Profesorul eficient

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3244
Mărime: 20.61KB (arhivat)
Publicat de: Ana B.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Meseria de profesor este una dintre cele mai frumoase și dificile meserii existente. Nu spun asta doar pentru că iubesc aceasta meserie și am decis să studiez pentru a profesa în domeniul educației, ci pentru că a fi „dascăl” este o adevărată binecuvântare.

Înaintând ușor în pregătirea mea ca viitor cadru didactic am descoperit faptul că această meserie cuprinde deopotrivă satisfacții și responsabilități imense. Profesorul este cel care are rolul de a instrui și de a educa personalități armonioase ce posedă competențe diverse și complexe. Profesorii au menirea de a transmite, de a înrădăcina, de a da viață nu numai cunoștințelor, dar și calităților demne de urmat.

Având un rol crucial în a forma și dezvolta personalități armonioase elevilor săi, în mod obligatoriu cadrul didactic trebuie să posede (la un nivel înalt) competențe profesionale. De-a lungul timpului, literatura de specialitate a oferit diverse clasificări ale caracteristicilor pe care trebuie să le dețină un cadru didactic eficient.

Este foarte dificil să se stabilească acele trăsături caracteristice ale profesorului care influențează în mod decisiv procesul de învățare. Profilul profesorului vizează în principal competența sa profesională, însă personalitatea acestuia are de asemenea o contribuție importantă. Profesorul își asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui.

În societatea actuală, rolurile unui cadru didactic s-au diversificat. În cadrul învățământului modern, profesorul a devenit un mediator în procesul cunoașterii sau de consiliere, alături de rolul tradițional de transmițător de informații, la care nu se renunță, dar a cărui pondere este, vizibil, în scădere.

Un cadru didactic are o paletă de roluri/ sarcini pe care trebuie să le împlinească și pentru a căror îndeplinire trebuie să implice întreg ansamblul său structural-funcțional de atitudini, aptitudini, competențe, capacități, să lucreze la formarea și dezvoltarea sa personală și profesională. Calitatea învățământului depinde în mare parte de pregătirea cadrelor didactice.

Profesorul eficient este cel care creaază situații de învățăre cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice proiectate și imaginează strategii de predare-invățare care să asigure succesul școlar unui număr cât mai mare de elevi din cei pe care îi instruiește. El dirijează învățarea, o controlează și o evaluează, îndeplinind totodată și rolul de consilier.

După părerea mea, pentru a fi considerat eficient, un cadru didactic trebuie să însumeze în profilul său următoarele caracteristici:

Competențe științifice, metodice și psihopedagogice

Aceaste competențe presupun însușirea unui sistem complex de cunoștințe teoretice, formarea și dezvoltarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și asumarea unor roluri și responsabilități într-o manieră riguroasă și controlată.

Un cadru didactic trebuie să aibă o pregatire de specialitate, să dețină un orizont cultural larg, deci să știe să lucreze cu copiii și să le ofere o educație adecvată particularităților individuale și de vârstă. Profesorul trebuie să se preocupe în principal de punerea în aplicare a obiectivelor didactice și acest lucru poate fi realizat doar dacă acesta deține competențele științifice, metodice și psihopedagogice. Acesta trebuie să aplice exigențele cuprinse în planurile și programele școlare, astfel încât să desfășoare procesul educațional în mod corespunzător.

Un profesor eficient trebuie să fie un profesionist, un foarte bun cunoscător al domeniului de specialitate, cât și al celui psihopedagogic. El trebuie să fie expert în actul de predare-învățare, dar și bun cunoscător de metode și stiluri educaționale.

Competențele metodice și psihopedagogice se referă la capacitatea de a determina gradul de dificultate al materialului de învățare pentru elevi, capacitatea de sinteză (identificarea și utilizarea informațiilor utile) și la capacitatea de a face materialul de învățăre accesibil prin găsirea celor mai adecvate metode si mijloace. Poziția profesorului în raport cu conținuturile învățării s-a schimbat semnificativ în societatea actuală. El poate alege cele mai potrivite conținuturi pentru atingerea obiectivelor urmărite, refuzând să mai fie supus unor conținuturi sufocante ca volum și care îi reduc menirea la „simplu transmițător de informații”.

