Instruirea asistată de calculator

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4384
Mărime: 27.63KB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Buzatu
Puncte necesare: 8
Universitatea “George Bacovia” Bacau

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. 1.Definiţia didacticii 3
 3. 2.1.Didactica informaţională 3
 4. 2.2.Alternative ale didacticii informaţionale 4
 5. 3.1. Instruirea asistată de calculator 4
 6. 3.2 Instruirea programată ramificată – premisă a instruirii asistate de calculator (caracteristici generale,avantaje şi dezavantaje) 5
 7. 4.Modalităţi de utilizare a calculatorului electronic în procesul de predare-învăţare 8
 8. 4.1.Instrument didactic 8
 9. 4.2.Mijloc didactic 9
 10. 4.3.Program de instruire şi autoinstruire 10
 11. 4.4.Sistem expert educaţional 10
 12. 5.Definirea instruirii asistate de calculator ca alternativă a didacticii informaţionale 11
 13. Bibliografie 13

Extras din referat

Introducere

Apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice a reprezentat o adevărată revoluţie în societatea umană, având ca principală consecinţă tranziţia de la societatea industrială la societatea informaţională. Calculatorul a devenit o componentă normală a activităţii zilnice, iar Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) a produs transformări în întreaga societate, pătrunzând în toate aspectele vieţii economice, sociale şi culturale. Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, afirmăm că azi informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură corectitudine şi exactitate, deci la nivel pro¬fe¬sio¬nal.

,, educatia trebuie sa previna utilizarile oarbe ale noilor tehnologii informatice in comunicare, sa impiedice instrainarea omului, sa lupte contra dorintei de divertisment permanent, contra fricii nejustificate fata de noile tehnologii informatie in comunicare, sa previna diminuarea spiritului creativ."(G. de Landsheere).

1.Definiţia didacticii

Didactica reprezintă o ramură a ştiinţelor educaţiei care înglobează tehnicile,metodele ,mijloacele şi procedeele necesare proiectării strategiilor didactice pentru procesul de învăţare şi predare în cadrul sistemului bazat pe organizarea învăţămîntului pe clase şi ani de studiu.

În aria de cuprindere a didacticii intră stabilirea strategiei didactice şi includerea ei în proiectul de lecţie.

Fiecare acţiune didactică presupune realizarea anterioară a unui proiect de lecţie conform planificării calendaristice a tematicii disciplinei respective.

Pentru fiecare dintre discipline există o programă analitică numită ,,curriculum’’.

2.1.Didactica informaţională

Didactica informaţională este acea ramură a didacticii care se ocupă cu studiul aspectelor legate de realizarea unui dialog modern,eficient şi care conectează cele două componente ale binomului educaţional prin intermediul computerului,ca mijloc de învăţămînt şi ca mediu de comunicare.

Didactica informaţională îşi propune să relizeze studierea aspectelor legate de receptarea specificului programării proceselor,a restructurării conceptuale şi procesuale aduse de programare actului de predare şi învăţare privit ca pe o comunicare educaţională.

Două aspecte trebuie să fie menţionate privind rolul formative al informaticii în

cadrul procesului de învăţămînt :

- Pregătirea în domeniul informaticii prin clase şi facultăţi de profil-adică predarea informaticii,cu toate ramurile ei,atît în clasele cu profil informatic din învăţămîntul preuniversitar,cît şi în facultăţile de profil ale învăţămîntului universitar ;

- Utilizarea calculatorului electronic ca instrument didactic în desfăşurarea procesului de predare-învăţare.

Obiectivul propus nu poate fi realizat decît dacă utilizarea calculatorului,ca instrument didactic,se realizează în contextual folosirii unor strategii didactice adecvate.

Domeniul didacticii informaţionale,această nouă componentă a didacticii,include mijloace,procedee,tehnici şi metode moderne.

2.2.Alternative ale didacticii informaţionale

În procesul de predare-învăţare se pot utiliza o multitudine de alternative ce respectă principiile didacticii moderne,ale didacticii informaţionale. Toate acestea sunt o prelungire (prin utilizarea în predare de mijloace electronice) a tehnicilor de algoritmizare şi instruire programată,utilizate din ce în ce mai frecvent.

Dintre alternativele adoptate de către didactica informaţională,cel puţin 4 pot fi luate în considerare :

1. Instruirea asistată de calculator

2. Aplicarea principiilor inteligenţei artificiale în educaţie

3. Utilizarea sistemelor expert educaţionale

4. Învăţămîntul deschis la distanţă prin intermediul reţelei de calculatoare

3.1.Instruirea asistata de calculator

Majoritatea specialistilor considera ca nu trebuie sa ne intrebam daca instruirea se imbunatateste prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calitatile unice ale acestora, care le deosebesc de alte medii: interactivitatea, precizia operatiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentari multiple si dinamice ale fenomenelor si, mai ales, faptul ca pot interactiona consistent si diferentiat cu fiecare elev in parte.

