Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9408
Mărime: 658.94KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Maria Serbu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. INSTRUIREA DIDACTICĂ ȘI STRATEGIILE DIDACTICE 4
 3. 1.1. Strategii de predare-învățare-evaluare 4
 4. 1.2. Metode și tehnici interactive intra și inter-grupale, componente esențiale ale strategiilor interactive 5
 5. 1.3. Mijloacele de învăţământ 6
 6. 2. INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 7
 7. 2.1. Tehnologia in procesul de învăţământ 8
 8. 1.2. De la tehnologii tradiționale la Noile Tehnologii 8
 9. 2.2. De la tehnologii tradiționale la Noile Tehnologii 8
 10. 2.3. Predarea şi învăţarea sub asistenţa calculatorului 10
 11. 2.4. Sisteme de instruire asistată de calculator 12
 12. 2.5. E-Learning 14
 13. 3. STUDIU DE CAZ: Impactul utilizării sistemului educațional Advanced E-Learning (AeL) 16
 14. 3.1. Caracteristici și funcționalități 17
 15. 3.2. Recunoaștere la nivel internațional 18
 16. 3.3. Analiză SWOT: Impactul AeL asupra procesului de învățământ 19
 17. 3.3.1. Metodologia Analizei SWOT 19
 18. 3.3.2. Câteva rezultate ale chestionarelor TEHNE 19
 19. 3.3.3. ANALIZĂ SWOT 22
 20. CONCLUZII 23
 21. BIBLIOGRAFIE 24
 22. ANEXE 25

Extras din proiect

INTRODUCERE

Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca urmare a utilizării unui nou sistem educațional folosit la nivelul Uniunii Europene și anume, Sistemul Educațional Informatizat. La acest nivel, discuția de bază a lucrării are în vedere sublinierea câtorva aspecte importante astfel:

În primă fază, am deschis lucrarea prin evidențierea principalelor aspecte în ceea ce privește instruirea didactică și strategiile care sunt utilizate pentru a obține rezultate cât mai reprezentative și mai utile din partea elevilor. Astfel, au fost transpuse câteva metode și tehnici interactive intra și inter-grupale, utilizate frecvent la clasă de către cadrele didactice.

Cea de-a doua parte a lucrării se axează pe importanța instruirii asistate de calculator, ce impune pe de o parte folosirea tehnicilor și tehnologiilor interactive, precum și restructurarea metodologiei instruirii în funcție de cerințele europene actuale dar și în funcție de posibilitățile oferite de noul sistem educațional, actualizat și informatizat. În ceea ce privește aceste sisteme de instruire asistată de calculator, apariția „e-learning-ului” a revoluționat educația de pretutindeni și a adus atât elevilor cât și profesorilor, posibilitatea învățării-predării-evaluării prin virtualizarea informației.

În ultima parte a lucrării am dorit să realizez o analiză a utilizării aplicației AeL (Advanced E-Learning) de-a lungul timpului, subliniind impactul pozitiv și cel negativ, pe care aceasta l-a avut asupra sistemului de educație din România. Analiza SWOT efectuată, are în vedere obținerea unor rezultate de natură practică privind modul de imbunătățire a utilizării aplicației AeL, precum și evidențierea anumitor riscuri ce pot apărea odată cu implementarea Sistemului de Educație Informatizat și, implicit, a aplicației de instruire informatizată avută în vedere în studiul de față.

1. INSTRUIREA DIDACTICĂ ȘI STRATEGIILE DIDACTICE

1.1. Strategii de predare-învățare-evaluare

Strategiile didactice reprezintă acel tip de strategie aplicat la nivelul micro aferent activității didactice, proceselor de predare, învățare și evaluare de care este interesată teoria și practica instruirii.

Strategiile în sens larg, numite și strategii de activitate pedagogică, se referă la felul în care decide profesorul să conducă activitățile instructiv-educative în situațiile formale. Acestea includ norme de comportament didactic și relații socio-afective cu elevii.