Competențe de comunicare și relaționare

Competențele de comunicare implica utilizarea unui limbaj verbal, nonverbal și paraverbal eficient. Aceste competențe se referă în principal la comunicarea didactică. Comunicarea didactică reprezintă forma particulară a comunicării educaționale care constituie baza procesului de predare-învățare-evaluare în cadrul școlii și între parteneri cu statute și roluri bine-determinate. O comunicare didactică eficientă solicita din partea cadrului didactic o serie de caracteristici precum: utilizarea unui limbaj accesibil elevilor, folosirea unui limbaj corect din punct de vedere științific, structurarea logică a mesajelor transmise, asigurarea unui climat optim comunicării, repetarea mesajelor cu grad de complexitate ridicat, folosirea mai multor forme de comunicare pentru același tip de mesaje etc.

Preview document

Profesorul eficient - Pagina 1
Profesorul eficient - Pagina 2
Profesorul eficient - Pagina 3
Profesorul eficient - Pagina 4
Profesorul eficient - Pagina 5
Profesorul eficient - Pagina 6
Profesorul eficient - Pagina 7
Profesorul eficient - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Profesorul eficient.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu pedagogie

CAPITOLUL I RELAȚIA PROFESOR-ȘCOALĂ 1.1. Rolul profesorului în școală și societate În România, primele așezăminte de tip școlar au apărut pe...

Dimensiunile Educației

1. CONCEPTUL DE DIMENSIUNE A EDUCAŢIEI Educaţia este o activitate de esenţă psihosocială care vizează formarea-dezvoltarea permanentă a...

Competențe profesionale

Profesia didactică are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt care implică nu doar cunoştinţe şi competenţe, ci şi atitudini, valori, etos,...

Un Cadru Didactic Democratic

MOTTO “Profesorul doar îţi deschide uşa; tu decizi dacă intri”( proverb chinezesc). 1 Stiluri de predare Pedagogia se particularizează, în...

Managementul clasei de elevi - Portofoliu

Fișa 1 Rolurile managerului clasei Managerul clasei (profesorul) îndeplinește în activitatea sa profesională o serie de roluri. Pentru fiecare...

Percepția elevilor asupra procesului de învățământ

1. TEMA CERCETARII Această cercetare îşi propune să studieze percepţia elevilor de la Scoala Generala nr. 1 din comuna , judetul asupra procesului...

Importanța stării de bine a școlarului de vârstă mică

Cum poate fi definită starea de bine? Deși studiile privind starea de bine sunt destul de numeroase, semnificația acestei sintagme este ușor...

Managementul Clasei de Elevi - Stilurile Pedagogice

Este cunoscut faptul că manageri cu aceeaşi pregătire profesională şi educaţională în domeniul managementului obţin nivele de performanţă diferite...

Te-ar putea interesa și

Rolul Psihopedagogului în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

„Rolul psihopedagogului în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile” este titlul lucrării mele de licenţă, prin care mi-am propus să...

Relația între achizițiile operaționale la clasele V-VIII și orientarea profesională a adultului

Argument Acesta cercetare încearca sa stabileasca o legatura existenta între activitatea profesorului si implicarea scolii (la clasele V-VIII) în...

Modalități de realizare a activităților de parteneriat educațional în învățământul primar

ARGUMENT Elaborarea prezentei lucrări a impus o reală asumare de responsabilitate, deoarece tema pune accentul atât pe parteneriat, dar și pe tot...

Stilul Profesorului și Bazele Puterii Sale

1. SITUATIA EDUCATIONALA Unul dintre cele mai simple modele de structurare a unei situatii educationale este modelul triunghiului pedagogic propus...

Relația dintre formator și elev. Stiluri de învățare și predare

INTERRELAŢIILE PROFESOR-ELEVI, PARTE INTEGRANTĂ A STRUCTURII PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT. SEMNIFICAŢII PEDAGOGICE In mod inevitabil, actul instruirii...

Profesorul - Om de Cultură

1. Ce este profesorul? Acest concept de profesor include în sfera sa pe toţi specialiştii învestiţi ca educatori ai învăţământului de toate...

Pedagogie

TRUE/FALSE 1. Procesul de invatamant este singura forma de organizare a activitatii instructiv-educative a. Adevarat b. Fals 2. Raportarea...

Trăsături de personalitate și performanțe în activitatea didactică

Motto:,,Mintea unui copil este o pagină albă pe care putem scrie aproape tot ce vrem, dar odată ce am scris, cerneala aproape că nu se mai poate...

Ai nevoie de altceva?