Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2175
Mărime: 16.72KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Noile tehnologii au schimbat interacțiunile dintre oameni, modalitățile de petrecere a timpului liber, viața de azi devenind practic de neconceput fără ele. Tinerii, „nativi digitali”, cresc înconjurați de notebook-uri, laptop-uri, computere, internet, smartphone-uri, majoritatea interacționând cu cel puțin unul dintre ele de la câțiva ani.

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) monitorizează modul în care elevii accesează și folosesc tehnologiile informației și comunicării și explorează maniera în care sistemele educaționale școlare integrează TIC în experiențele de învățare ale elevilor.

Raportul evidențiază faptul că mai întâi elevii trebuie să-și dezvolte foarte bine abilitățile de bază, scris, citit și socotit pentru a putea participa în întregime la dezvoltarea societăților hiper-conectate și digitalizate din secolul 21. Mai relevă faptul că 96% din elevii de peste 15 ani au un computer acasă și că 72% din elevi folosesc computerul la școală. Per ansamblu, elevii care folosesc moderat computerul la școală tind să aibă rezultate mai bune decât cei care folosesc computerul rar, dar elevii care folosesc computerul foarte des la școală au rezultate mult mai slabe decât cei care-l folosesc mai rar sau moderat, chiar și dacă se iau în considerare aspectele sociale și demografice.

Tehnologia reprezintă modalitatea cea mai facilă de extindere rapidă a accesului la cunoaștere, oferind acces la materiale din afara cărților, în formate multiple, cu puține constrângeri legate de spațiu și timp, dar contribuția pe care TIC o poate aduce procesului de învățare nu este încă pe deplin exploatată. Impactul tehnologiei în educație este sub nivelul optim din mai multe cauze: supraestimarea abilităților digitale atât ale elevilor cât și ale profesorilor; politici nerealiste în ceea ce privește implementarea strategiilor; calitatea scăzută a cursurilor și soft-urilor educaționale; slaba înțelegere și pregătire pedagogică.

1.Noile tehnologii informaționale.

Calculatorul este un mijloc de învățământ complex, care ajută la instruirea/autoinstruirea elevului. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se evită exagerarea rolului său în formare și informare. Stilul de învățare trebuie croit individual, pentru fiecare elev, iar acest lucru nu poate fi realizat fără un grad ridicat experiență didactică.

Aplicațiile multimedia atrag elevii cu ajutorul imaginilor și sunetului. În plus, se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv. Abilitatea de a analiza și rezolva rapid o varietate de probleme este mult mai importantă decât o aplicare pură a informațiilor memorate.

Cea mai bună metodă de predare a unui mod de gândire conceptual este prin intermediul unui sistem al testelor. În acest sistem elevul este supus unor situații concrete, ale lumii reale și forțat să ia decizii. Multimedia interactivă, cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului, poate fi suportul perfect pentru astfel de procese.

Învățarea trebuie să treacă dincolo de sala de clasă și să înglobeze discipline și tehnologii complexe. De aceea, în învățământul actual se trece de la training la learning, unde actul învățării este plasat înaintea predării, iar elevul este situat în centrul procesului de învățământ.

O țară mai bună se construiește plecând de la un sistem de educație performant. Prin folosirea constantă și eficientă a tehnologiei în procesul de educație elevii au posibilitatea de a dobândi abilități importante. Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea Internetului și a email-ului, a sms-urilor sau a rețelelor de socializare de tip Facebook.

Acest mod de comunicare se face simțit și în modul lor de a învăța. Chiar dacă profesorul folosește sau nu la clasă tehnologia informației și a comunicării, elevii vor folosi cu siguranță acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme. Că vrem sau nu, când se schimbă contextul de viață, se schimbă și felul în care elevul învață.

Bibliografie

Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi, Impactul educației prin intermediul tehnologiei asupra dezvoltării individului, Departamentul de Pregătire Psihopedagogică a Universității de Arte „George Enescu”, Iași

Lovink, G., Cultura digitală, Editura Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2004

Olimpius Istrate, Instruire asistată de calculator (IAC), 2016

Roșca, I. Gh. și colaboratorii, Informatica instruirii, Editura Economică, București, 2002

Stancu, Al., Învățământul deschis la distanță, Tehnologii educaționale moderne, Universitatea „Al. I. Cuza”, Centrul pentru Învățământ deschis la distanță

Steliana Băișanu, Aristița Dîrlea, Florica Tudoran, Impactul tehnologiei informaționale în domeniul educațional, A XV-a Conferință internațională - multidisciplinară “Profesorul Dorin Pavel - fondatorul hidroenergeticii românești”, Sebeș, 2015

Vlada, M., E-Learning și Software educațional, CNIV, 2003

http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm

https://t-smart.eu/impactul-tehnologiei-asupra-educatiei/

Preview document

Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese - Pagina 1
Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese - Pagina 2
Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese - Pagina 3
Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese - Pagina 4
Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese - Pagina 5
Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnica de calcul) in predarea disciplinei alese.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități și efecte ale utilizării calculatorului în activitățile de predare, învățare și evaluare

Introducere În societatea zilelor noastre, aptitudinile, abilităţile, cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Întreaga...

E-learning-ul în învățare - Avantaje și limite

Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: -...

Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală

Introducere. Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Modalități și efecte ale utilizării calculatorului în activitățile de predare, învățare și evaluare

ARGUMENT Ritmul rapid de creştere a informaţiei semantice face ca în zilele noastre să insistăm asupra laturii formative a învăţământului....

Instruire asistată de calculator - E-Learning

eLearning se referă la integrarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, a calculatoarelor şi a Internet-ului, cu programele analitice...

Utilizarea computerului în activitățile de învățare și de timp liber

Utilizarea computerului ȋn activitățile de ȋnvațare şi de timp liber-abordare sistematică " educația trebuie să prevină utilizările oarbe ale...

Importanța Tehnologiei Informaticii și Comunicării în Educație

În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se transforme într-o societate informatională, apare nevoia...

Integrarea tehnologiei web 2.0 în procesul de predare - învățare - evaluare - wiki

Introducere Se vorbeşte foarte mult despre un învăţământ centrat pe elevi dar mai puţin despre cum anume învaţă elevii mai bine. A preda bine – şi...

Ai nevoie de altceva?