Managementul Resurselor Umane în Context Internațional

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5745
Mărime: 39.51KB (arhivat)
Publicat de: Ofelia Năstase
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Marcu

Extras din referat

Managementul resurselor umane dintr-o întreprindere oarecare şi, în mod deosebit, pentru o corporaţie multinaţională este influenţat intercultural sub toate aspectele şi la toate nivelurile :

• management superior,

• stat major şi structuri de fundamentare a deciziilor,

• încadrare – angajare de personal superior,

• managementul internaţional al carierelor,

• politica şi practicile de comunicare,

• relaţii publice,

• politica de orientare, recrutare şi formare, etc.

Atitudinile strategice în managementul resurselor umane trebuie corelate cu tendinţele generale ale dezvoltării şi mutaţiile de pe piaţa muncii, în concordanţă cu gradul de ocupare al forţei de muncă impus de noile tehnologii şi orientarea către noile profesii pe care acestea le generează pe piaţa muncii (biotehnolgiile, protecţia mediului, automatizarea, informatizarea etc.).

Orientările strategice în managementul resurselor umane vizează în principal următoarele :

- flexibilizarea specializărilor, care face mai uşoară adaptarea angajaţilor la o gamă mai largă de solicitări. Stagii de perfecţionare relativ scurte, suprapuse pe o pregătire generală în domeniu şi o specializarea mai largă, permit atingerea mai rapidă a performanţei profesionale în coordonate de eficienţă economică;

- flexibilizarea timpului de lucru, acolo unde acest lucru este posibil, cu avantaje economice privind transportul la şi de la locul de muncă, ca şi în folosirea mai eficientă a timpului de lucru, precum şi practicarea sistemului de lucru „part time”, care contribuie şi la reducerea şomajului;

- reducerea programului de lucru cum ar fi, de exemplu, de la 40 de ore pe săptămână la 35 de ore pe săptămână (în discuţie în Franţa şi Italia), poate fi o sursă de creare a noi locuri de muncă. Totuşi, principala sursă este dezvoltarea, mai ales în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi crearea de noi sectoare şi domenii de activitate, facilitate de deschiderea economică generată de procesul de globalizare, care însă prezintă şi pericolul potenţial de reducere şi chiar dispariţie a unor locuri de muncă în sectoarele în care importul se dovedeşte mai eficient decât producţia internă;

- extinderea lucrului la domiciliu, facilitat în cadrul unor profesii din domeniul informaticii şi al telematicii;

- extinderea sistemelor de instruire şi perfecţionare, atât în firmă cât şi în centre specializate şi, din ce în ce mai mult, în cadrul unui sistem fără frecvenţă, la distanţă, cu asistenţă de specialiatate informatizată;

- aplicarea unor forme moderne şi flexibile de motivare şi salarizare a personalului care să stimuleze participarea şi cointeresarea acestuia în realizarea prestaţiilor de calitate, prin relaţii de tip furnizor-client, atât în afara firmei cât şi în interiorul acesteia.

Capitolul 1 Recrutarea şi selecţia

Metodele de recrutare se împart în două categorii:

a) formale:

• publicarea în presă;

• afişarea posturilor vacante;

• recrutarea din campusurile universitare;

• recrutarea prin intermediul agenţiilor de plasare a forţei de muncă.

b) neformale:

• recomandările angajaţilor şi cunoscuţilor;

Cele mai importante aspecte sunt legate de selecţie, în acest sens, rolul major revenind comisiei de recrutare şi angajare.

Preview document

Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane în Context Internațional - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane in Context International.doc

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Cultura organizațională - instrument al schimbării

CAPITOLUL I 1.1 INTRODUCERE Cultura organizaţională reprezintă ansamblul de valori, modalităţi de gândire şi comportamente ale membrilor unei...

Performanța Managerială în Firmele Românești

INTRODUCERE Perioada ultimului deceniu a mediului economic din România a fost caracterizată de apariţia pe scară largă a societăţilor comerciale...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Selectarea și pregătirea managerilor în context internațional

Cine nu a auzit măcar o dată afirmaţii de genul ‘Oamenii sunt cea mai valoroasă resursă a unei organizaţii’, ‘Avantajul nostru competitiv este dat...

Evaluarea și finanțarea unui proiect de dezvoltare la SC Staer Internațional SA

CAP. I Prezentarea domeniului în care S.C. STAER INTERNATIONAL S.A îşi desfăşoară activitatea cu referire la contextul naţional şi european...

Strategii de management

CAPITOLUL I. CONCEPTUL ŞI BAZELE MANAGEMENTULUI PERFORMANŢEI 1.1.Definirea şi caracteristicile managementului organizaţiei Managementul...

Management internațional - Italia

ITALIA CAPITOLUL I. PREZENTAREA TARII 1.1 Situatie geografica Italia este situata în Europa de Sud între paralela 3502926- 470529 latitudine...

Ai nevoie de altceva?