Modele de Gestiune a Stocurilor

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1340
Mărime: 39.41KB (arhivat)
Publicat de: Tinca Palade
Puncte necesare: 0

Extras din referat

În cadrul proceselor economice, teoria stocurilor a apărut din necesitatea asigurării unei aprovizionări ritmice și cu cheltuieli minime a stocurilor de materii prime și materiale în procesul de producție sau a stocurilor de produse finite și bunuri de larg consum în activitatea de desfacere a mărfurilor. Stocul este „o rezervă de bunuri materiale care este creată la unități economice și care urmează a fi consumată, utilizată, în perioada următoare sau valorificată ulterior, prin vânzare” .

În vederea optimizării stocurilor de materii prime și materiale se poate face apel la modele matematice în măsură să găsească o soluție matematică care să conducă la obținerea răspunsului pentru următoarele două chestiuni:

- determinarea mărimii optime a comenzii de aprovizionare;

- determinarea momentului (sau frecvenței) optime de aprovizionare.

Unul din cele mai cunoscute modele matematice de determinare a optimului de stocaj este modelul Wilson aplicabil în cazul cererii constante și a unei perioade fixe de aprovizionare, fără posibilitatea apariției rupturii de stoc.

Acest model este caracterizat prin:

- perioadă de aprovizionare T fixă, deci aprovizionarea se face la intervale egale de timp;

- cerere u constantă în timp, adică pe fiecare perioadă de aprovizionare avem aceeași cerere sau cereri egale pe intervale egale de timp;

- u=v, adică aprovizionarea se face cu cantitatea cerută;

- aprovizionarea se face în momentul în care stocul devine 0 (nu se admit intervale de timp pe care stocul sa fie 0) și aprovizionarea se face instantaneu (durata dintre momentul lansării comenzii și intrarea mărfurilor în depozit este 0) .

La acest model sunt cunoscute următoarele elemente:

- V = cererea totală pe perioada τ;

- τ = perioada de timp pe care se studiază stocarea;

- Cℓ = cheltuielile de lansare ale unei comenzi;

- cs = costul unitar de stocare (costul stocării unei unități de marfă pe o unitate de timp);

Se urmărește determinarea următoarelor variabile care sunt considerate necunoscute :

- u, v (u = v) – cantitatea optimă cu care să se facă aprovizionarea;

- T – durata optimă de timp între două aprovizionări;

- n – numărul optim de aprovizionări;

- CT – cheltuielile totale legate de gestiunea stocului pe o perioadă T de aprovizionare.

Obiectivul modelului este găsirea acestor valori astfel încât Cτ, cheltuielile totale legate de gestiunea stocului pe o perioadă τ să fie minime.

Pe o perioadă de aprovizionare T avem două categorii de cheltuieli:

- de lansare Cℓ;

- de stocare, care se exprimă prin (pe o perioadă T nivelul mediu al stocului este v/2.

Astfel cheltuielile totale legate de gestiunea stocului pe o perioadă T pot fi exprimate în următorul mod:

CT = Cℓ + cs T.

Având n perioade de aprovizionare, rezultă că Cτ = n∙CT. Înlocuind în relația de mai sus se obține:

Cτ = n∙ Cℓ + cs T∙n.

Numărul optim de aprovizionări n se poate scrie ca:

n = = = Cτ = Cℓ + cs τ.

Cantitatea optimă cu care să se facă aprovizionarea v devine singura necunoscută. Variabila trebuie determinată astfel încât Cτ să fie minime. În acest scop vor fi folosite metodele de determinare a punctelor de extrem. Primul pas este calculul derivatei costului total, rezolvând ecuația f′(v) = 0, adică - + cs∙τ = 0 vₒ = .

Calculând f′′(v) = > 0 rezultă că avem un punct de minim.

Astfel vₒ = v = u = ;

n = ;

T = ;

CT = Cℓ +cs∙ ∙ T .

Astfel Cτ = f = f(v ) = = cs∙ v ∙τ.

Modelul matematic de optimizare a stocului s-a fundamentat pe un caz particular de aprovizionare potrivit căruia intervalele între aprovizionări sunt considerate constante, prin urmare aprovizionarea se desfășoară ritmic, iar stocurile se constituie instantaneu și se dau treptat în consum până la epuizarea totală.

Preview document

Modele de Gestiune a Stocurilor - Pagina 1
Modele de Gestiune a Stocurilor - Pagina 2
Modele de Gestiune a Stocurilor - Pagina 3
Modele de Gestiune a Stocurilor - Pagina 4
Modele de Gestiune a Stocurilor - Pagina 5
Modele de Gestiune a Stocurilor - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Modele de Gestiune a Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Metode Matematice de Gestiune a Stocurilor

1. Teoria stocurilor Teoria stocurilor este de o importanta aparte in cadrul proceselor economice. Un stoc reprezinta o rezerva de produse...

Plan de lecție clasa a XII a - proprietăți ale legilor de compoziție - comutativitate . asociativitate

Liceul : Grup Scolar Industrial Construtii de Masini Dacia Clasa :a XII-a E Data : 6.10.2008 Propunator : profesor Disciplina:...

Istoria Matematicii - Gheorghe Zapan

Savant de formatie multidisciplinara (psiholog, matematician, cibenertician, pedagog, filozof, jurist, ofiter de artilerie), Gheorhe Zapn...

Matematici Speciale

Tema de casă nr.1 1. Funcţii şi formule trigonometrice 2. Formule de derivare 3. Formule de integrare Temă de casă nr.2 1. Să se determine...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de...

Aspecte teoretico-practice ale contabilității și gestiunii stocurilor la SC Flavi-Com SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. FLAVI-COM S.R.L. Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere...

Contabilitatea sintetică și analitică a stocurilor

Capitolul 2. Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat in organizarea contabilitătii stocurilor si operatiunilor cu...

Auditul Ciclului Stocuri - Depozitare

CAPITOLUL I SINTEZE CU PRIVIRE LA IAS 2 CONTABILITATEA STOCURILOR Obiectivul IAS 2 este stabilirea şi tratarea la maxim de acurateţe a tuturor...

Ai nevoie de altceva?