorului în spaţiul unde se petrecfaptele. În acest caz, este obligatoriu să fie alese cuvintele care arată. Bunăoară: „Ea poartă obluză viu colorată” – nu arată mare lucru. În schimb, „Ea poartă o bluză verde aprins carecontrastează cu tenul palid ” – ne ajută „să o vedem” mai bine.

Primul paragraf, atacul dă tonul întregului articol, care în definitiv creează anumite aşteptări din partea cititorului. De prima frază depinde, de multe ori, urmărirea până la capăt a întreg textului articolului publicat.

În general lead-ul nu începe cu cifre sau citate, el presupune concentrarea logică și creativă a autorului de a descrie pe scurt și într-o manieră incitantă, de aceea se recomandă o afirmaţie, o scurtă anecdotă, rareori un citat pentru a completa partea de început a unui articol.

Ph. Gaillard apreciază că, cel mai adesea, introducerea “vizează punerea articolului în miezul subiectului, printr-o descriere sau printr-un citat semnificativ, printr-un amănunt de natură să aţâţe curiozitatea” .

Bibliografie

Coman Cristina, 2002, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, Polirom

Coman Cristina, 2004, Relatiile publice si mass media, editia a doua, Polirom,Iasi

Coman, Mihai, 1999, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom

Coman, Mihai - Manual de jurnalism, vol. I şi II, Iaşi, Polirom, 1999.

Randall, David – Jurnalistul universal, Iaşi, Polirom, 1998.

Capelle, Marc – Ghidul jurnalistului, Bucureşti, Carro, 1996.

Popescu, Cristian Florin – Manual de jurnalism, vol. I şi II, Bucureşti, Tritonic, 2003.

Mouillaud, Maurice – Presa cotidiană, Bucureşti, Tritonic, 2003.

Preda, Sorin – Tehnici de redactare în presa scrisă, Iaşi, Polirom, 2006.

Cristian Florin Popescu, Dictionar explicativ de jurnalism,relatii publice si publicitate, Bucuresti, Ed. Tritonic, 2002.

Roşca, Luminiţa – Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, 2004.

Cappon, Rene – La început a fost cuvântul, vol. II, Bucureşti, Rompres, 1999.

Preview document

Lead - Pagina 1
Lead - Pagina 2
Lead - Pagina 3
Lead - Pagina 4
Lead - Pagina 5
Lead - Pagina 6
Lead - Pagina 7
Lead - Pagina 8
Lead - Pagina 9
Lead - Pagina 10
Lead - Pagina 11
Lead - Pagina 12
Lead - Pagina 13
Lead - Pagina 14
Lead - Pagina 15
Lead - Pagina 16
Lead - Pagina 17
Lead - Pagina 18
Lead - Pagina 19
Lead - Pagina 20
Lead - Pagina 21
Lead - Pagina 22
Lead - Pagina 23
Lead - Pagina 24
Lead - Pagina 25
Lead - Pagina 26
Lead - Pagina 27
Lead - Pagina 28
Lead - Pagina 29
Lead - Pagina 30
Lead - Pagina 31
Lead - Pagina 32

Conținut arhivă zip

Te-ar putea interesa și

Abordări sociologice ale valorilor și securității naționale

Pagină albă INTRODUCERE Interesul pentru valori, pentru modul în care acestea sunt transmise prin intermediul proceselor de socializare, s-a...

Suspensia Activă la Mașini

Suspensia activa este un tip de suspensie controlata extern de catre computerul de bord, care detecteaza miscarea automobilului prin senzori aflati...

Articolul Feature

INTRODUCERE Europa Centrală şi cea de Est a trecut în ultimii ani printr-o serie de schimbări majore care au dus la o deschidere fructuoasă în...

De la traditional la predictive lead scoring în marketing automation tools

Introducere Lucrarea de față surprinde principalele aspecte cu privire la managementul relațiilor cu clienții prin intermediul platformelor CRM și...

Suspensii Active

CAP.1 Introducere Performanta sistemului de suspensie a autovehiculului este considerata in mod obisnuit legata de capacitatea acestuia de a oferi...

Chocolate

INTRODUCTION Chocolate comprises a number of raw and processed foods produced from the seed of the tropical Theobroma cacao tree. Cacao has been...

A Day of Terror - 11 September 2001

1. Introduction Mornings are for waking up happy, going on with your business, and enjoying life. After all, the weekend is over; it's the...

Energetică clasică și nucleară

REACTORUL DE GENERAȚIE A IV-A FOURTH GENERATION NUCLEAR REACTOR 1. Rezumat: Interesul tot mai mare pentru energetica nucleară, vizibil...

Ai nevoie de altceva?