O clasificare a strategiilor didactice a fost citată de către Crenguța Oprea, într-o lucrare adresată acestui subiect:

1. După natura activității:

1.1. strategii cognitive (de prelucrare a informațiilor)

1.2. strategii acționale sau psihomotorii

1.3. strategii afectiv-emoționale (învățare prin trăire emoțională)

2. După implicarea creatoare/noncreratoare a profesorului în activitatea didactică:

2.1. strategii bazate pe obișnuință, pe automatism

2.2. strategii bazate pe complexe de deprindeeri

2.3. strategii novatoare, ce dau frâu liber imaginației

2.4. strategii imitative

3. După logica gândirii propusă elevilor:

3.1. strategii inductive

3.2. strategii deductive (axiomatice)

3.3. strategii transductive (divergente), care conduc la elaborarea de soluții alternative, originale stimulând gandirea laterală

3.4. strategii dialectice

3.5. strategii ipotetice, rezolutive

3.6. strategii analogice (învățare prin construire și prin învășare de modele)

3.7. strategii analitice

3.8. strategii integrative sau de sinteză, interpretative, ludice sau mixte

4. După gradul de dirijare al învățării elevului:

4.1. strategii algoritmice

4.2. strategii euristice

4.3. strategii mixte

4.4. strategii creative

5. După originea motivației învățării:

5.1. strategii externe (susținute de cptre profesor)

5.2. strategii interne, de autoconstruire a cunoașterii

6. După modul de grupare al elevilor:

6.1. strategii frontale

6.2. strategii de grup

6.3. strategii de microgrup

6.4. strategii de lucru în perechi (duale)

6.5. strategii individuale, etc

1.2. Metode și tehnici interactive intra și inter-grupale, componente esențiale ale strategiilor interactive

Restructurarea de-a lungul timpului a strategiilor didactice s-a realizat pe calea sporirii caracterului activ al metodelor și tehnicilor de învățămînt, prin aplicarea unor metode cu un pronunțat caracter formativ, în valorificarea nooilor tehnologii instrucționale (e-learning), în problematizarea ficecărei metode și tenici de învățare, aducând aastfel o contribuție semnificativă la dezzvoltarea potențialului elevului.

După funcția didactică principală, s-a propus următoarea clasificare a metodelor și tehnicilor interactive de grup:

1) Metode și tehnici de predare-învățare interactivă în grup:

a) metoda predării-învățării reciproce

b) mozaicul

c) citirea cuprinzătoare

d) cascada

e) metoda învățării pe grupe mici

f) metoda turnirurilor între echipe

g) problematizarea pe grup, etc.

2) Metode și tehnici de fixare și sistematizare aa cunoștințelor și de verificare/evaluare alternativă interactivă:

a) harta cognitivă sau conceptuală

b) matricele

c) diagrama cauzelor și a efectului

d) studiul de caz

e) investigația, etc.

Preview document

Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 1
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 2
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 3
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 4
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 5
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 6
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 7
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 8
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 9
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 10
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 11
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 12
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 13
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 14
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 15
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 16
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 17
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 18
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 19
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 20
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 21
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 22
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 23
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 24
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 25
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 26
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 27
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 28
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 29
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 30
Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Instruirea Asistata de Calculator - Tehnologii Interactive.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Posibilităti de Utilizare a Internetului în Învătare

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie.Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în...

Autoevaluarea Activității de Pregătire Pedagogică

AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Informatică cu Aplicații în psiho-pedagogie

În loc de introducere Despre calculatoare şi utilizarea acestora s-au scris şi se vor mai scrie încă multe cărţi. Unele pentru începători, altele...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Rolul Calculatorului în Procesul de predare-învatare

Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe), cugetare în care regăsim ideea învăţării...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii și Concepte de Instruire Asistată de Calculator

Capitolul 1-TEHNOLOGII ŞI CONCEPTE DE INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR 1.1.CALCULATORUL ŞI PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Utilizarea calculatorului in...

Instruirea Asistată pentru un Limbaj de Programare

INTRODUCERE Instruirea asistată de calculator este un domeniu al informaticii aflat în plină dezvoltare. Procesul de instruire presupune existenţa...

Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari

INTRODUCERE Noile tehnologii implicate în procesul de învăţământ, induse în contemporaneitate de expansiunea tehnologiei informaţionale şi a...

Noile Tehnologii Multimedia

CAP. I Ce este multimedia- Sisteme multimedia. Aplicaţii. Protocoale I.1 Abordarea conceptului de multimedia În ultimii patruzeci de ani,...

Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii

1. INTRODUCERE Meseria, aceasta îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare,...

Sistem Informatic pentru E-Learning

Introducere Societatea cunoaşterii a impus utilizarea TIC (tehnologii ale informaţiei şi comunicării) ca punct de referinţă al schimbărilor de...

Învățare asistată de calculator

...educatia trebuie sa previna utilizarile oarbe ale noilor tehnologii informatice in comunicare, sa impiedice instrainarea omului, sa lupte contra...

Realizarea unui site web - platforma educatională Economix

CAPITOLUL I : CONCEPTE DE E-LEARNING 1.1 E-LEARNING – CADRU CONCEPTUAL Civilizaţia modernă este caracterizată de o viteză în continuă creştere a...

Ai nevoie de altceva?