Daca primele realizari in domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe invatare prin verificarea cunostintelor, ulterior au inceput sa apara softuri complexe, care incurajeaza constructia activa a cunostintelor, asigura contexte semnificative pentru invatare, promoveaza reflectia, elibereaza elevul de multe activitati de rutina si stimuleaza activitatea intelectuala asemanatoare celei depuse de adulti in procesul muncii.Toate aceste elemente modifica aria activitatilor profesorului atat cantitativ cat si calitativ. Procesul de instruire trebuie sa fie regandit. Trebuie intensificate cercetarile privind psihologia cognitiva. Cadrele didactice trebuie sa invete sa gandeasca altfel, sa formuleze altfel problemele, ne mai punandu-se accentul pe activitatile intelectuale de rutina. Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea calitatilor unice la om, iar oamenii vor deveni mai umani.

Educatia va trebui regandita in raport cu noile posibilitati tehnice pe de o parte, si in functie de cerintele noii societati, pe de alta. Misiunea cercetarii educationale este de a devansa momentul istoric prin formularea problemelor care de abia se contureaza la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental si de a pregati astfel solutiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv.Informatizarea invatamantului reprezinta orizontul zilei de astazi Este unanim acceptata o clasificare a softurilor educationale dupa functia pedagogica specifica pe care o pot indeplini in cadrul unui proces de instruire: exersare, prezentare interactiva de noi cunostinte, prezentarea unor modele ale unor fenomene reale (simulare), testarea cunostintelor, dezvoltarea unor capacitati sau aptitudini printr-o activitate de joc. Din pacate, dintr-o ancheta realizata de o redactie in invatamantul preuniversitar (publicata in CW RO nr.9/1997) a rezultat ca in invatamantul liceal calculatoarele sunt folosite mai ales pentru predarea si invatarea informaticii.

In privinta folosirii lor ca instrumente menite sa usureze invatarea altor materii, sunt destul de putin utilizate.Totusi, stiintele beneficiaza de o mai buna reprezentativitate, fiind urmate de limbile straine

Preview document

Instruirea asistată de calculator - Pagina 1
Instruirea asistată de calculator - Pagina 2
Instruirea asistată de calculator - Pagina 3
Instruirea asistată de calculator - Pagina 4
Instruirea asistată de calculator - Pagina 5
Instruirea asistată de calculator - Pagina 6
Instruirea asistată de calculator - Pagina 7
Instruirea asistată de calculator - Pagina 8
Instruirea asistată de calculator - Pagina 9
Instruirea asistată de calculator - Pagina 10
Instruirea asistată de calculator - Pagina 11
Instruirea asistată de calculator - Pagina 12
Instruirea asistată de calculator - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Instruirea Asistata de Calculator.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Final DPPD

Nume: Prenume: Vârsta: Grupă: FIŞA DE OBSERVAŢIE Dată Disciplina Locaţia Indicatori oservationali Interpretare/ Caracterizare...

Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală

Introducere. Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Instruirea Asistată de Calculator

A. ASPECTE TEORETICE I. UTILIZAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL ÎN IAC Instruirea asistată de calculator (IAC) este o metodă didactică sau o metodă de...

Noile Tehnologii Educaționale ale Sec XXI

1.Introducere Importanţa noilor tehnologii pentru educaţie a devenit, în ultimele decenii, un lait-motiv al discursului despre educaţie la toate...

Didactica specialității - tehnologia informației și a comunicațiilor

I. Studiul programei scolare NOTA DE PREZENTARE Prezentul curriculum şcolar cuprinde programa pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi...

Utilizarea Noilor Tehnologii în Procesul de Predare-Invatare

Tendinte actuale în educaţie Una dintre principalele întrebări la care învăţământul tradiţional încearcă să ofere răspuns în acest moment este:...

Comunicarea Didactică

CAPITOLUL I 1.1 Conceptul de comunicare: Definită în modul cel mai simplu, comunicarea constă într-un proces de transmitere a informaţiilor,...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii și Concepte de Instruire Asistată de Calculator

Capitolul 1-TEHNOLOGII ŞI CONCEPTE DE INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR 1.1.CALCULATORUL ŞI PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Utilizarea calculatorului in...

Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari

INTRODUCERE Noile tehnologii implicate în procesul de învăţământ, induse în contemporaneitate de expansiunea tehnologiei informaţionale şi a...

Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive

INTRODUCERE Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală

Introducere. Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Portofoliu didactic - instruire asistată pe calculator

Argument Cu ajutorul bazelor de date, folosind un limbaj de programare adecvat, se pot realiza softuri utile proiectate pe etapele lecţiei...

Instruirea asistată de calculator

Instruirea asistata de calculator Nu demult, calculatorul era un obiect rar si exotic in scolile americane. Apoi, in anii 70, multe scoli au...

Portofoliu Digital la Disciplina Instruire Asistată de Calculator

A. Subiecte teoretice 1. Utilizarea softului educational în IAC Softul pedagogic / educaţional reprezintă un program informatizat , proiectat...

Instruirea Asistată de Calculator

A. ASPECTE TEORETICE I. UTILIZAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL ÎN IAC Instruirea asistată de calculator (IAC) este o metodă didactică sau o metodă de...

Ai nevoie de altceva?